Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Frosta Utbyggingsselskap AS
Juridisk navn:  Frosta Utbyggingsselskap AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Fax:
7633 Frosta 7633 Frosta
Fylke: Kommune:
Trøndelag Frosta
Org.nr: 984413769
Aksjekapital: 400.000 NOK
Etableringsdato: 2/25/2002
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Frosta Regnskap Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
-58.93%
Egenkapital  
  
-35.82%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 300.000 300.000 820.000 903.000 600.000
Resultat: -178.000 -112.000 -11.000 53.000 -103.000
Egenkapital: -527.000 -388.000 -292.000 -274.000 -304.000
Regnskap for  Frosta Utbyggingsselskap AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 300.000 300.000 820.000 903.000 600.000
Driftskostnader -316.000 -319.000 -674.000 -615.000 -460.000
Driftsresultat -16.000 -19.000 146.000 288.000 141.000
Finansinntekter 0 0 0 0 2.000
Finanskostnader -163.000 -93.000 -158.000 -236.000 -246.000
Finans -163.000 -93.000 -158.000 -236.000 -244.000
Resultat før skatt -178.000 -112.000 -11.000 53.000 -103.000
Skattekostnad 39.000 16.000 -6.000 -22.000 9.000
Årsresultat -139.000 -97.000 -18.000 30.000 -94.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.061.000 3.831.000 3.828.000 3.848.000 3.871.000
Sum omløpsmidler 7.009.000 5.573.000 3.721.000 3.335.000 3.510.000
Sum eiendeler 12.070.000 9.404.000 7.549.000 7.183.000 7.381.000
Sum opptjent egenkapital -927.000 -788.000 -692.000 -674.000 -704.000
Sum egenkapital -527.000 -388.000 -292.000 -274.000 -304.000
Sum langsiktig gjeld 12.080.000 9.440.000 7.312.000 7.414.000 7.549.000
Sum kortsiktig gjeld 518.000 352.000 529.000 43.000 136.000
Sum gjeld og egenkapital 12.071.000 9.404.000 7.549.000 7.183.000 7.381.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 300.000 300.000 820.000 903.000 600.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 300.000 300.000 820.000 903.000 600.000
Varekostnad -212.000 -200.000 -577.000 -562.000 -357.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 -13.000 -14.000 -14.000 -14.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -104.000 -106.000 -83.000 -39.000 -89.000
Driftskostnader -316.000 -319.000 -674.000 -615.000 -460.000
Driftsresultat -16.000 -19.000 146.000 288.000 141.000
Finansinntekter 0 0 0 0 2.000
Finanskostnader -163.000 -93.000 -158.000 -236.000 -246.000
Finans -163.000 -93.000 -158.000 -236.000 -244.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -139.000 -97.000 -18.000 30.000 -94.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 264.000 225.000 209.000 216.000 238.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 13.000 27.000 40.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 13.000 27.000 40.000
Sum finansielle anleggsmidler 4.797.000 3.606.000 3.606.000 3.606.000 3.593.000
Sum anleggsmidler 5.061.000 3.831.000 3.828.000 3.848.000 3.871.000
Varebeholdning 6.524.000 5.345.000 3.517.000 3.318.000 3.494.000
Kundefordringer 0 0 6.000 6.000 3.000
Andre fordringer 26.000 39.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 459.000 189.000 198.000 10.000 13.000
Sum omløpsmidler 7.009.000 5.573.000 3.721.000 3.335.000 3.510.000
Sum eiendeler 12.070.000 9.404.000 7.549.000 7.183.000 7.381.000
Sum opptjent egenkapital -927.000 -788.000 -692.000 -674.000 -704.000
Sum egenkapital -527.000 -388.000 -292.000 -274.000 -304.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 12.080.000 9.440.000 7.312.000 7.414.000 7.549.000
Leverandørgjeld 4.000 233.000 276.000 3.000 30.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 514.000 119.000 253.000 40.000 106.000
Sum kortsiktig gjeld 518.000 352.000 529.000 43.000 136.000
Sum gjeld og egenkapital 12.071.000 9.404.000 7.549.000 7.183.000 7.381.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.491.000 5.221.000 3.192.000 3.292.000 3.374.000
Likviditetsgrad 1 13. 15. 7 77. 25.8
Likviditetsgrad 2 0.9 0.6 0.4 0.4 0.2
Soliditet -4.4 -4.1 -3.9 -3.8 -4.1
Resultatgrad -5.3 -6.3 17.8 31.9 23.5
Rentedekningsgrad -0.1 -0.2 0.9 1.2 0.6
Gjeldsgrad -23.9 -25.2 -26.9 -27.2 -25.3
Total kapitalrentabilitet -0.1 -0.2 1.9 4 1.9
Signatur
27.12.2010
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex