Frosta Vassverk Sa
Juridisk navn:  Frosta Vassverk Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74808800
Fånesvegen 1 Fax: 74807795
7633 Frosta 7633 Frosta
Fylke: Kommune:
Trøndelag Frosta
Org.nr: 846451072
Aksjekapital: 1.354 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 8/12/1969
Foretakstype: SA
Revisor: Trøndelag Revisjon As
Regnskapsfører: Frosta Regnskap Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
0.65%
Resultat  
  
102.87%
Egenkapital  
  
14.31%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 10.194.000 10.128.000 9.882.000 9.649.000 9.877.000
Resultat: 2.335.000 1.151.000 756.000 779.000 1.370.000
Egenkapital: 18.791.000 16.438.000 15.264.000 14.490.000 13.686.000
Regnskap for  Frosta Vassverk Sa
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 10.194.000 10.128.000 9.882.000 9.649.000 9.877.000
Driftskostnader -7.442.000 -8.485.000 -8.741.000 -8.336.000 -7.778.000
Driftsresultat 2.752.000 1.644.000 1.141.000 1.313.000 2.098.000
Finansinntekter 66.000 64.000 85.000 54.000 87.000
Finanskostnader -484.000 -557.000 -470.000 -587.000 -815.000
Finans -418.000 -493.000 -385.000 -533.000 -728.000
Resultat før skatt 2.335.000 1.151.000 756.000 779.000 1.370.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 2.335.000 1.151.000 756.000 779.000 1.370.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 35.853.000 37.674.000 39.584.000 40.349.000 42.224.000
Sum omløpsmidler 7.101.000 5.257.000 5.236.000 4.200.000 3.890.000
Sum eiendeler 42.954.000 42.931.000 44.820.000 44.549.000 46.114.000
Sum opptjent egenkapital 17.396.000 15.061.000 13.910.000 13.154.000 12.375.000
Sum egenkapital 18.791.000 16.438.000 15.264.000 14.490.000 13.686.000
Sum langsiktig gjeld 23.308.000 25.343.000 27.377.000 29.412.000 31.446.000
Sum kortsiktig gjeld 855.000 1.150.000 2.179.000 647.000 982.000
Sum gjeld og egenkapital 42.954.000 42.931.000 44.820.000 44.549.000 46.114.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.895.000 9.680.000 9.638.000 9.348.000 9.582.000
Andre inntekter 299.000 449.000 244.000 301.000 295.000
Driftsinntekter 10.194.000 10.128.000 9.882.000 9.649.000 9.877.000
Varekostnad 59.000 0 0 0 0
Lønninger -2.327.000 -2.294.000 -2.176.000 -2.354.000 -2.822.000
Avskrivning -1.895.000 -1.903.000 -1.904.000 -1.875.000 -1.869.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.279.000 -4.288.000 -4.661.000 -4.107.000 -3.087.000
Driftskostnader -7.442.000 -8.485.000 -8.741.000 -8.336.000 -7.778.000
Driftsresultat 2.752.000 1.644.000 1.141.000 1.313.000 2.098.000
Finansinntekter 66.000 64.000 85.000 54.000 87.000
Finanskostnader -484.000 -557.000 -470.000 -587.000 -815.000
Finans -418.000 -493.000 -385.000 -533.000 -728.000
Konsernbidrag -2.335.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 2.335.000 1.151.000 756.000 779.000 1.370.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 22.041.000 37.326.000 39.168.000 39.880.000 41.694.000
Maskiner anlegg 289.000 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.457.000 31.000 78.000 126.000 173.000
Sum varige driftsmidler 35.840.000 37.658.000 39.562.000 40.333.000 42.208.000
Sum finansielle anleggsmidler 13.000 16.000 23.000 16.000 16.000
Sum anleggsmidler 35.853.000 37.674.000 39.584.000 40.349.000 42.224.000
Varebeholdning 224.000 165.000 200.000 240.000 240.000
Kundefordringer 630.000 506.000 550.000 368.000 695.000
Andre fordringer 164.000 182.000 544.000 80.000 385.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 6.083.000 4.404.000 3.942.000 3.512.000 2.570.000
Sum omløpsmidler 7.101.000 5.257.000 5.236.000 4.200.000 3.890.000
Sum eiendeler 42.954.000 42.931.000 44.820.000 44.549.000 46.114.000
Sum opptjent egenkapital 17.396.000 15.061.000 13.910.000 13.154.000 12.375.000
Sum egenkapital 18.791.000 16.438.000 15.264.000 14.490.000 13.686.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 23.308.000 25.343.000 27.377.000 29.412.000 31.446.000
Leverandørgjeld 412.000 443.000 1.648.000 171.000 280.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 110.000 205.000 141.000 127.000 151.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 333.000 502.000 390.000 350.000 552.000
Sum kortsiktig gjeld 855.000 1.150.000 2.179.000 647.000 982.000
Sum gjeld og egenkapital 42.954.000 42.931.000 44.820.000 44.549.000 46.114.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.246.000 4.107.000 3.057.000 3.553.000 2.908.000
Likviditetsgrad 1 8.3 4.6 2.4 6.5 4
Likviditetsgrad 2 8.0 4.4 2.3 6.1 3.7
Soliditet 43.7 38.3 34.1 32.5 29.7
Resultatgrad 27.0 16.2 11.5 13.6 21.2
Rentedekningsgrad 5.7 3 2.4 2.2 2.6
Gjeldsgrad 1.3 1.6 1.9 2.1 2.4
Total kapitalrentabilitet 6.6 4 2.7 3.1 4.7
Signatur
14.06.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
14.06.2021
DAGLIG LEDER ELLER STYRETS LEDER
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex