Fru Med Smed As
Juridisk navn:  Fru Med Smed As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Maridalsveien 105 Maridalsveien 105 Fax:
0461 Oslo 461 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 917395713
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 6/7/2016 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Synega Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
100.68%
Resultat  
  
280.65%
Egenkapital  
  
-46.36%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 293.000 146.000 206.000 126.000 91.000
Resultat: 56.000 -31.000 138.000 18.000 35.000
Egenkapital: 59.000 110.000 134.000 26.000 9.000
Regnskap for  Fru Med Smed As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 293.000 146.000 206.000 126.000 91.000
Driftskostnader -236.000 -178.000 -68.000 -108.000 -57.000
Driftsresultat 56.000 -31.000 137.000 18.000 34.000
Finansinntekter 1.000 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 1.000 0 0
Resultat før skatt 56.000 -31.000 138.000 18.000 35.000
Skattekostnad -6.000 7.000 -30.000 -1.000 0
Årsresultat 50.000 -24.000 108.000 17.000 35.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 68.000 83.000 98.000 113.000 128.000
Sum omløpsmidler 173.000 71.000 107.000 71.000 133.000
Sum eiendeler 241.000 154.000 205.000 184.000 261.000
Sum opptjent egenkapital 35.000 85.000 109.000 1.000 -16.000
Sum egenkapital 59.000 110.000 134.000 26.000 9.000
Sum langsiktig gjeld 7.000 3.000 10.000 158.000 197.000
Sum kortsiktig gjeld 175.000 41.000 61.000 1.000 56.000
Sum gjeld og egenkapital 241.000 153.000 204.000 184.000 261.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 293.000 146.000 206.000 126.000 91.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 293.000 146.000 206.000 126.000 91.000
Varekostnad -40.000 -6.000 0 0
Lønninger 0 -1.000 -1.000
Avskrivning -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -221.000 -123.000 -47.000 -92.000 -41.000
Driftskostnader -236.000 -178.000 -68.000 -108.000 -57.000
Driftsresultat 56.000 -31.000 137.000 18.000 34.000
Finansinntekter 1.000 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 1.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -100.000 0 0 0
Årsresultat 50.000 -24.000 108.000 17.000 35.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 68.000 83.000 98.000 113.000 128.000
Sum varige driftsmidler 68.000 83.000 98.000 113.000 128.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 68.000 83.000 98.000 113.000 128.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 44.000
Andre fordringer 0 4.000 3.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 173.000 71.000 107.000 68.000 86.000
Sum omløpsmidler 173.000 71.000 107.000 71.000 133.000
Sum eiendeler 241.000 154.000 205.000 184.000 261.000
Sum opptjent egenkapital 35.000 85.000 109.000 1.000 -16.000
Sum egenkapital 59.000 110.000 134.000 26.000 9.000
Sum avsetninger til forpliktelser 7.000 3.000 10.000 1.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 7.000 3.000 10.000 158.000 197.000
Leverandørgjeld 0 1.000 0
Betalbar skatt 8.000 21.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 63.000 27.000 26.000 0 36.000
Utbytte -100.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.000 14.000 14.000 0 20.000
Sum kortsiktig gjeld 175.000 41.000 61.000 1.000 56.000
Sum gjeld og egenkapital 241.000 153.000 204.000 184.000 261.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.000 30.000 46.000 70.000 77.000
Likviditetsgrad 1 1.0 1.7 1.8 7 2.4
Likviditetsgrad 2 1.0 1.7 1.8 7 2.4
Soliditet 24.5 71.4 65.4 14.1 3.4
Resultatgrad 19.1 -21.2 66.5 14.3 37.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 3.1 0.4 0.5 6.1 28.1
Total kapitalrentabilitet 23.2 -20.1 67.3 9.7 1
Signatur
11.07.2017
STYRET I FELLESSKAP
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP
STYRETS LEDER ALENE
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP
Prokurister
11.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex