Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fruholmen Seafood AS
Juridisk navn:  Fruholmen Seafood AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77657878
Stakkevollvegen 65 Stakkevollvegen 65 Fax: 77657880
9010 Tromsø 9010 Tromsø
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Tromsø
Org.nr: 994268511
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 26
Etableringsdato: 6/26/2009
Foretakstype: AS
Revisor: Enter Revisjon Hålogaland As
Regnskapsfører: Vest Økonomisenter As
Utvikling:
Omsetning  
  
-22.9%
Resultat  
  
-76.51%
Egenkapital  
  
-67.1%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 33.682.000 43.686.000 32.717.000 51.746.000 30.051.000
Resultat: 1.025.000 4.363.000 321.000 26.667.000 4.867.000
Egenkapital: 2.784.000 8.462.000 13.562.000 15.959.000 3.605.000
Regnskap for  Fruholmen Seafood AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 33.682.000 43.686.000 32.717.000 51.746.000 30.051.000
Driftskostnader -29.853.000 -36.290.000 -30.240.000 -22.851.000 -22.433.000
Driftsresultat 3.829.000 7.396.000 2.477.000 28.895.000 7.617.000
Finansinntekter 107.000 17.000 13.000 19.000 55.000
Finanskostnader -2.911.000 -3.050.000 -2.169.000 -2.247.000 -2.805.000
Finans -2.804.000 -3.033.000 -2.156.000 -2.228.000 -2.750.000
Resultat før skatt 1.025.000 4.363.000 321.000 26.667.000 4.867.000
Skattekostnad -24.000 -963.000 44.000 -6.749.000 -1.025.000
Årsresultat 1.002.000 3.400.000 365.000 19.917.000 3.843.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 93.655.000 101.571.000 69.188.000 74.074.000 60.749.000
Sum omløpsmidler 5.355.000 17.950.000 9.091.000 9.059.000 101.130.000
Sum eiendeler 99.010.000 119.521.000 78.279.000 83.133.000 161.879.000
Sum opptjent egenkapital 2.684.000 8.362.000 13.462.000 15.859.000 3.505.000
Sum egenkapital 2.784.000 8.462.000 13.562.000 15.959.000 3.605.000
Sum langsiktig gjeld 83.133.000 97.436.000 56.858.000 57.743.000 153.345.000
Sum kortsiktig gjeld 13.092.000 13.622.000 7.858.000 9.430.000 4.929.000
Sum gjeld og egenkapital 99.009.000 119.520.000 78.278.000 83.132.000 161.879.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 28.788.000 43.437.000 32.282.000 26.258.000 28.901.000
Andre inntekter 4.894.000 249.000 435.000 25.488.000 1.150.000
Driftsinntekter 33.682.000 43.686.000 32.717.000 51.746.000 30.051.000
Varekostnad -3.239.000 -2.050.000 0 0 -3.000
Lønninger -11.452.000 -12.690.000 -7.994.000 -7.236.000 -7.642.000
Avskrivning -4.804.000 -5.856.000 -6.193.000 -5.819.000 -4.817.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -10.358.000 -15.694.000 -16.053.000 -9.796.000 -9.971.000
Driftskostnader -29.853.000 -36.290.000 -30.240.000 -22.851.000 -22.433.000
Driftsresultat 3.829.000 7.396.000 2.477.000 28.895.000 7.617.000
Finansinntekter 107.000 17.000 13.000 19.000 55.000
Finanskostnader -2.911.000 -3.050.000 -2.169.000 -2.247.000 -2.805.000
Finans -2.804.000 -3.033.000 -2.156.000 -2.228.000 -2.750.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -600.000 0 0
Årsresultat 1.002.000 3.400.000 365.000 19.917.000 3.843.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 44.020.000 47.749.000 39.752.000 37.241.000 31.797.000
Fast eiendom 2.869.000 3.025.000 3.181.000 3.337.000 3.493.000
Maskiner anlegg 9.287.000 8.469.000 0 0 0
Driftsløsøre 4.366.000 2.201.000 1.749.000 6.880.000 1.588.000
Sum varige driftsmidler 44.392.000 51.595.000 29.236.000 36.633.000 28.841.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.243.000 2.227.000 200.000 200.000 111.000
Sum anleggsmidler 93.655.000 101.571.000 69.188.000 74.074.000 60.749.000
Varebeholdning 3.334.000 0 0 0
Kundefordringer 1.468.000 0 0 0
Andre fordringer 521.000 3.429.000 6.625.000 636.000 97.645.000
Sum investeringer 46.000 46.000 46.000 49.000 200.000
Kasse, bank 2.703.000 3.468.000 1.227.000 1.321.000 3.285.000
Sum omløpsmidler 5.355.000 17.950.000 9.091.000 9.059.000 101.130.000
Sum eiendeler 99.010.000 119.521.000 78.279.000 83.133.000 161.879.000
Sum opptjent egenkapital 2.684.000 8.362.000 13.462.000 15.859.000 3.505.000
Sum egenkapital 2.784.000 8.462.000 13.562.000 15.959.000 3.605.000
Sum avsetninger til forpliktelser 5.242.000 5.231.000 5.936.000 8.216.000 3.345.000
Gjeld til kredittinstitutt 299.000 3.978.000 0
Sum langsiktig gjeld 83.133.000 97.436.000 56.858.000 57.743.000 153.345.000
Leverandørgjeld 8.487.000 7.386.000 1.287.000 1.240.000 3.133.000
Betalbar skatt 13.000 1.668.000 2.190.000 963.000 543.000
Skyldig offentlige avgifter 2.331.000 1.844.000 2.433.000 879.000 342.000
Utbytte -600.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.760.000 2.724.000 1.048.000 869.000 911.000
Sum kortsiktig gjeld 13.092.000 13.622.000 7.858.000 9.430.000 4.929.000
Sum gjeld og egenkapital 99.009.000 119.520.000 78.278.000 83.132.000 161.879.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -7.737.000 4.328.000 1.233.000 -371.000 96.201.000
Likviditetsgrad 1 0.4 1.3 1.2 1 20.5
Likviditetsgrad 2 0.4 1.1 1.2 1 20.5
Soliditet 2.8 7.1 17.3 19.2 2.2
Resultatgrad 11.4 16.9 7.6 55.8 25.3
Rentedekningsgrad 1.3 2.4 1.1 12.9 2.7
Gjeldsgrad 34.6 13.1 4.8 4.2 43.9
Total kapitalrentabilitet 4.0 6.2 3.2 34.8 4.7
Signatur
25.09.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
08.08.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex