Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Frukt- Og Grønnsakgrossistenes Servicekontor Sa
Juridisk navn:  Frukt- Og Grønnsakgrossistenes Servicekontor Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23377760
Håndverksveien 31 Håndverksveien 31 Fax: 22631924
1405 Langhus 1405 Langhus
Fylke: Kommune:
Viken Nordre Follo
Org.nr: 971527161
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/20/1995
Foretakstype: SA
Revisor: Revisorkonsult AS
Regnskapsfører: Finanstorget As
Utvikling:
Omsetning  
  
29.58%
Resultat  
  
97.09%
Egenkapital  
  
418.52%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.612.000 1.244.000 1.257.000 1.686.000
Resultat: 339.000 172.000 -83.000 -409.000
Egenkapital: 258.000 -81.000 -253.000 -170.000
Regnskap for  Frukt- Og Grønnsakgrossistenes Servicekontor Sa
Resultat 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.612.000 1.244.000 1.257.000 1.686.000
Driftskostnader -1.275.000 -1.072.000 -1.340.000 -2.095.000
Driftsresultat 338.000 172.000 -83.000 -409.000
Finansinntekter 3.000 0 0 1.000
Finanskostnader -2.000 0 0 0
Finans 1.000 0 0 1.000
Resultat før skatt 339.000 172.000 -83.000 -409.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 339.000 172.000 -83.000 -409.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 15.000 21.000 30.000
Sum omløpsmidler 809.000 553.000 309.000 165.000
Sum eiendeler 809.000 568.000 330.000 195.000
Sum opptjent egenkapital 258.000 -81.000 -253.000 -170.000
Sum egenkapital 258.000 -81.000 -253.000 -170.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 551.000 648.000 583.000 365.000
Sum gjeld og egenkapital 809.000 567.000 330.000 195.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.270.000 1.239.000 1.257.000 1.001.000
Andre inntekter 342.000 5.000 0 685.000
Driftsinntekter 1.612.000 1.244.000 1.257.000 1.686.000
Varekostnad 0 0 -88.000 0
Lønninger -946.000 -878.000 -996.000 -1.719.000
Avskrivning -15.000 -6.000 -9.000 -13.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -314.000 -188.000 -247.000 -363.000
Driftskostnader -1.275.000 -1.072.000 -1.340.000 -2.095.000
Driftsresultat 338.000 172.000 -83.000 -409.000
Finansinntekter 3.000 0 0 1.000
Finanskostnader -2.000 0 0 0
Finans 1.000 0 0 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 339.000 172.000 -83.000 -409.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 15.000 21.000 30.000
Sum varige driftsmidler 0 15.000 21.000 30.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 15.000 21.000 30.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 9.000 32.000 9.000 22.000
Andre fordringer 4.000 177.000 12.000 16.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 797.000 344.000 289.000 128.000
Sum omløpsmidler 809.000 553.000 309.000 165.000
Sum eiendeler 809.000 568.000 330.000 195.000
Sum opptjent egenkapital 258.000 -81.000 -253.000 -170.000
Sum egenkapital 258.000 -81.000 -253.000 -170.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 400.000 400.000 400.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 3.000 38.000 43.000 39.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 56.000 48.000 54.000 172.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 92.000 162.000 86.000 154.000
Sum kortsiktig gjeld 551.000 648.000 583.000 365.000
Sum gjeld og egenkapital 809.000 567.000 330.000 195.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 258.000 -95.000 -274.000 -200.000
Likviditetsgrad 1 1.5 0.9 0.5 0.5
Likviditetsgrad 2 1.5 0.9 0.5 0.5
Soliditet 31.9 -14.3 -76.7 -87.2
Resultatgrad 2 13.8 -6.6 -24.3
Rentedekningsgrad 1
Gjeldsgrad 2.1 -2.3 -2.1
Total kapitalrentabilitet 42.2 30.3 -25.2 -209.2
Signatur
07.10.2016
Prokurister
07.10.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex