Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ft-Bygg As
Juridisk navn:  Ft-Bygg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40468168
c/o Fisnik Tahiraj Midtheilia 26A Mjåvannsvegen 162B Fax:
4645 Nodeland 4628 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 916450044
Aksjekapital: 1.107.000 NOK
Antall ansatte: 31
Etableringsdato: 12/8/2015
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjon Sør As
Regnskapsfører: H-regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.72%
Resultat  
  
395.37%
Egenkapital  
  
74.1%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 72.228.000 74.246.000 41.055.000 25.951.000 8.018.000
Resultat: 5.454.000 1.101.000 2.208.000 1.602.000 1.082.000
Egenkapital: 9.828.000 5.645.000 4.807.000 3.085.000 976.000
Regnskap for  Ft-Bygg As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 72.228.000 74.246.000 41.055.000 25.951.000 8.018.000
Driftskostnader -66.551.000 -72.639.000 -38.218.000 -23.990.000 -6.841.000
Driftsresultat 5.676.000 1.608.000 2.837.000 1.961.000 1.177.000
Finansinntekter 9.000 6.000 1.000 1.000 0
Finanskostnader -230.000 -513.000 -630.000 -360.000 -95.000
Finans -221.000 -507.000 -629.000 -359.000 -95.000
Resultat før skatt 5.454.000 1.101.000 2.208.000 1.602.000 1.082.000
Skattekostnad -1.220.000 -262.000 -486.000 -370.000 -259.000
Årsresultat 4.234.000 838.000 1.722.000 1.232.000 823.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.067.000 413.000 456.000 527.000 457.000
Sum omløpsmidler 26.497.000 20.582.000 22.352.000 15.657.000 6.845.000
Sum eiendeler 27.564.000 20.995.000 22.808.000 16.184.000 7.302.000
Sum opptjent egenkapital 8.729.000 4.546.000 3.707.000 1.985.000 753.000
Sum egenkapital 9.828.000 5.645.000 4.807.000 3.085.000 976.000
Sum langsiktig gjeld 17.000 16.000 5.357.000 2.497.000 22.000
Sum kortsiktig gjeld 17.719.000 15.333.000 12.644.000 10.603.000 6.304.000
Sum gjeld og egenkapital 27.564.000 20.994.000 22.807.000 16.184.000 7.301.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 72.228.000 74.149.000 20.152.000 25.439.000 8.529.000
Andre inntekter 98.000 20.903.000 512.000 -511.000
Driftsinntekter 72.228.000 74.246.000 41.055.000 25.951.000 8.018.000
Varekostnad -48.337.000 -57.199.000 -29.739.000 -17.214.000 -4.073.000
Lønninger -11.259.000 -9.794.000 -4.753.000 -4.522.000 -2.097.000
Avskrivning -283.000 -162.000 -91.000 -86.000 -76.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -6.672.000 -5.484.000 -3.635.000 -2.168.000 -595.000
Driftskostnader -66.551.000 -72.639.000 -38.218.000 -23.990.000 -6.841.000
Driftsresultat 5.676.000 1.608.000 2.837.000 1.961.000 1.177.000
Finansinntekter 9.000 6.000 1.000 1.000 0
Finanskostnader -230.000 -513.000 -630.000 -360.000 -95.000
Finans -221.000 -507.000 -629.000 -359.000 -95.000
Konsernbidrag -51.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 4.234.000 838.000 1.722.000 1.232.000 823.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 1.067.000 413.000 456.000 527.000 457.000
Sum varige driftsmidler 1.067.000 413.000 456.000 527.000 457.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.067.000 413.000 456.000 527.000 457.000
Varebeholdning 315.000 5.325.000 14.520.000 13.137.000 4.425.000
Kundefordringer 4.841.000 8.869.000 7.053.000 2.258.000 1.738.000
Andre fordringer 20.864.000 2.664.000 37.000 20.000 12.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 477.000 3.724.000 232.000 242.000 671.000
Sum omløpsmidler 26.497.000 20.582.000 22.352.000 15.657.000 6.845.000
Sum eiendeler 27.564.000 20.995.000 22.808.000 16.184.000 7.302.000
Sum opptjent egenkapital 8.729.000 4.546.000 3.707.000 1.985.000 753.000
Sum egenkapital 9.828.000 5.645.000 4.807.000 3.085.000 976.000
Sum avsetninger til forpliktelser 17.000 16.000 27.000 27.000 22.000
Gjeld til kredittinstitutt 4.252.000 6.282.000 6.667.000 6.965.000 3.923.000
Sum langsiktig gjeld 17.000 16.000 5.357.000 2.497.000 22.000
Leverandørgjeld 9.376.000 5.813.000 2.939.000 1.750.000 667.000
Betalbar skatt 1.205.000 273.000 486.000 365.000 214.000
Skyldig offentlige avgifter 1.827.000 2.052.000 1.771.000 622.000 704.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.059.000 912.000 780.000 901.000 796.000
Sum kortsiktig gjeld 17.719.000 15.333.000 12.644.000 10.603.000 6.304.000
Sum gjeld og egenkapital 27.564.000 20.994.000 22.807.000 16.184.000 7.301.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.778.000 5.249.000 9.708.000 5.054.000 541.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.3 1.8 1.5 1.1
Likviditetsgrad 2 1.5 1.0 0.6 0.2 0.4
Soliditet 35.7 26.9 21.1 19.1 13.4
Resultatgrad 7.9 2.2 6.9 7.6 14.7
Rentedekningsgrad 24.7 3.1 4.5 5.4 12.4
Gjeldsgrad 1.8 2.7 3.7 4.2 6.5
Total kapitalrentabilitet 20.6 7.7 12.4 12.1 16.1
Signatur
23.09.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
03.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex