Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fuglehunden AS
Juridisk navn:  Fuglehunden AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 98897756
Sandoveien 7 Sandoveien 7 Fax: 22722771
3077 Sande I Vestfold 3077 Sande I Vestfold
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Holmestrand
Org.nr: 984056265
Aksjekapital: 164.000 NOK
Etableringsdato: 12/18/2001
Foretakstype: AS
Revisor: Vidi Revisjon AS
Regnskapsfører: Econpartner Skullerud As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.74%
Resultat  
  
-31.68%
Egenkapital  
  
9.61%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.811.000 1.780.000 1.747.000 1.709.000 1.793.000
Resultat: 138.000 202.000 221.000 71.000 79.000
Egenkapital: 1.221.000 1.114.000 740.000 571.000 518.000
Regnskap for  Fuglehunden AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.811.000 1.780.000 1.747.000 1.709.000 1.793.000
Driftskostnader -1.672.000 -1.578.000 -1.525.000 -1.638.000 -1.713.000
Driftsresultat 138.000 202.000 222.000 71.000 79.000
Finansinntekter 1.000 0 1.000 1.000
Finanskostnader -1.000 -2.000 0 -1.000
Finans 0 -2.000 1.000 0
Resultat før skatt 138.000 202.000 221.000 71.000 79.000
Skattekostnad -30.000 -48.000 -52.000 -18.000 -20.000
Årsresultat 108.000 154.000 169.000 53.000 60.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.433.000 1.205.000 1.054.000 1.046.000 1.030.000
Sum eiendeler 1.433.000 1.205.000 1.054.000 1.046.000 1.030.000
Sum opptjent egenkapital 837.000 730.000 576.000 407.000 354.000
Sum egenkapital 1.221.000 1.114.000 740.000 571.000 518.000
Sum langsiktig gjeld 0 220.000 220.000 220.000
Sum kortsiktig gjeld 211.000 92.000 94.000 255.000 293.000
Sum gjeld og egenkapital 1.432.000 1.206.000 1.054.000 1.046.000 1.031.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.811.000 1.780.000 1.747.000 1.709.000 1.793.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.811.000 1.780.000 1.747.000 1.709.000 1.793.000
Varekostnad -1.477.000 -1.299.000 -1.295.000 -1.197.000 -1.227.000
Lønninger 0 100.000 -282.000 -311.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -195.000 -279.000 -330.000 -159.000 -175.000
Driftskostnader -1.672.000 -1.578.000 -1.525.000 -1.638.000 -1.713.000
Driftsresultat 138.000 202.000 222.000 71.000 79.000
Finansinntekter 1.000 0 1.000 1.000
Finanskostnader -1.000 -2.000 0 -1.000
Finans 0 -2.000 1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 108.000 154.000 169.000 53.000 60.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 114.000 51.000 13.000 80.000 5.000
Andre fordringer 166.000 75.000 89.000 83.000 62.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.152.000 1.079.000 952.000 883.000 963.000
Sum omløpsmidler 1.433.000 1.205.000 1.054.000 1.046.000 1.030.000
Sum eiendeler 1.433.000 1.205.000 1.054.000 1.046.000 1.030.000
Sum opptjent egenkapital 837.000 730.000 576.000 407.000 354.000
Sum egenkapital 1.221.000 1.114.000 740.000 571.000 518.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 220.000 220.000 220.000
Leverandørgjeld 139.000 1.000 41.000 4.000 18.000
Betalbar skatt 30.000 48.000 52.000 18.000 20.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 18.000 22.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 42.000 43.000 1.000 215.000 233.000
Sum kortsiktig gjeld 211.000 92.000 94.000 255.000 293.000
Sum gjeld og egenkapital 1.432.000 1.206.000 1.054.000 1.046.000 1.031.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.222.000 1.113.000 960.000 791.000 737.000
Likviditetsgrad 1 6.8 13.1 11.2 4.1 3.5
Likviditetsgrad 2 6.8 13.1 11.2 4.1 3.5
Soliditet 85.3 92.4 70.2 54.6 50.2
Resultatgrad 7.6 11.3 12.7 4.2 4.4
Rentedekningsgrad 2 1 7
Gjeldsgrad 0.2 0.1 0.4 0.8 1
Total kapitalrentabilitet 9.6 16.8 21.1 6.9 7.8
Signatur
16.11.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
16.11.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex