Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fuglesangs As
Juridisk navn:  Fuglesangs As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22542000
Caspar Storms Vei 21 Caspar Storms Vei 21 Fax: 22542011
0664 Oslo 664 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 911872218
Aksjekapital: 1.314.000 NOK
Antall ansatte: 37
Etableringsdato: 6/13/1916
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
-4.76%
Resultat  
  
-57.8%
Egenkapital  
  
2.74%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 115.859.000 121.651.000 118.534.000 91.784.000 83.971.000
Resultat: 1.650.000 3.910.000 3.922.000 1.382.000 2.075.000
Egenkapital: 17.354.000 16.891.000 13.855.000 12.400.000 11.343.000
Regnskap for  Fuglesangs As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 115.859.000 121.651.000 118.534.000 91.784.000 83.971.000
Driftskostnader -113.606.000 -117.460.000 -114.433.000 -89.812.000 -81.136.000
Driftsresultat 2.252.000 4.191.000 4.100.000 1.972.000 2.836.000
Finansinntekter 1.722.000 709.000 742.000 783.000 476.000
Finanskostnader -2.323.000 -989.000 -920.000 -1.373.000 -1.237.000
Finans -601.000 -280.000 -178.000 -590.000 -761.000
Resultat før skatt 1.650.000 3.910.000 3.922.000 1.382.000 2.075.000
Skattekostnad -380.000 -875.000 -911.000 -325.000 -410.000
Årsresultat 1.271.000 3.035.000 3.010.000 1.058.000 1.665.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.931.000 9.150.000 10.219.000 10.929.000 9.936.000
Sum omløpsmidler 36.101.000 47.359.000 29.000.000 32.081.000 30.244.000
Sum eiendeler 42.032.000 56.509.000 39.219.000 43.010.000 40.180.000
Sum opptjent egenkapital 10.060.000 9.597.000 6.561.000 5.106.000 4.049.000
Sum egenkapital 17.354.000 16.891.000 13.855.000 12.400.000 11.343.000
Sum langsiktig gjeld 2.854.000 5.570.000 5.730.000 5.922.000 5.962.000
Sum kortsiktig gjeld 21.824.000 34.047.000 19.634.000 24.688.000 22.875.000
Sum gjeld og egenkapital 42.032.000 56.508.000 39.219.000 43.010.000 40.180.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 115.833.000 121.651.000 118.534.000 91.784.000 83.968.000
Andre inntekter 26.000 0 0 0 2.000
Driftsinntekter 115.859.000 121.651.000 118.534.000 91.784.000 83.971.000
Varekostnad -75.286.000 -79.067.000 -74.380.000 -58.928.000 -52.749.000
Lønninger -24.502.000 -23.451.000 -24.629.000 -18.574.000 -15.754.000
Avskrivning -1.908.000 -1.800.000 -1.258.000 -996.000 -1.034.000
Nedskrivning -1.684.000 0 -750.000 0 0
Andre driftskostnader -10.226.000 -13.142.000 -13.416.000 -11.314.000 -11.599.000
Driftskostnader -113.606.000 -117.460.000 -114.433.000 -89.812.000 -81.136.000
Driftsresultat 2.252.000 4.191.000 4.100.000 1.972.000 2.836.000
Finansinntekter 1.722.000 709.000 742.000 783.000 476.000
Finanskostnader -2.323.000 -989.000 -920.000 -1.373.000 -1.237.000
Finans -601.000 -280.000 -178.000 -590.000 -761.000
Konsernbidrag -780.000 0 -1.155.000 0 0
Utbytte -28.000 0 -400.000 0 0
Årsresultat 1.271.000 3.035.000 3.010.000 1.058.000 1.665.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 2.246.000 2.807.000 3.878.000 3.742.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 5.931.000 6.904.000 7.412.000 7.051.000 6.193.000
Sum varige driftsmidler 5.931.000 6.904.000 7.412.000 7.051.000 6.193.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 5.931.000 9.150.000 10.219.000 10.929.000 9.936.000
Varebeholdning 10.943.000 12.764.000 9.774.000 11.077.000 11.642.000
Kundefordringer 19.504.000 31.219.000 15.517.000 16.479.000 15.291.000
Andre fordringer 1.158.000 1.645.000 1.060.000 2.243.000 2.942.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 4.497.000 1.730.000 2.651.000 2.283.000 369.000
Sum omløpsmidler 36.101.000 47.359.000 29.000.000 32.081.000 30.244.000
Sum eiendeler 42.032.000 56.509.000 39.219.000 43.010.000 40.180.000
Sum opptjent egenkapital 10.060.000 9.597.000 6.561.000 5.106.000 4.049.000
Sum egenkapital 17.354.000 16.891.000 13.855.000 12.400.000 11.343.000
Sum avsetninger til forpliktelser 353.000 1.299.000 819.000 711.000 619.000
Gjeld til kredittinstitutt 6.798.000 700.000 10.093.000 7.515.000
Sum langsiktig gjeld 2.854.000 5.570.000 5.730.000 5.922.000 5.962.000
Leverandørgjeld 5.986.000 10.023.000 4.970.000 6.498.000 5.523.000
Betalbar skatt 536.000 253.000 137.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 5.985.000 8.683.000 4.958.000 4.345.000 3.915.000
Utbytte -28.000 0 -400.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 9.316.000 8.291.000 8.868.000 3.752.000 5.922.000
Sum kortsiktig gjeld 21.824.000 34.047.000 19.634.000 24.688.000 22.875.000
Sum gjeld og egenkapital 42.032.000 56.508.000 39.219.000 43.010.000 40.180.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 14.277.000 13.312.000 9.366.000 7.393.000 7.369.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1 1 1.3 1.3
Likviditetsgrad 2 1.2 1 1 0.9 0.8
Soliditet 41.3 29.9 35.3 28.8 28.2
Resultatgrad 1.9 3.4 3.5 2.1 3.4
Rentedekningsgrad 1.0 4.2 4.5 1.4 2.3
Gjeldsgrad 1.4 2.3 1.8 2.5 2.5
Total kapitalrentabilitet 9.5 8.7 12.3 6.4 8.2
Signatur
19.05.2017
STYRETS LEDER ALENE. DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
19.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex