Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Furre As
Juridisk navn:  Furre As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 47331073
Øvregata 230C Øvregata 230C Fax:
5525 Haugesund 5525 Haugesund
Fylke: Kommune:
Rogaland Haugesund
Org.nr: 916457073
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 11/1/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: 5-pluss As
Utvikling:
Omsetning  
  
20.5%
Resultat  
  
96.58%
Egenkapital  
  
68.01%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.675.000 1.390.000 1.563.000 1.360.000 1.332.000
Resultat: 863.000 439.000 371.000 180.000 449.000
Egenkapital: 2.243.000 1.335.000 1.148.000 859.000 720.000
Regnskap for  Furre As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.675.000 1.390.000 1.563.000 1.360.000 1.332.000
Driftskostnader -812.000 -951.000 -1.192.000 -1.181.000 -883.000
Driftsresultat 863.000 440.000 371.000 180.000 449.000
Finansinntekter 1.000 0 0
Finanskostnader -1.000 0 -1.000 -1.000
Finans -1.000 1.000 -1.000 -1.000
Resultat før skatt 863.000 439.000 371.000 180.000 449.000
Skattekostnad -190.000 -252.000 -83.000 -41.000 -108.000
Årsresultat 673.000 187.000 289.000 139.000 341.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.346.000 1.346.000 1.400.000 1.357.000 1.390.000
Sum omløpsmidler 1.023.000 1.505.000 930.000 647.000 568.000
Sum eiendeler 2.369.000 2.851.000 2.330.000 2.004.000 1.958.000
Sum opptjent egenkapital 2.213.000 1.315.000 1.128.000 840.000 701.000
Sum egenkapital 2.243.000 1.335.000 1.148.000 859.000 720.000
Sum langsiktig gjeld 27.000 982.000 984.000 1.380.000
Sum kortsiktig gjeld 126.000 1.490.000 200.000 162.000 -142.000
Sum gjeld og egenkapital 2.369.000 2.851.000 2.329.000 2.005.000 1.958.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.625.000 1.355.000 1.503.000 1.300.000 1.272.000
Andre inntekter 50.000 35.000 60.000 60.000 60.000
Driftsinntekter 1.675.000 1.390.000 1.563.000 1.360.000 1.332.000
Varekostnad -12.000 -1.000 -1.000 -2.000 0
Lønninger -3.000 -445.000 -857.000 -784.000 -549.000
Avskrivning -54.000 -54.000 -54.000 -33.000 -32.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -743.000 -451.000 -280.000 -362.000 -302.000
Driftskostnader -812.000 -951.000 -1.192.000 -1.181.000 -883.000
Driftsresultat 863.000 440.000 371.000 180.000 449.000
Finansinntekter 1.000 0 0
Finanskostnader -1.000 0 -1.000 -1.000
Finans -1.000 1.000 -1.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 673.000 187.000 289.000 139.000 341.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 1.346.000 1.292.000 1.325.000 1.357.000 1.390.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 54.000 75.000 0 0
Sum varige driftsmidler 1.346.000 1.346.000 1.400.000 1.357.000 1.390.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.346.000 1.346.000 1.400.000 1.357.000 1.390.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 14.000 33.000 21.000 141.000 311.000
Andre fordringer 0 1.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.009.000 1.473.000 908.000 504.000 257.000
Sum omløpsmidler 1.023.000 1.505.000 930.000 647.000 568.000
Sum eiendeler 2.369.000 2.851.000 2.330.000 2.004.000 1.958.000
Sum opptjent egenkapital 2.213.000 1.315.000 1.128.000 840.000 701.000
Sum egenkapital 2.243.000 1.335.000 1.148.000 859.000 720.000
Sum avsetninger til forpliktelser 27.000 27.000 21.000 16.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 27.000 982.000 984.000 1.380.000
Leverandørgjeld 14.000 -15.000 -5.000 7.000
Betalbar skatt 12.000 252.000 76.000 37.000 102.000
Skyldig offentlige avgifter 82.000 70.000 67.000 -301.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 114.000 1.142.000 69.000 63.000 50.000
Sum kortsiktig gjeld 126.000 1.490.000 200.000 162.000 -142.000
Sum gjeld og egenkapital 2.369.000 2.851.000 2.329.000 2.005.000 1.958.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 897.000 15.000 730.000 485.000 710.000
Likviditetsgrad 1 8.1 1.0 4.7 4
Likviditetsgrad 2 8.1 1.0 4.7 4
Soliditet 94.7 46.8 49.3 42.8 36.8
Resultatgrad 51.5 31.7 23.7 13.2 33.7
Rentedekningsgrad 440.0 1 4
Gjeldsgrad 0.1 1.1 1 1.3 1.7
Total kapitalrentabilitet 36.4 15.4 1 9 22.9
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex