Furre As
Juridisk navn:  Furre As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 47331073
Øvregata 230C Øvregata 230C Fax:
5525 Haugesund 5525 Haugesund
Fylke: Kommune:
Rogaland Haugesund
Org.nr: 916457073
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 11/1/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: 5-pluss As
Utvikling:
Omsetning  
  
-11.07%
Resultat  
  
18.33%
Egenkapital  
  
16.29%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.390.000 1.563.000 1.360.000 1.332.000 985.000
Resultat: 439.000 371.000 180.000 449.000 477.000
Egenkapital: 1.335.000 1.148.000 859.000 720.000 379.000
Regnskap for  Furre As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.390.000 1.563.000 1.360.000 1.332.000 985.000
Driftskostnader -951.000 -1.192.000 -1.181.000 -883.000 -507.000
Driftsresultat 440.000 371.000 180.000 449.000 477.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 -1.000 -1.000 0
Finans -1.000 1.000 -1.000 -1.000 0
Resultat før skatt 439.000 371.000 180.000 449.000 477.000
Skattekostnad -252.000 -83.000 -41.000 -108.000 -120.000
Årsresultat 187.000 289.000 139.000 341.000 357.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.346.000 1.400.000 1.357.000 1.390.000 1.390.000
Sum omløpsmidler 1.505.000 930.000 647.000 568.000 235.000
Sum eiendeler 2.851.000 2.330.000 2.004.000 1.958.000 1.625.000
Sum opptjent egenkapital 1.315.000 1.128.000 840.000 701.000 360.000
Sum egenkapital 1.335.000 1.148.000 859.000 720.000 379.000
Sum langsiktig gjeld 27.000 982.000 984.000 1.380.000 1.327.000
Sum kortsiktig gjeld 1.490.000 200.000 162.000 -142.000 -82.000
Sum gjeld og egenkapital 2.851.000 2.329.000 2.005.000 1.958.000 1.624.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.355.000 1.503.000 1.300.000 1.272.000 985.000
Andre inntekter 35.000 60.000 60.000 60.000 0
Driftsinntekter 1.390.000 1.563.000 1.360.000 1.332.000 985.000
Varekostnad -1.000 -1.000 -2.000 0 0
Lønninger -445.000 -857.000 -784.000 -549.000 -290.000
Avskrivning -54.000 -54.000 -33.000 -32.000 -13.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -451.000 -280.000 -362.000 -302.000 -204.000
Driftskostnader -951.000 -1.192.000 -1.181.000 -883.000 -507.000
Driftsresultat 440.000 371.000 180.000 449.000 477.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 -1.000 -1.000 0
Finans -1.000 1.000 -1.000 -1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 187.000 289.000 139.000 341.000 357.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 1.292.000 1.325.000 1.357.000 1.390.000 1.390.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 54.000 75.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.346.000 1.400.000 1.357.000 1.390.000 1.390.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.346.000 1.400.000 1.357.000 1.390.000 1.390.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 33.000 21.000 141.000 311.000 0
Andre fordringer 0 1.000 0 9.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.473.000 908.000 504.000 257.000 226.000
Sum omløpsmidler 1.505.000 930.000 647.000 568.000 235.000
Sum eiendeler 2.851.000 2.330.000 2.004.000 1.958.000 1.625.000
Sum opptjent egenkapital 1.315.000 1.128.000 840.000 701.000 360.000
Sum egenkapital 1.335.000 1.148.000 859.000 720.000 379.000
Sum avsetninger til forpliktelser 27.000 27.000 21.000 16.000 11.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 27.000 982.000 984.000 1.380.000 1.327.000
Leverandørgjeld 14.000 -15.000 -5.000 7.000 52.000
Betalbar skatt 252.000 76.000 37.000 102.000 106.000
Skyldig offentlige avgifter 82.000 70.000 67.000 -301.000 -301.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.142.000 69.000 63.000 50.000 62.000
Sum kortsiktig gjeld 1.490.000 200.000 162.000 -142.000 -82.000
Sum gjeld og egenkapital 2.851.000 2.329.000 2.005.000 1.958.000 1.624.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 15.000 730.000 485.000 710.000 317.000
Likviditetsgrad 1 1.0 4.7 4 -2.9
Likviditetsgrad 2 1.0 4.7 4 -2.9
Soliditet 46.8 49.3 42.8 36.8 23.3
Resultatgrad 31.7 23.7 13.2 33.7 48.4
Rentedekningsgrad 440.0 1 4
Gjeldsgrad 1.1 1 1.3 1.7 3.3
Total kapitalrentabilitet 15.4 1 9 22.9 29.4
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex