Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Furuli Skogsdrift As
Juridisk navn:  Furuli Skogsdrift As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90690833
Plassmoen 195 Plassmoen 195 Fax:
2560 Alvdal 2560 Alvdal
Fylke: Kommune:
Innlandet Alvdal
Org.nr: 811759112
Aksjekapital: 400.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/1/2013 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0.6%
Resultat  
  
-36.34%
Egenkapital  
  
6.63%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 2.521.000 2.506.000 2.637.000 2.214.000 2.870.000
Resultat: 310.000 487.000 573.000 324.000 1.018.000
Egenkapital: 3.859.000 3.619.000 3.239.000 2.792.000 2.531.000
Regnskap for  Furuli Skogsdrift As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 2.521.000 2.506.000 2.637.000 2.214.000 2.870.000
Driftskostnader -2.215.000 -2.005.000 -2.034.000 -1.849.000 -1.846.000
Driftsresultat 306.000 501.000 603.000 365.000 1.025.000
Finansinntekter 12.000 10.000 12.000 9.000 8.000
Finanskostnader -8.000 -24.000 -42.000 -51.000 -14.000
Finans 4.000 -14.000 -30.000 -42.000 -6.000
Resultat før skatt 310.000 487.000 573.000 324.000 1.018.000
Skattekostnad -71.000 -107.000 -126.000 -63.000 -232.000
Årsresultat 240.000 380.000 447.000 261.000 786.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.756.000 2.344.000 2.936.000 3.091.000 3.681.000
Sum omløpsmidler 2.665.000 2.235.000 2.228.000 1.525.000 1.005.000
Sum eiendeler 4.421.000 4.579.000 5.164.000 4.616.000 4.686.000
Sum opptjent egenkapital 3.459.000 3.219.000 2.839.000 2.392.000 2.131.000
Sum egenkapital 3.859.000 3.619.000 3.239.000 2.792.000 2.531.000
Sum langsiktig gjeld 118.000 578.000 1.044.000 1.452.000 1.785.000
Sum kortsiktig gjeld 443.000 382.000 880.000 372.000 369.000
Sum gjeld og egenkapital 4.420.000 4.579.000 5.163.000 4.616.000 4.685.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.521.000 2.506.000 2.480.000 2.214.000 2.025.000
Andre inntekter 157.000 0 845.000
Driftsinntekter 2.521.000 2.506.000 2.637.000 2.214.000 2.870.000
Varekostnad -34.000 -33.000 -42.000 -34.000 -23.000
Lønninger -816.000 -683.000 -689.000 -641.000 -718.000
Avskrivning -589.000 -592.000 -599.000 -590.000 -604.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -776.000 -697.000 -704.000 -584.000 -501.000
Driftskostnader -2.215.000 -2.005.000 -2.034.000 -1.849.000 -1.846.000
Driftsresultat 306.000 501.000 603.000 365.000 1.025.000
Finansinntekter 12.000 10.000 12.000 9.000 8.000
Finanskostnader -8.000 -24.000 -42.000 -51.000 -14.000
Finans 4.000 -14.000 -30.000 -42.000 -6.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 240.000 380.000 447.000 261.000 786.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 1.369.000 1.874.000 2.379.000 2.839.000 3.337.000
Driftsløsøre 386.000 470.000 557.000 251.000 344.000
Sum varige driftsmidler 1.756.000 2.344.000 2.936.000 3.091.000 3.681.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.756.000 2.344.000 2.936.000 3.091.000 3.681.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 517.000 536.000 588.000 478.000 315.000
Andre fordringer 13.000 15.000 10.000 10.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 2.148.000 1.686.000 1.624.000 1.037.000 680.000
Sum omløpsmidler 2.665.000 2.235.000 2.228.000 1.525.000 1.005.000
Sum eiendeler 4.421.000 4.579.000 5.164.000 4.616.000 4.686.000
Sum opptjent egenkapital 3.459.000 3.219.000 2.839.000 2.392.000 2.131.000
Sum egenkapital 3.859.000 3.619.000 3.239.000 2.792.000 2.531.000
Sum avsetninger til forpliktelser 118.000 181.000 227.000 220.000 245.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 118.000 578.000 1.044.000 1.452.000 1.785.000
Leverandørgjeld 110.000 61.000 661.000 88.000 68.000
Betalbar skatt 133.000 154.000 119.000 88.000 28.000
Skyldig offentlige avgifter 130.000 107.000 38.000 126.000 107.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 71.000 61.000 63.000 70.000 166.000
Sum kortsiktig gjeld 443.000 382.000 880.000 372.000 369.000
Sum gjeld og egenkapital 4.420.000 4.579.000 5.163.000 4.616.000 4.685.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.222.000 1.853.000 1.348.000 1.153.000 636.000
Likviditetsgrad 1 6.0 5.9 2.5 4.1 2.7
Likviditetsgrad 2 6.0 5.9 2.5 4.1 2.7
Soliditet 87.3 79.0 62.7 60.5 5
Resultatgrad 12.1 20.0 22.9 16.5 35.7
Rentedekningsgrad 38.3 20.9 14.4 7.2 73.2
Gjeldsgrad 0.1 0.3 0.6 0.7 0.9
Total kapitalrentabilitet 7.2 11.2 11.9 8.1 2
Signatur
19.12.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
19.12.2016
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex