Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Furulia Bygg As
Juridisk navn:  Furulia Bygg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Nordhagan 3 Nordhagan 3 Fax:
3623 Lampeland 3623 Lampeland
Fylke: Kommune:
Viken Flesberg
Org.nr: 922962243
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 5/23/2019
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Accountus As
Utvikling:
Omsetning  
  
140.3%
Resultat  
  
-77.14%
Egenkapital  
  
12.28%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019
Omsetning: 2.069.000 861.000
Resultat: 8.000 35.000
Egenkapital: 64.000 57.000
Regnskap for  Furulia Bygg As
Resultat 2020 2019
Driftsinntekter 2.069.000 861.000
Driftskostnader -2.061.000 -826.000
Driftsresultat 9.000 35.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 8.000 35.000
Skattekostnad -2.000 -8.000
Årsresultat 6.000 27.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 248.000 382.000
Sum eiendeler 248.000 382.000
Sum opptjent egenkapital 34.000 27.000
Sum egenkapital 64.000 57.000
Sum langsiktig gjeld -50.000 0
Sum kortsiktig gjeld 234.000 325.000
Sum gjeld og egenkapital 248.000 382.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.069.000 861.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 2.069.000 861.000
Varekostnad -896.000 -350.000
Lønninger -940.000 -350.000
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -225.000 -126.000
Driftskostnader -2.061.000 -826.000
Driftsresultat 9.000 35.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 6.000 27.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 15.000 0
Kundefordringer 133.000 264.000
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 100.000 118.000
Sum omløpsmidler 248.000 382.000
Sum eiendeler 248.000 382.000
Sum opptjent egenkapital 34.000 27.000
Sum egenkapital 64.000 57.000
Sum avsetninger til forpliktelser -50.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld -50.000 0
Leverandørgjeld 19.000 95.000
Betalbar skatt 2.000 8.000
Skyldig offentlige avgifter 94.000 106.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 119.000 117.000
Sum kortsiktig gjeld 234.000 325.000
Sum gjeld og egenkapital 248.000 382.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 14.000 57.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.2
Likviditetsgrad 2 1.0 1.2
Soliditet 25.8 14.9
Resultatgrad 0.4 4.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 2.9 5.7
Total kapitalrentabilitet 3.6 9.2
Signatur
08.07.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex