Fusa Mekaniske Industri AS
Juridisk navn:  Fusa Mekaniske Industri AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56581259
Svaneneset 40 Fax: 56581591
5640 Eikelandsosen 5640 Eikelandsosen
Fylke: Kommune:
Vestland Bjørnafjorden
Org.nr: 811888672
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 19
Etableringsdato: 12/29/1978
Foretakstype: AS
Revisor: Bjørgvin Revisjon As
Regnskapsfører: Accountor As
Utvikling:
Omsetning  
  
25.47%
Resultat  
  
349.75%
Egenkapital  
  
6.35%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 18.327.000 14.607.000 20.091.000 19.941.000 15.837.000
Resultat: 1.486.000 -595.000 489.000 323.000 724.000
Egenkapital: 5.896.000 5.544.000 6.062.000 5.834.000 5.539.000
Regnskap for  Fusa Mekaniske Industri AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 18.327.000 14.607.000 20.091.000 19.941.000 15.837.000
Driftskostnader -16.854.000 -15.212.000 -19.615.000 -19.623.000 -15.124.000
Driftsresultat 1.473.000 -605.000 476.000 318.000 713.000
Finansinntekter 20.000 17.000 19.000 26.000 28.000
Finanskostnader -6.000 -7.000 -7.000 -21.000 -18.000
Finans 14.000 10.000 12.000 5.000 10.000
Resultat før skatt 1.486.000 -595.000 489.000 323.000 724.000
Skattekostnad -276.000 78.000 -97.000 -28.000 -61.000
Årsresultat 1.211.000 -517.000 392.000 295.000 663.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.780.000 1.980.000 2.367.000 940.000 976.000
Sum omløpsmidler 8.824.000 7.230.000 7.690.000 9.027.000 8.798.000
Sum eiendeler 10.604.000 9.210.000 10.057.000 9.967.000 9.774.000
Sum opptjent egenkapital 5.796.000 5.444.000 5.962.000 5.734.000 5.439.000
Sum egenkapital 5.896.000 5.544.000 6.062.000 5.834.000 5.539.000
Sum langsiktig gjeld 15.000 7.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.693.000 3.666.000 3.988.000 4.134.000 4.235.000
Sum gjeld og egenkapital 10.604.000 9.210.000 10.057.000 9.968.000 9.774.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 18.327.000 14.607.000 19.986.000 19.830.000 15.792.000
Andre inntekter 105.000 112.000 45.000
Driftsinntekter 18.327.000 14.607.000 20.091.000 19.941.000 15.837.000
Varekostnad -5.497.000 -4.148.000 -5.528.000 -6.126.000 -3.679.000
Lønninger -7.857.000 -7.748.000 -9.822.000 -9.422.000 -7.911.000
Avskrivning -393.000 -369.000 -275.000 -203.000 -307.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -3.107.000 -2.947.000 -3.990.000 -3.872.000 -3.227.000
Driftskostnader -16.854.000 -15.212.000 -19.615.000 -19.623.000 -15.124.000
Driftsresultat 1.473.000 -605.000 476.000 318.000 713.000
Finansinntekter 20.000 17.000 19.000 26.000 28.000
Finanskostnader -6.000 -7.000 -7.000 -21.000 -18.000
Finans 14.000 10.000 12.000 5.000 10.000
Konsernbidrag -59.000 -164.000 0 0
Utbytte -800.000 0 0 0
Årsresultat 1.211.000 -517.000 392.000 295.000 663.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 871.000 982.000 1.093.000 75.000 83.000
Maskiner anlegg 499.000 412.000 499.000 530.000 538.000
Driftsløsøre 329.000 459.000 606.000 219.000 320.000
Sum varige driftsmidler 1.699.000 1.854.000 2.198.000 824.000 940.000
Sum finansielle anleggsmidler 81.000 126.000 169.000 117.000 36.000
Sum anleggsmidler 1.780.000 1.980.000 2.367.000 940.000 976.000
Varebeholdning 1.530.000 1.616.000 1.528.000 1.587.000 1.126.000
Kundefordringer 2.756.000 2.454.000 2.799.000 4.473.000 4.471.000
Andre fordringer 142.000 355.000 268.000 225.000 207.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 4.396.000 2.804.000 3.094.000 2.743.000 2.994.000
Sum omløpsmidler 8.824.000 7.230.000 7.690.000 9.027.000 8.798.000
Sum eiendeler 10.604.000 9.210.000 10.057.000 9.967.000 9.774.000
Sum opptjent egenkapital 5.796.000 5.444.000 5.962.000 5.734.000 5.439.000
Sum egenkapital 5.896.000 5.544.000 6.062.000 5.834.000 5.539.000
Sum avsetninger til forpliktelser 15.000 7.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 15.000 7.000 0 0
Leverandørgjeld 975.000 1.137.000 927.000 1.098.000 1.567.000
Betalbar skatt 244.000 44.000 28.000 61.000
Skyldig offentlige avgifter 926.000 965.000 1.099.000 1.186.000 1.135.000
Utbytte -800.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.747.000 1.564.000 1.918.000 1.821.000 1.472.000
Sum kortsiktig gjeld 4.693.000 3.666.000 3.988.000 4.134.000 4.235.000
Sum gjeld og egenkapital 10.604.000 9.210.000 10.057.000 9.968.000 9.774.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.131.000 3.564.000 3.702.000 4.893.000 4.563.000
Likviditetsgrad 1 1.9 2.0 1.9 2.2 2.1
Likviditetsgrad 2 1.6 1.5 1.5 1.8 1.8
Soliditet 55.6 60.2 60.3 58.5 56.7
Resultatgrad 8.0 -4.1 2.4 1.6 4.5
Rentedekningsgrad 245.5 -86.4 6 15.1 39.6
Gjeldsgrad 0.8 0.7 0.7 0.7 0.8
Total kapitalrentabilitet 14.1 -6.4 4.9 3.5 7.6
Signatur
26.04.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.04.2013
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex