Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Futurama AS
Juridisk navn:  Futurama AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67416398
U0101 Grobråtenveien 5 Grobråtenveien 5 Fax: 22416499
1385 Asker 1385 Asker
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 983094899
Aksjekapital: 150.000 NOK
Etableringsdato: 10/4/2000
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ex Professo - Autorisert Regnskapsbyrå As
Utvikling:
Omsetning  
  
-12.56%
Resultat  
  
113.67%
Egenkapital  
  
8.98%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 355.000 406.000 32.000 347.000 513.000
Resultat: 51.000 -373.000 -111.000 10.000 103.000
Egenkapital: -517.000 -568.000 -195.000 -84.000 -94.000
Regnskap for  Futurama AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 355.000 406.000 32.000 347.000 513.000
Driftskostnader -298.000 -778.000 -143.000 -328.000 -412.000
Driftsresultat 57.000 -373.000 -111.000 19.000 101.000
Finansinntekter 0 0 0 6.000
Finanskostnader -6.000 0 0 -9.000 -5.000
Finans -6.000 0 0 -9.000 1.000
Resultat før skatt 51.000 -373.000 -111.000 10.000 103.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 51.000 -373.000 -111.000 10.000 103.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 312.000 5.000 14.000 83.000 56.000
Sum eiendeler 312.000 5.000 14.000 83.000 56.000
Sum opptjent egenkapital -737.000 -788.000 -415.000 -304.000 -314.000
Sum egenkapital -517.000 -568.000 -195.000 -84.000 -94.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 828.000 573.000 209.000 167.000 151.000
Sum gjeld og egenkapital 311.000 5.000 14.000 83.000 57.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 355.000 406.000 32.000 347.000 513.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 355.000 406.000 32.000 347.000 513.000
Varekostnad -67.000 0 -1.000 -12.000
Lønninger 0 -57.000 -239.000 -264.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -298.000 -711.000 -86.000 -88.000 -136.000
Driftskostnader -298.000 -778.000 -143.000 -328.000 -412.000
Driftsresultat 57.000 -373.000 -111.000 19.000 101.000
Finansinntekter 0 0 0 6.000
Finanskostnader -6.000 0 0 -9.000 -5.000
Finans -6.000 0 0 -9.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 51.000 -373.000 -111.000 10.000 103.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 42.000
Andre fordringer 218.000 0 0 25.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 93.000 5.000 14.000 58.000 15.000
Sum omløpsmidler 312.000 5.000 14.000 83.000 56.000
Sum eiendeler 312.000 5.000 14.000 83.000 56.000
Sum opptjent egenkapital -737.000 -788.000 -415.000 -304.000 -314.000
Sum egenkapital -517.000 -568.000 -195.000 -84.000 -94.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 35.000 255.000 -2.000 5.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter -5.000 20.000 24.000 83.000 50.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 799.000 299.000 187.000 79.000 100.000
Sum kortsiktig gjeld 828.000 573.000 209.000 167.000 151.000
Sum gjeld og egenkapital 311.000 5.000 14.000 83.000 57.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -516.000 -568.000 -195.000 -84.000 -95.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0 0.1 0.5 0.4
Likviditetsgrad 2 0.4 0 0.1 0.5 0.4
Soliditet -166.2 -1392.9 -101.2 -164.9
Resultatgrad 16.1 -91.9 -346.9 5.5 19.7
Rentedekningsgrad 9.5 2.1 20.2
Gjeldsgrad -1.6 -1.1 -1.6
Total kapitalrentabilitet 18.3 -792.9 22.9 187.7
Signatur
15.07.2020
STYRETSLEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
15.07.2020
Daglig leder eller styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex