Fyrklövern Norge As
Juridisk navn:  Fyrklövern Norge As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67206350
Postboks 474 Bedriftssenteret Rosenholm Campus Rosenholmveien 25 Fax:
1411 Kolbotn 1414 Trollåsen
Fylke: Kommune:
Akershus Nordre Follo
Org.nr: 979158432
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 7/4/1997 1
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Tandem As
Utvikling:
Omsetning  
  
-28.66%
Resultat  
  
256.29%
Egenkapital  
  
2.43%
Hovedpunkter i regnskapet
2023 2022 2021 2020 2019
Omsetning: 37.857.000 53.068.000 72.455.000 77.570.000 98.661.000
Resultat: 261.000 -167.000 912.000 1.162.000 2.587.000
Egenkapital: 8.331.000 8.133.000 8.269.000 7.559.000 13.456.000
Regnskap for  Fyrklövern Norge As
Resultat 2023 2022 2021 2020 2019
Driftsinntekter 37.857.000 53.068.000 72.455.000 77.570.000 98.661.000
Driftskostnader -36.194.000 -50.861.000 -69.267.000 -74.447.000 -94.357.000
Driftsresultat 1.663.000 2.207.000 3.189.000 3.123.000 4.305.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -1.402.000 -2.374.000 -2.277.000 -1.960.000 -1.718.000
Finans -1.402.000 -2.374.000 -2.277.000 -1.960.000 -1.718.000
Resultat før skatt 261.000 -167.000 912.000 1.162.000 2.587.000
Skattekostnad -63.000 31.000 -202.000 -266.000 -558.000
Årsresultat 198.000 -136.000 710.000 896.000 2.029.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 126.000 303.000 483.000 79.000 73.000
Sum omløpsmidler 34.731.000 44.577.000 57.235.000 68.666.000 91.549.000
Sum eiendeler 34.857.000 44.880.000 57.718.000 68.745.000 91.622.000
Sum opptjent egenkapital 8.231.000 8.033.000 8.169.000 7.459.000 13.356.000
Sum egenkapital 8.331.000 8.133.000 8.269.000 7.559.000 13.456.000
Sum langsiktig gjeld 523.000 460.000 746.000 922.000 1.103.000
Sum kortsiktig gjeld 26.003.000 36.287.000 48.703.000 60.263.000 77.063.000
Sum gjeld og egenkapital 34.857.000 44.880.000 57.718.000 68.744.000 91.622.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 26.936.000 39.395.000 52.271.000 57.231.000 71.925.000
Andre inntekter 10.921.000 13.673.000 20.184.000 20.338.000 26.736.000
Driftsinntekter 37.857.000 53.068.000 72.455.000 77.570.000 98.661.000
Varekostnad -16.091.000 -17.879.000 -26.929.000 -21.326.000 -32.589.000
Lønninger -9.623.000 -15.047.000 -20.347.000 -20.624.000 -23.610.000
Avskrivning -177.000 -180.000 -185.000 -35.000 -37.000
Nedskrivning -3.000
Andre driftskostnader -10.303.000 -17.755.000 -21.806.000 -32.462.000 -38.118.000
Driftskostnader -36.194.000 -50.861.000 -69.267.000 -74.447.000 -94.357.000
Driftsresultat 1.663.000 2.207.000 3.189.000 3.123.000 4.305.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -1.402.000 -2.374.000 -2.277.000 -1.960.000 -1.718.000
Finans -1.402.000 -2.374.000 -2.277.000 -1.960.000 -1.718.000
Konsernbidrag -793.000 -1.209.000
Utbytte -6.000.000 0
Årsresultat 198.000 -136.000 710.000 896.000 2.029.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 126.000 303.000 483.000 79.000 73.000
Sum varige driftsmidler 126.000 303.000 483.000 79.000 73.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 126.000 303.000 483.000 79.000 73.000
Varebeholdning 31.000 31.000 67.000 91.000 89.000
Kundefordringer 32.901.000 42.133.000 52.379.000 61.213.000 86.449.000
Andre fordringer 1.447.000 1.844.000 4.230.000 6.549.000 4.263.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 352.000 569.000 560.000 813.000 749.000
Sum omløpsmidler 34.731.000 44.577.000 57.235.000 68.666.000 91.549.000
Sum eiendeler 34.857.000 44.880.000 57.718.000 68.745.000 91.622.000
Sum opptjent egenkapital 8.231.000 8.033.000 8.169.000 7.459.000 13.356.000
Sum egenkapital 8.331.000 8.133.000 8.269.000 7.559.000 13.456.000
Sum avsetninger til forpliktelser 523.000 460.000 746.000 922.000 1.103.000
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 523.000 460.000 746.000 922.000 1.103.000
Leverandørgjeld 7.717.000 3.476.000 10.923.000 4.913.000 7.197.000
Betalbar skatt 255.000 378.000 0
Skyldig offentlige avgifter 952.000 1.136.000 1.702.000 2.562.000 2.073.000
Utbytte -6.000.000 0
Annen kortsiktig gjeld 17.334.000 31.419.000 35.700.000 46.788.000 67.793.000
Sum kortsiktig gjeld 26.003.000 36.287.000 48.703.000 60.263.000 77.063.000
Sum gjeld og egenkapital 34.857.000 44.880.000 57.718.000 68.744.000 91.622.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.728.000 8.290.000 8.532.000 8.403.000 14.486.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.2 1.2 1.1 1.2
Likviditetsgrad 2 1.3 1.2 1.2 1.1 1.2
Soliditet 23.9 18.1 14.3 11.0 14.7
Resultatgrad 4.4 4.2 4.4 4.0 4.4
Rentedekningsgrad 1.2 0.9 1.4 1.6 2.5
Gjeldsgrad 3.2 4.5 6.0 8.1 5.8
Total kapitalrentabilitet 4.8 4.9 5.5 4.5 4.7
Signatur
27.11.2023
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2023
Normal beretning
Auditor Notes for 2022
Normal beretning
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex