Fyrklövern Norge As
Juridisk navn:  Fyrklövern Norge As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67206350
Postboks 474 Bedriftssenteret Rosenholm Campus Rosenholmveien 25 Fax: 67206399
1411 Kolbotn 1414 Trollåsen
Fylke: Kommune:
Viken Nordre Follo
Org.nr: 979158432
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 16
Etableringsdato: 7/4/1997 1
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Tandem As
Utvikling:
Omsetning  
  
-6.59%
Resultat  
  
-21.51%
Egenkapital  
  
9.39%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 72.455.000 77.570.000 98.661.000 127.659.000 157.281.000
Resultat: 912.000 1.162.000 2.587.000 5.845.000 7.203.000
Egenkapital: 8.269.000 7.559.000 13.456.000 12.636.000 8.125.000
Regnskap for  Fyrklövern Norge As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 72.455.000 77.570.000 98.661.000 127.659.000 157.281.000
Driftskostnader -69.267.000 -74.447.000 -94.357.000 -122.156.000 -150.576.000
Driftsresultat 3.189.000 3.123.000 4.305.000 5.504.000 6.705.000
Finansinntekter 0 1.538.000 1.785.000
Finanskostnader -2.277.000 -1.960.000 -1.718.000 -1.196.000 -1.286.000
Finans -2.277.000 -1.960.000 -1.718.000 342.000 499.000
Resultat før skatt 912.000 1.162.000 2.587.000 5.845.000 7.203.000
Skattekostnad -202.000 -266.000 -558.000 -1.334.000 -1.737.000
Årsresultat 710.000 896.000 2.029.000 4.511.000 5.466.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 483.000 79.000 73.000 424.000 1.110.000
Sum omløpsmidler 57.235.000 68.666.000 91.549.000 106.345.000 128.033.000
Sum eiendeler 57.718.000 68.745.000 91.622.000 106.769.000 129.143.000
Sum opptjent egenkapital 8.169.000 7.459.000 13.356.000 12.536.000 8.025.000
Sum egenkapital 8.269.000 7.559.000 13.456.000 12.636.000 8.125.000
Sum langsiktig gjeld 746.000 922.000 1.103.000 588.000 307.000
Sum kortsiktig gjeld 48.703.000 60.263.000 77.063.000 93.545.000 120.711.000
Sum gjeld og egenkapital 57.718.000 68.744.000 91.622.000 106.769.000 129.143.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 52.271.000 57.231.000 71.925.000 94.335.000 120.558.000
Andre inntekter 20.184.000 20.338.000 26.736.000 33.324.000 36.722.000
Driftsinntekter 72.455.000 77.570.000 98.661.000 127.659.000 157.281.000
Varekostnad -26.929.000 -21.326.000 -32.589.000 -43.651.000 -62.172.000
Lønninger -20.347.000 -20.624.000 -23.610.000 -27.589.000 -29.222.000
Avskrivning -185.000 -35.000 -37.000 -36.000 -33.000
Nedskrivning -3.000 0 0
Andre driftskostnader -21.806.000 -32.462.000 -38.118.000 -50.880.000 -59.149.000
Driftskostnader -69.267.000 -74.447.000 -94.357.000 -122.156.000 -150.576.000
Driftsresultat 3.189.000 3.123.000 4.305.000 5.504.000 6.705.000
Finansinntekter 0 1.538.000 1.785.000
Finanskostnader -2.277.000 -1.960.000 -1.718.000 -1.196.000 -1.286.000
Finans -2.277.000 -1.960.000 -1.718.000 342.000 499.000
Konsernbidrag -793.000 -1.209.000 0 0
Utbytte -6.000.000 0 0 -15.000.000
Årsresultat 710.000 896.000 2.029.000 4.511.000 5.466.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 483.000 79.000 73.000 59.000 74.000
Sum varige driftsmidler 483.000 79.000 73.000 59.000 74.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 365.000 1.036.000
Sum anleggsmidler 483.000 79.000 73.000 424.000 1.110.000
Varebeholdning 67.000 91.000 89.000 70.000 194.000
Kundefordringer 52.379.000 61.213.000 86.449.000 103.120.000 122.524.000
Andre fordringer 4.230.000 6.549.000 4.263.000 2.181.000 4.411.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 560.000 813.000 749.000 975.000 903.000
Sum omløpsmidler 57.235.000 68.666.000 91.549.000 106.345.000 128.033.000
Sum eiendeler 57.718.000 68.745.000 91.622.000 106.769.000 129.143.000
Sum opptjent egenkapital 8.169.000 7.459.000 13.356.000 12.536.000 8.025.000
Sum egenkapital 8.269.000 7.559.000 13.456.000 12.636.000 8.125.000
Sum avsetninger til forpliktelser 746.000 922.000 1.103.000 588.000 307.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 746.000 922.000 1.103.000 588.000 307.000
Leverandørgjeld 10.923.000 4.913.000 7.197.000 5.115.000 6.452.000
Betalbar skatt 378.000 0 744.000 1.936.000
Skyldig offentlige avgifter 1.702.000 2.562.000 2.073.000 2.522.000 4.086.000
Utbytte -6.000.000 0 0 -15.000.000
Annen kortsiktig gjeld 35.700.000 46.788.000 67.793.000 85.165.000 93.237.000
Sum kortsiktig gjeld 48.703.000 60.263.000 77.063.000 93.545.000 120.711.000
Sum gjeld og egenkapital 57.718.000 68.744.000 91.622.000 106.769.000 129.143.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.532.000 8.403.000 14.486.000 12.800.000 7.322.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.1 1.2 1.1 1.1
Likviditetsgrad 2 1.2 1.1 1.2 1.1 1.1
Soliditet 14.3 11.0 14.7 11.8 6.3
Resultatgrad 4.4 4.0 4.4 4.3 4.3
Rentedekningsgrad 1.4 1.6 2.5 4.6 5.2
Gjeldsgrad 6.0 8.1 5.8 7.4 14.9
Total kapitalrentabilitet 5.5 4.5 4.7 6.6 6.6
Signatur
08.02.2022
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex