Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Gågaten As Tromsø
Juridisk navn:  Gågaten As Tromsø
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77655133
Edderdunvegen 145 Grønnegata 83 Fax:
9013 Tromsø 9008 Tromsø
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Tromsø
Org.nr: 966697083
Aksjekapital: 105.000 NOK
Etableringsdato: 6/5/1993 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Nord-Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
0.06%
Resultat  
  
105.63%
Egenkapital  
  
22.77%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.683.000 1.682.000 1.681.000 1.680.000 1.708.000
Resultat: 730.000 355.000 621.000 89.000 550.000
Egenkapital: 3.073.000 2.503.000 2.226.000 1.748.000 1.681.000
Regnskap for  Gågaten As Tromsø
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.683.000 1.682.000 1.681.000 1.680.000 1.708.000
Driftskostnader -997.000 -1.361.000 -1.066.000 -1.598.000 -1.165.000
Driftsresultat 685.000 320.000 615.000 82.000 543.000
Finansinntekter 45.000 36.000 5.000 7.000 7.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 45.000 36.000 5.000 7.000 7.000
Resultat før skatt 730.000 355.000 621.000 89.000 550.000
Skattekostnad -161.000 -78.000 -143.000 -22.000 -138.000
Årsresultat 570.000 277.000 478.000 67.000 412.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 3.335.000 2.711.000 2.618.000 1.974.000 1.965.000
Sum eiendeler 3.335.000 2.711.000 2.618.000 1.974.000 1.965.000
Sum opptjent egenkapital 2.968.000 2.398.000 2.121.000 1.643.000 1.576.000
Sum egenkapital 3.073.000 2.503.000 2.226.000 1.748.000 1.681.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 262.000 208.000 392.000 226.000 284.000
Sum gjeld og egenkapital 3.335.000 2.711.000 2.618.000 1.974.000 1.965.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.683.000 1.682.000 1.681.000 1.680.000 1.707.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.683.000 1.682.000 1.681.000 1.680.000 1.708.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -294.000 -297.000 -277.000 -274.000 -232.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -703.000 -1.064.000 -789.000 -1.324.000 -933.000
Driftskostnader -997.000 -1.361.000 -1.066.000 -1.598.000 -1.165.000
Driftsresultat 685.000 320.000 615.000 82.000 543.000
Finansinntekter 45.000 36.000 5.000 7.000 7.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 45.000 36.000 5.000 7.000 7.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 570.000 277.000 478.000 67.000 412.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 39.000 0 87.000 62.000
Andre fordringer 33.000 62.000 56.000 10.000 34.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 3.302.000 2.610.000 2.562.000 1.877.000 1.868.000
Sum omløpsmidler 3.335.000 2.711.000 2.618.000 1.974.000 1.965.000
Sum eiendeler 3.335.000 2.711.000 2.618.000 1.974.000 1.965.000
Sum opptjent egenkapital 2.968.000 2.398.000 2.121.000 1.643.000 1.576.000
Sum egenkapital 3.073.000 2.503.000 2.226.000 1.748.000 1.681.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 3.000 3.000 226.000 9.000 4.000
Betalbar skatt 161.000 78.000 143.000 22.000 138.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 98.000 126.000 23.000 196.000 141.000
Sum kortsiktig gjeld 262.000 208.000 392.000 226.000 284.000
Sum gjeld og egenkapital 3.335.000 2.711.000 2.618.000 1.974.000 1.965.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.073.000 2.503.000 2.226.000 1.748.000 1.681.000
Likviditetsgrad 1 12.7 1 6.7 8.7 6.9
Likviditetsgrad 2 12.7 1 6.7 8.7 6.9
Soliditet 92.1 92.3 8 88.6 85.5
Resultatgrad 40.7 1 36.6 4.9 31.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2
Total kapitalrentabilitet 21.9 13.1 23.7 4.5 2
Signatur
01.07.2020
STYRETS FORMANN ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex