Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Gården As
Juridisk navn:  Gården As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Vårsetervegen 45 Vårsetervegen 45 Fax:
2611 Lillehammer 2611 Lillehammer
Fylke: Kommune:
Innlandet Lillehammer
Org.nr: 998862981
Aksjekapital: 500.000 NOK
Etableringsdato: 8/31/2012
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vågå Regnskap Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
4025%
Egenkapital  
  
19.7%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 75.000 92.000
Resultat: 628.000 -16.000 176.000 -717.000 2.638.000
Egenkapital: 3.809.000 3.182.000 3.198.000 3.022.000 2.958.000
Regnskap for  Gården As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 75.000 92.000
Driftskostnader -8.000 -8.000 -6.000 -6.000 -6.000
Driftsresultat -8.000 -8.000 -6.000 68.000 86.000
Finansinntekter 801.000 90.000 497.000 -526.000 2.648.000
Finanskostnader -164.000 -99.000 -315.000 -259.000 -96.000
Finans 637.000 -9.000 182.000 -785.000 2.552.000
Resultat før skatt 628.000 -16.000 176.000 -717.000 2.638.000
Skattekostnad 0 0 0 -19.000 -28.000
Årsresultat 628.000 -16.000 176.000 -736.000 2.610.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.020.000 770.000 20.000 20.000 20.000
Sum omløpsmidler 3.006.000 2.412.000 3.178.000 3.039.000 3.888.000
Sum eiendeler 4.026.000 3.182.000 3.198.000 3.059.000 3.908.000
Sum opptjent egenkapital 3.309.000 2.682.000 2.698.000 2.522.000 2.458.000
Sum egenkapital 3.809.000 3.182.000 3.198.000 3.022.000 2.958.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 216.000 0 0 37.000 950.000
Sum gjeld og egenkapital 4.025.000 3.182.000 3.198.000 3.059.000 3.908.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 75.000 92.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 75.000 92.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.000 -8.000 -6.000 -6.000 -6.000
Driftskostnader -8.000 -8.000 -6.000 -6.000 -6.000
Driftsresultat -8.000 -8.000 -6.000 68.000 86.000
Finansinntekter 801.000 90.000 497.000 -526.000 2.648.000
Finanskostnader -164.000 -99.000 -315.000 -259.000 -96.000
Finans 637.000 -9.000 182.000 -785.000 2.552.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 628.000 -16.000 176.000 -736.000 2.610.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.020.000 770.000 20.000 20.000 20.000
Sum anleggsmidler 1.020.000 770.000 20.000 20.000 20.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 24.000 24.000 25.000 24.000 24.000
Sum investeringer 2.342.000 1.494.000 1.816.000 2.617.000 3.401.000
Kasse, bank 639.000 893.000 1.338.000 398.000 463.000
Sum omløpsmidler 3.006.000 2.412.000 3.178.000 3.039.000 3.888.000
Sum eiendeler 4.026.000 3.182.000 3.198.000 3.059.000 3.908.000
Sum opptjent egenkapital 3.309.000 2.682.000 2.698.000 2.522.000 2.458.000
Sum egenkapital 3.809.000 3.182.000 3.198.000 3.022.000 2.958.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 216.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 19.000 28.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 18.000 22.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 216.000 0 0 37.000 950.000
Sum gjeld og egenkapital 4.025.000 3.182.000 3.198.000 3.059.000 3.908.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.790.000 2.412.000 3.178.000 3.002.000 2.938.000
Likviditetsgrad 1 13.9 82.1 4.1
Likviditetsgrad 2 13.9 0 0 82.1 4.1
Soliditet 94.6 1 1 98.8 75.7
Resultatgrad 90.7 93.5
Rentedekningsgrad -0.1 0.3 28.5
Gjeldsgrad 0.1 0 0 0 0.3
Total kapitalrentabilitet 19.7 2.6 15.4 70.0
Signatur
29.09.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
16.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex