Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Gaidaros Forlag AS
Juridisk navn:  Gaidaros Forlag AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22043244
Postboks 6794 St. Olavs Plass Universitetsgata 14 Fax: 22043228
0130 Oslo 164 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 980584380
Aksjekapital: 510.000 NOK
Etableringsdato: 12/28/1998
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Muna As
Utvikling:
Omsetning  
  
-94.51%
Resultat  
  
167.5%
Egenkapital  
  
2.6%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 44.000 801.000 192.000 654.000 2.505.000
Resultat: 27.000 -40.000 -1.622.000 -63.000 765.000
Egenkapital: -1.010.000 -1.037.000 -997.000 625.000 688.000
Regnskap for  Gaidaros Forlag AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 44.000 801.000 192.000 654.000 2.505.000
Driftskostnader -17.000 -835.000 -1.810.000 -703.000 -1.737.000
Driftsresultat 27.000 -34.000 -1.618.000 -50.000 768.000
Finansinntekter 0 1.000 0 1.000
Finanskostnader -5.000 -4.000 -14.000 -4.000
Finans -5.000 -3.000 -14.000 -3.000
Resultat før skatt 27.000 -40.000 -1.622.000 -63.000 765.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 27.000 -40.000 -1.622.000 -63.000 765.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler -93.000 -202.000 4.000 1.830.000 1.248.000
Sum eiendeler -93.000 -202.000 4.000 1.830.000 1.248.000
Sum opptjent egenkapital -2.213.000 -2.240.000 -2.200.000 -578.000 -515.000
Sum egenkapital -1.010.000 -1.037.000 -997.000 625.000 688.000
Sum langsiktig gjeld 918.000 34.000 966.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 801.000 36.000 1.205.000 560.000
Sum gjeld og egenkapital -92.000 -202.000 5.000 1.830.000 1.248.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 44.000 801.000 192.000 1.004.000 2.005.000
Andre inntekter 0 0 -350.000 500.000
Driftsinntekter 44.000 801.000 192.000 654.000 2.505.000
Varekostnad -10.000 -817.000 -1.112.000 -34.000 -1.009.000
Lønninger -3.000 -11.000 -650.000 -656.000 -663.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.000 -7.000 -48.000 -13.000 -65.000
Driftskostnader -17.000 -835.000 -1.810.000 -703.000 -1.737.000
Driftsresultat 27.000 -34.000 -1.618.000 -50.000 768.000
Finansinntekter 0 1.000 0 1.000
Finanskostnader -5.000 -4.000 -14.000 -4.000
Finans -5.000 -3.000 -14.000 -3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 27.000 -40.000 -1.622.000 -63.000 765.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 801.000 339.000
Kundefordringer 0 0 54.000 600.000
Andre fordringer 1.000 0 134.000 145.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 5.000 0 4.000 44.000 164.000
Sum omløpsmidler -93.000 -202.000 4.000 1.830.000 1.248.000
Sum eiendeler -93.000 -202.000 4.000 1.830.000 1.248.000
Sum opptjent egenkapital -2.213.000 -2.240.000 -2.200.000 -578.000 -515.000
Sum egenkapital -1.010.000 -1.037.000 -997.000 625.000 688.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 827.000 259.000
Sum langsiktig gjeld 918.000 34.000 966.000 0 0
Leverandørgjeld 1.000 802.000 3.000 282.000 82.000
Betalbar skatt -1.000 -1.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 33.000 39.000 159.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 56.000 60.000
Sum kortsiktig gjeld 801.000 36.000 1.205.000 560.000
Sum gjeld og egenkapital -92.000 -202.000 5.000 1.830.000 1.248.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -93.000 -1.003.000 -32.000 625.000 688.000
Likviditetsgrad 1 -0.3 0.1 1.5 2.2
Likviditetsgrad 2 -0.3 0.1 0.9 1.6
Soliditet 1.097.8 513.4 34.2 55.1
Resultatgrad 61.4 -4.2 -842.7 -7.6 30.7
Rentedekningsgrad -6.8 -404.5 -3.6 1
Gjeldsgrad -0.9 -0.8 1.9 0.8
Total kapitalrentabilitet -29.3 16.8 -2.7 61.6
Signatur
12.06.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS FORMANN HVER FOR SEG.
Prokurister
07.06.2006
Ringstad Kjell
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex