Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Gamezone AS
Juridisk navn:  Gamezone AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38178391
Skibåsen 20A Skibåsen 20A Fax: 38178392
4636 Kristiansand S 4636 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 986273018
Aksjekapital: 600.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 11/5/2003
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjon Sør As
Regnskapsfører: Viego Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.61%
Resultat  
  
4.95%
Egenkapital  
  
-17.15%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 41.425.000 42.977.000 34.456.000 32.903.000 35.062.000
Resultat: 7.825.000 7.456.000 2.826.000 2.996.000 4.074.000
Egenkapital: 686.000 828.000 3.106.000 5.961.000 4.938.000
Regnskap for  Gamezone AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 41.425.000 42.977.000 34.456.000 32.903.000 35.062.000
Driftskostnader -34.153.000 -35.836.000 -31.241.000 -29.931.000 -31.028.000
Driftsresultat 7.272.000 7.140.000 3.214.000 2.972.000 4.034.000
Finansinntekter 679.000 754.000 86.000 109.000 92.000
Finanskostnader -126.000 -437.000 -474.000 -85.000 -51.000
Finans 553.000 317.000 -388.000 24.000 41.000
Resultat før skatt 7.825.000 7.456.000 2.826.000 2.996.000 4.074.000
Skattekostnad -1.594.000 -1.576.000 -697.000 -674.000 -963.000
Årsresultat 6.231.000 5.880.000 2.129.000 2.323.000 3.112.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 758.000 809.000 985.000 650.000 764.000
Sum omløpsmidler 15.478.000 18.227.000 10.530.000 11.257.000 11.072.000
Sum eiendeler 16.236.000 19.036.000 11.515.000 11.907.000 11.836.000
Sum opptjent egenkapital 86.000 228.000 2.506.000 5.361.000 4.338.000
Sum egenkapital 686.000 828.000 3.106.000 5.961.000 4.938.000
Sum langsiktig gjeld 1.738.000 2.600.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 13.812.000 15.608.000 8.408.000 5.946.000 6.898.000
Sum gjeld og egenkapital 16.236.000 19.036.000 11.514.000 11.907.000 11.836.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 41.204.000 42.772.000 34.210.000 32.702.000 34.733.000
Andre inntekter 221.000 204.000 245.000 201.000 329.000
Driftsinntekter 41.425.000 42.977.000 34.456.000 32.903.000 35.062.000
Varekostnad -25.904.000 -27.527.000 -23.563.000 -23.124.000 -24.129.000
Lønninger -2.903.000 -2.617.000 -2.579.000 -2.512.000 -2.399.000
Avskrivning -191.000 -193.000 -166.000 -123.000 -98.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -5.155.000 -5.499.000 -4.933.000 -4.172.000 -4.402.000
Driftskostnader -34.153.000 -35.836.000 -31.241.000 -29.931.000 -31.028.000
Driftsresultat 7.272.000 7.140.000 3.214.000 2.972.000 4.034.000
Finansinntekter 679.000 754.000 86.000 109.000 92.000
Finanskostnader -126.000 -437.000 -474.000 -85.000 -51.000
Finans 553.000 317.000 -388.000 24.000 41.000
Konsernbidrag -1.326.000 0 0 0
Utbytte -5.047.000 -7.000.000 -270.000 0 0
Årsresultat 6.231.000 5.880.000 2.129.000 2.323.000 3.112.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 10.000 4.000 1.000 10.000 8.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 748.000 806.000 963.000 620.000 743.000
Sum varige driftsmidler 748.000 806.000 963.000 620.000 743.000
Sum finansielle anleggsmidler 20.000 20.000 13.000
Sum anleggsmidler 758.000 809.000 985.000 650.000 764.000
Varebeholdning 7.169.000 5.798.000 4.911.000 4.731.000 5.595.000
Kundefordringer 2.300.000 2.038.000 1.251.000 2.105.000 1.765.000
Andre fordringer 1.377.000 768.000 376.000 435.000 210.000
Sum investeringer 472.000 173.000 0
Kasse, bank 4.631.000 6.562.000 3.513.000 3.819.000 3.495.000
Sum omløpsmidler 15.478.000 18.227.000 10.530.000 11.257.000 11.072.000
Sum eiendeler 16.236.000 19.036.000 11.515.000 11.907.000 11.836.000
Sum opptjent egenkapital 86.000 228.000 2.506.000 5.361.000 4.338.000
Sum egenkapital 686.000 828.000 3.106.000 5.961.000 4.938.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.707.000 1.100.000 3.166.000 195.000 1.182.000
Sum langsiktig gjeld 1.738.000 2.600.000 0 0 0
Leverandørgjeld 2.670.000 3.591.000 3.248.000 2.695.000 3.151.000
Betalbar skatt 1.226.000 1.336.000 2.000 676.000 678.000
Skyldig offentlige avgifter 1.878.000 1.921.000 1.453.000 1.372.000 1.190.000
Utbytte -5.047.000 -7.000.000 -270.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.284.000 659.000 268.000 1.009.000 697.000
Sum kortsiktig gjeld 13.812.000 15.608.000 8.408.000 5.946.000 6.898.000
Sum gjeld og egenkapital 16.236.000 19.036.000 11.514.000 11.907.000 11.836.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.666.000 2.619.000 2.122.000 5.311.000 4.174.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.2 1.3 1.9 1.6
Likviditetsgrad 2 0.6 0.8 0.7 1.1 0.8
Soliditet 4.2 4.3 2 50.1 41.7
Resultatgrad 17.6 16.6 9.3 9 11.5
Rentedekningsgrad 57.7 16.3 6.8 3 79.1
Gjeldsgrad 22.7 22.0 2.7 1 1.4
Total kapitalrentabilitet 49.0 41.5 28.7 25.9 34.9
Signatur
08.06.2017
STYRETS LEDER ALENE.
SIGNATUR
AANENSEN TROND
Prokurister
08.06.2017
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex