Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Gamvik Nordre AS
Juridisk navn:  Gamvik Nordre AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95223322
Postboks 147 Akkarfjord Fax:
9650 Akkarfjord 9650 Akkarfjord
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Hammerfest 
Org.nr: 891181132
Aksjekapital: 2.170.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 1/26/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Finnmarksrevisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
7.76%
Resultat  
  
-13400%
Egenkapital  
  
-9.69%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 3.484.000 3.233.000 3.218.000 2.842.000 2.510.000
Resultat: -135.000 -1.000 435.000 90.000 -108.000
Egenkapital: 1.258.000 1.393.000 1.394.000 959.000 868.000
Regnskap for  Gamvik Nordre AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.484.000 3.233.000 3.218.000 2.842.000 2.510.000
Driftskostnader -3.733.000 -3.207.000 -2.817.000 -2.720.000 -2.585.000
Driftsresultat -250.000 25.000 401.000 122.000 -75.000
Finansinntekter 155.000 56.000 59.000 2.000 5.000
Finanskostnader -39.000 -82.000 -25.000 -34.000 -37.000
Finans 116.000 -26.000 34.000 -32.000 -32.000
Resultat før skatt -135.000 -1.000 435.000 90.000 -108.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -135.000 -1.000 435.000 90.000 -108.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.568.000 1.662.000 1.745.000 1.724.000 2.097.000
Sum omløpsmidler 1.823.000 1.525.000 1.587.000 1.318.000 655.000
Sum eiendeler 3.391.000 3.187.000 3.332.000 3.042.000 2.752.000
Sum opptjent egenkapital -912.000 -777.000 -776.000 -1.211.000 -1.302.000
Sum egenkapital 1.258.000 1.393.000 1.394.000 959.000 868.000
Sum langsiktig gjeld 1.772.000 1.662.000 1.367.000 1.690.000 1.601.000
Sum kortsiktig gjeld 360.000 133.000 572.000 393.000 283.000
Sum gjeld og egenkapital 3.390.000 3.188.000 3.333.000 3.042.000 2.752.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.783.000 2.541.000 2.637.000 2.345.000 1.965.000
Andre inntekter 701.000 692.000 581.000 497.000 544.000
Driftsinntekter 3.484.000 3.233.000 3.218.000 2.842.000 2.510.000
Varekostnad -397.000 -309.000 -313.000 -323.000 -305.000
Lønninger -1.464.000 -857.000 -890.000 -904.000 -498.000
Avskrivning -364.000 -364.000 -421.000 -384.000 -340.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.508.000 -1.677.000 -1.193.000 -1.109.000 -1.442.000
Driftskostnader -3.733.000 -3.207.000 -2.817.000 -2.720.000 -2.585.000
Driftsresultat -250.000 25.000 401.000 122.000 -75.000
Finansinntekter 155.000 56.000 59.000 2.000 5.000
Finanskostnader -39.000 -82.000 -25.000 -34.000 -37.000
Finans 116.000 -26.000 34.000 -32.000 -32.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -135.000 -1.000 435.000 90.000 -108.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 598.000 695.000 668.000 551.000 603.000
Maskiner anlegg 302.000 352.000 312.000 357.000 533.000
Driftsløsøre 667.000 615.000 765.000 811.000 945.000
Sum varige driftsmidler 1.568.000 1.662.000 1.745.000 1.719.000 2.082.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 4.000 15.000
Sum anleggsmidler 1.568.000 1.662.000 1.745.000 1.724.000 2.097.000
Varebeholdning 196.000 198.000 194.000 198.000 175.000
Kundefordringer 245.000 368.000 286.000 505.000 181.000
Andre fordringer 137.000 165.000 16.000 2.000 40.000
Sum investeringer 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Kasse, bank 1.235.000 785.000 1.080.000 603.000 251.000
Sum omløpsmidler 1.823.000 1.525.000 1.587.000 1.318.000 655.000
Sum eiendeler 3.391.000 3.187.000 3.332.000 3.042.000 2.752.000
Sum opptjent egenkapital -912.000 -777.000 -776.000 -1.211.000 -1.302.000
Sum egenkapital 1.258.000 1.393.000 1.394.000 959.000 868.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.772.000 1.662.000 1.367.000 1.690.000 1.601.000
Leverandørgjeld 113.000 26.000 132.000 96.000 188.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 96.000 0 94.000 72.000 24.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 151.000 106.000 347.000 225.000 71.000
Sum kortsiktig gjeld 360.000 133.000 572.000 393.000 283.000
Sum gjeld og egenkapital 3.390.000 3.188.000 3.333.000 3.042.000 2.752.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.463.000 1.392.000 1.015.000 925.000 372.000
Likviditetsgrad 1 5.1 1 2.8 3.4 2.3
Likviditetsgrad 2 4.5 1 2.4 2.8 1.7
Soliditet 37.1 43.7 41.8 31.5 31.5
Resultatgrad -7.2 0.8 12.5 4.3
Rentedekningsgrad -6.4 0.3 1 3.6
Gjeldsgrad 1.7 1.3 1.4 2.2 2.2
Total kapitalrentabilitet -2.8 2.5 13.8 4.1 -2.5
Signatur
30.08.2021
SIGNATUR
SMIS ADRIAAN
Prokurister
30.08.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex