Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ganddal Legesenter As
Juridisk navn:  Ganddal Legesenter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51681313
Olabakken 5 Olabakken 5 Fax:
4322 Sandnes 4322 Sandnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 920204392
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 11/28/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Pro-Sjekt Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-18.48%
Resultat  
  
-312%
Egenkapital  
  
-150.4%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018
Omsetning: 2.365.000 2.901.000 3.217.000
Resultat: -636.000 300.000 158.000
Egenkapital: -191.000 379.000 145.000
Regnskap for  Ganddal Legesenter As
Resultat 2020 2019 2018
Driftsinntekter 2.365.000 2.901.000 3.217.000
Driftskostnader -3.000.000 -2.602.000 -3.059.000
Driftsresultat -634.000 300.000 157.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -2.000 0 0
Finans -2.000 0 0
Resultat før skatt -636.000 300.000 158.000
Skattekostnad 66.000 -66.000 -37.000
Årsresultat -570.000 234.000 121.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 100.000 127.000 0
Sum omløpsmidler 197.000 728.000 564.000
Sum eiendeler 297.000 855.000 564.000
Sum opptjent egenkapital -221.000 349.000 115.000
Sum egenkapital -191.000 379.000 145.000
Sum langsiktig gjeld 0 4.000 0
Sum kortsiktig gjeld 488.000 471.000 418.000
Sum gjeld og egenkapital 297.000 854.000 563.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 2.365.000 2.901.000 3.217.000
Driftsinntekter 2.365.000 2.901.000 3.217.000
Varekostnad -202.000 0 -336.000
Lønninger -1.918.000 -1.780.000 -1.855.000
Avskrivning -27.000 -7.000 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -853.000 -815.000 -868.000
Driftskostnader -3.000.000 -2.602.000 -3.059.000
Driftsresultat -634.000 300.000 157.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -2.000 0 0
Finans -2.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -570.000 234.000 121.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 100.000 127.000 0
Sum varige driftsmidler 100.000 127.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 100.000 127.000 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 97.000 618.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 100.000 110.000 564.000
Sum omløpsmidler 197.000 728.000 564.000
Sum eiendeler 297.000 855.000 564.000
Sum opptjent egenkapital -221.000 349.000 115.000
Sum egenkapital -191.000 379.000 145.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 4.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 4.000 0
Leverandørgjeld 155.000 157.000 57.000
Betalbar skatt 0 62.000 37.000
Skyldig offentlige avgifter 99.000 91.000 128.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 234.000 162.000 196.000
Sum kortsiktig gjeld 488.000 471.000 418.000
Sum gjeld og egenkapital 297.000 854.000 563.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -291.000 257.000 146.000
Likviditetsgrad 1 0.4 1.5 1.3
Likviditetsgrad 2 0.4 1.5 1.3
Soliditet -64.3 44.4 25.8
Resultatgrad -26.8 10.3 4.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -2.6 1.3 2.9
Total kapitalrentabilitet -213.5 35.1 27.9
Signatur
09.01.2018
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex