Gangsø Bygg As
Juridisk navn:  Gangsø Bygg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40601080
Stangeveien 81 Stangeveien 81 Fax:
3239 Sandefjord 3239 Sandefjord
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Sandefjord
Org.nr: 991109854
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 3/7/2007 1
Foretakstype: AS
Revisor: Hlo Revisjon & Rådgivning As
Regnskapsfører: Aktiva Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
23.77%
Resultat  
  
-66.32%
Egenkapital  
  
4.78%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 25.209.000 20.367.000 21.195.000 11.411.000 4.611.000
Resultat: 162.000 481.000 2.365.000 2.606.000 -1.993.000
Egenkapital: 2.764.000 2.638.000 2.284.000 472.000 -1.994.000
Regnskap for  Gangsø Bygg As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 25.209.000 20.367.000 21.195.000 11.411.000 4.611.000
Driftskostnader -25.049.000 -19.944.000 -18.813.000 -8.738.000 -6.320.000
Driftsresultat 161.000 423.000 2.382.000 2.673.000 -1.708.000
Finansinntekter 26.000 68.000 43.000 4.000 0
Finanskostnader -25.000 -9.000 -59.000 -71.000 -285.000
Finans 1.000 59.000 -16.000 -67.000 -285.000
Resultat før skatt 162.000 481.000 2.365.000 2.606.000 -1.993.000
Skattekostnad -36.000 -127.000 -553.000 -140.000 19.000
Årsresultat 126.000 354.000 1.812.000 2.466.000 -1.974.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 640.000 243.000 224.000 44.000 28.000
Sum omløpsmidler 4.203.000 4.770.000 7.133.000 2.587.000 3.289.000
Sum eiendeler 4.843.000 5.013.000 7.357.000 2.631.000 3.317.000
Sum opptjent egenkapital 2.664.000 2.538.000 2.184.000 372.000 -2.094.000
Sum egenkapital 2.764.000 2.638.000 2.284.000 472.000 -1.994.000
Sum langsiktig gjeld 87.000 210.000 429.000 27.000 4.618.000
Sum kortsiktig gjeld 1.991.000 2.165.000 4.644.000 2.133.000 692.000
Sum gjeld og egenkapital 4.842.000 5.013.000 7.357.000 2.632.000 3.316.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 25.209.000 20.367.000 21.195.000 11.411.000 4.609.000
Andre inntekter 0 0 0 0 2.000
Driftsinntekter 25.209.000 20.367.000 21.195.000 11.411.000 4.611.000
Varekostnad -19.315.000 -14.596.000 -15.250.000 -5.452.000 -5.334.000
Lønninger -4.243.000 -3.780.000 -2.382.000 -1.976.000 -1.554.000
Avskrivning -71.000 -37.000 -36.000 -10.000 -10.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.420.000 -1.531.000 -1.145.000 -1.503.000 -466.000
Driftskostnader -25.049.000 -19.944.000 -18.813.000 -8.738.000 -6.320.000
Driftsresultat 161.000 423.000 2.382.000 2.673.000 -1.708.000
Finansinntekter 26.000 68.000 43.000 4.000 0
Finanskostnader -25.000 -9.000 -59.000 -71.000 -285.000
Finans 1.000 59.000 -16.000 -67.000 -285.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 126.000 354.000 1.812.000 2.466.000 -1.974.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 371.000 43.000 57.000 5.000 11.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 160.000 116.000 106.000 12.000 17.000
Sum varige driftsmidler 531.000 160.000 163.000 18.000 28.000
Sum finansielle anleggsmidler 109.000 83.000 61.000 27.000 0
Sum anleggsmidler 640.000 243.000 224.000 44.000 28.000
Varebeholdning 327.000 87.000 104.000 963.000 2.852.000
Kundefordringer 1.941.000 3.018.000 3.685.000 695.000 325.000
Andre fordringer 1.025.000 740.000 64.000 131.000 46.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 910.000 925.000 3.280.000 798.000 65.000
Sum omløpsmidler 4.203.000 4.770.000 7.133.000 2.587.000 3.289.000
Sum eiendeler 4.843.000 5.013.000 7.357.000 2.631.000 3.317.000
Sum opptjent egenkapital 2.664.000 2.538.000 2.184.000 372.000 -2.094.000
Sum egenkapital 2.764.000 2.638.000 2.284.000 472.000 -1.994.000
Sum avsetninger til forpliktelser 87.000 210.000 429.000 27.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 87.000 210.000 429.000 27.000 4.618.000
Leverandørgjeld 641.000 340.000 2.598.000 1.142.000 303.000
Betalbar skatt 159.000 346.000 152.000 113.000 0
Skyldig offentlige avgifter 351.000 614.000 1.269.000 117.000 113.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 840.000 866.000 625.000 761.000 276.000
Sum kortsiktig gjeld 1.991.000 2.165.000 4.644.000 2.133.000 692.000
Sum gjeld og egenkapital 4.842.000 5.013.000 7.357.000 2.632.000 3.316.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.212.000 2.605.000 2.489.000 454.000 2.597.000
Likviditetsgrad 1 2.1 2.2 1.5 1.2 4.8
Likviditetsgrad 2 1.9 2.2 1.5 0.8 0.7
Soliditet 57.1 52.6 3 17.9 -60.1
Resultatgrad 0.6 2.1 11.2 23.4 -37.0
Rentedekningsgrad 6.4 4 40.4 37.6 -6.0
Gjeldsgrad 0.8 0.9 2.2 4.6 -2.7
Total kapitalrentabilitet 3.9 9.8 3 101.7 -51.5
Signatur
20.04.2017
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
20.04.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex