Gangsø Holding AS
Juridisk navn:  Gangsø Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57851566
Måløy Stormarked Måløy Stormarked Fax:
6718 Deknepollen 6718 Deknepollen
Fylke: Kommune:
Vestland Kinn
Org.nr: 989189689
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 12/21/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Es Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
1189.31%
Egenkapital  
  
31.15%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 1.689.000 131.000 891.000 526.000 293.000
Egenkapital: 661.000 504.000 393.000 303.000 336.000
Regnskap for  Gangsø Holding AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -10.000 -70.000 -9.000 -34.000 -8.000
Driftsresultat -10.000 -70.000 -9.000 -34.000 -8.000
Finansinntekter 1.928.000 388.000 900.000 560.000 300.000
Finanskostnader -229.000 -188.000 0 0 0
Finans 1.699.000 200.000 900.000 560.000 300.000
Resultat før skatt 1.689.000 131.000 891.000 526.000 293.000
Skattekostnad -20.000 -6.000 0 0 0
Årsresultat 1.670.000 125.000 891.000 526.000 293.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.646.000 4.646.000 270.000 270.000 0
Sum omløpsmidler 3.907.000 2.679.000 295.000 144.000 975.000
Sum eiendeler 8.553.000 7.325.000 565.000 414.000 975.000
Sum opptjent egenkapital 376.000 219.000 108.000 17.000 51.000
Sum egenkapital 661.000 504.000 393.000 303.000 336.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 58.000 78.000 0
Sum kortsiktig gjeld 7.892.000 6.821.000 113.000 34.000 638.000
Sum gjeld og egenkapital 8.553.000 7.325.000 564.000 414.000 974.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -10.000 -70.000 -9.000 -34.000 -8.000
Driftskostnader -10.000 -70.000 -9.000 -34.000 -8.000
Driftsresultat -10.000 -70.000 -9.000 -34.000 -8.000
Finansinntekter 1.928.000 388.000 900.000 560.000 300.000
Finanskostnader -229.000 -188.000 0 0 0
Finans 1.699.000 200.000 900.000 560.000 300.000
Konsernbidrag -213.000 -15.000 0 0 0
Utbytte -1.300.000 0 -800.000 -560.000 -250.000
Årsresultat 1.670.000 125.000 891.000 526.000 293.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 4.646.000 4.646.000 270.000 270.000 0
Sum anleggsmidler 4.646.000 4.646.000 270.000 270.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 200.000 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 270.000
Kasse, bank 3.000 44.000 13.000 42.000 50.000
Sum omløpsmidler 3.907.000 2.679.000 295.000 144.000 975.000
Sum eiendeler 8.553.000 7.325.000 565.000 414.000 975.000
Sum opptjent egenkapital 376.000 219.000 108.000 17.000 51.000
Sum egenkapital 661.000 504.000 393.000 303.000 336.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 6.737.000 6.537.000 30.000 30.000 634.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 58.000 78.000 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 17.000 1.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -1.300.000 0 -800.000 -560.000 -250.000
Annen kortsiktig gjeld 139.000 283.000 83.000 4.000 4.000
Sum kortsiktig gjeld 7.892.000 6.821.000 113.000 34.000 638.000
Sum gjeld og egenkapital 8.553.000 7.325.000 564.000 414.000 974.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -3.985.000 -4.142.000 182.000 110.000 337.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.4 2.6 4.2 1.5
Likviditetsgrad 2 0.5 0.4 2.6 4.2 1.6
Soliditet 7.7 6.9 69.7 7 34.5
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.4
Gjeldsgrad 11.9 13.5 0.4 0.4 1.9
Total kapitalrentabilitet 22.4 4.3 1 126.7 30.0
Signatur
05.03.2009
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
05.03.2009
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex