Gangsøy Invest As
Juridisk navn:  Gangsøy Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Håvard Gangsøy Fardalen c/o Håvard Gangsøy Fardalen Fax:
5378 Klokkarvik 5378 Klokkarvik
Fylke: Kommune:
Vestland Øygarden
Org.nr: 913738942
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 5/15/2014
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 0 0 0 0 0
Egenkapital: 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000
Regnskap for  Gangsøy Invest As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader 0 0 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0 0 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 0 0 0 0 0
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 0 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 177.000 177.000 25.000 25.000 25.000
Sum omløpsmidler 13.000 0 0 0 0
Sum eiendeler 190.000 177.000 25.000 25.000 25.000
Sum opptjent egenkapital -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000
Sum egenkapital 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 165.000 152.000 1.000 1.000 1.000
Sum gjeld og egenkapital 189.000 176.000 25.000 25.000 25.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 0 0 0
Driftskostnader 0 0 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0 0 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 0 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 177.000 177.000 25.000 25.000 25.000
Sum anleggsmidler 177.000 177.000 25.000 25.000 25.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 13.000 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 13.000 0 0 0 0
Sum eiendeler 190.000 177.000 25.000 25.000 25.000
Sum opptjent egenkapital -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000
Sum egenkapital 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 165.000 152.000 1.000 1.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 165.000 152.000 1.000 1.000 1.000
Sum gjeld og egenkapital 189.000 176.000 25.000 25.000 25.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -152.000 -152.000 -1.000 -1.000 -1.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0 0 0 0.0
Likviditetsgrad 2 0.1 0 0 0 0.1
Soliditet 12.7 13.6 9 9 96.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 6.9 6.3 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 0 0 0 0 0.0
Signatur
21.04.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
21.04.2016
DAGLIG LEDER ALENE ELLER STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex