Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Gann Legesenter As
Juridisk navn:  Gann Legesenter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51604020
Gravarsveien 7 Gravarsveien 7 Fax:
4306 Sandnes 4306 Sandnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 919979194
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 11/6/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vold Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-13.69%
Resultat  
  
-4800%
Egenkapital  
  
-80.14%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018
Omsetning: 2.918.000 3.381.000 3.604.000
Resultat: -141.000 3.000 147.000
Egenkapital: 28.000 141.000 141.000
Regnskap for  Gann Legesenter As
Resultat 2020 2019 2018
Driftsinntekter 2.918.000 3.381.000 3.604.000
Driftskostnader -3.060.000 -3.378.000 -3.456.000
Driftsresultat -141.000 3.000 148.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -1.000
Finans 0 0 -1.000
Resultat før skatt -141.000 3.000 147.000
Skattekostnad 28.000 -3.000 -30.000
Årsresultat -114.000 0 117.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 99.000 143.000 187.000
Sum omløpsmidler 347.000 386.000 409.000
Sum eiendeler 446.000 529.000 596.000
Sum opptjent egenkapital -2.000 111.000 111.000
Sum egenkapital 28.000 141.000 141.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 418.000 387.000 455.000
Sum gjeld og egenkapital 446.000 528.000 596.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.918.000 3.380.000 3.598.000
Andre inntekter 0 1.000 6.000
Driftsinntekter 2.918.000 3.381.000 3.604.000
Varekostnad -264.000 -412.000 -310.000
Lønninger -1.431.000 -1.501.000 -1.388.000
Avskrivning -44.000 -44.000 -32.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.321.000 -1.421.000 -1.726.000
Driftskostnader -3.060.000 -3.378.000 -3.456.000
Driftsresultat -141.000 3.000 148.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -1.000
Finans 0 0 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -114.000 0 117.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 99.000 143.000 187.000
Sum varige driftsmidler 99.000 143.000 187.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 99.000 143.000 187.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 19.000 43.000 5.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 328.000 343.000 404.000
Sum omløpsmidler 347.000 386.000 409.000
Sum eiendeler 446.000 529.000 596.000
Sum opptjent egenkapital -2.000 111.000 111.000
Sum egenkapital 28.000 141.000 141.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 15.000 14.000 37.000
Betalbar skatt 0 3.000 30.000
Skyldig offentlige avgifter 67.000 69.000 93.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 337.000 302.000 295.000
Sum kortsiktig gjeld 418.000 387.000 455.000
Sum gjeld og egenkapital 446.000 528.000 596.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -71.000 -1.000 -46.000
Likviditetsgrad 1 0.8 1 0.9
Likviditetsgrad 2 0.8 1 0.9
Soliditet 6.3 26.7 23.7
Resultatgrad -4.8 0.1 4.1
Rentedekningsgrad 1
Gjeldsgrad 14.9 2.7 3.2
Total kapitalrentabilitet -31.6 0.6 24.8
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex