Garberg1 As
Juridisk navn:  Garberg1 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Hammerslia 14 Hammerslia 14 Fax:
7350 Buvika 7350 Buvika
Fylke: Kommune:
Trøndelag Skaun
Org.nr: 920258077
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 1/3/2018 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
-51.41%
Resultat  
  
1675%
Egenkapital  
  
19.78%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018
Omsetning: 499.000 1.027.000 1.074.000
Resultat: 71.000 4.000 104.000
Egenkapital: 333.000 278.000 275.000
Regnskap for  Garberg1 As
Resultat 2020 2019 2018
Driftsinntekter 499.000 1.027.000 1.074.000
Driftskostnader -384.000 -972.000 -970.000
Driftsresultat 115.000 55.000 104.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -44.000 -51.000 0
Finans -44.000 -51.000 0
Resultat før skatt 71.000 4.000 104.000
Skattekostnad -16.000 -1.000 -22.000
Årsresultat 56.000 3.000 82.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 923.000 1.186.000 145.000
Sum omløpsmidler 364.000 211.000 155.000
Sum eiendeler 1.287.000 1.397.000 300.000
Sum opptjent egenkapital 141.000 85.000 82.000
Sum egenkapital 333.000 278.000 275.000
Sum langsiktig gjeld 907.000 1.064.000 0
Sum kortsiktig gjeld 47.000 56.000 25.000
Sum gjeld og egenkapital 1.287.000 1.397.000 299.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 715.000 1.074.000
Andre inntekter 499.000 312.000 0
Driftsinntekter 499.000 1.027.000 1.074.000
Varekostnad -690.000 -955.000
Lønninger 0 0
Avskrivning -242.000 -222.000 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -142.000 -60.000 -15.000
Driftskostnader -384.000 -972.000 -970.000
Driftsresultat 115.000 55.000 104.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -44.000 -51.000 0
Finans -44.000 -51.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 56.000 3.000 82.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 6.000 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 747.000 989.000 0
Sum varige driftsmidler 747.000 989.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 170.000 196.000 145.000
Sum anleggsmidler 923.000 1.186.000 145.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 39.000 19.000 7.000
Andre fordringer 60.000 88.000 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 265.000 104.000 148.000
Sum omløpsmidler 364.000 211.000 155.000
Sum eiendeler 1.287.000 1.397.000 300.000
Sum opptjent egenkapital 141.000 85.000 82.000
Sum egenkapital 333.000 278.000 275.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 907.000 1.064.000 0
Leverandørgjeld 24.000 24.000 2.000
Betalbar skatt 23.000 0 22.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 31.000 0
Sum kortsiktig gjeld 47.000 56.000 25.000
Sum gjeld og egenkapital 1.287.000 1.397.000 299.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 317.000 155.000 130.000
Likviditetsgrad 1 7.7 3.8 6.2
Likviditetsgrad 2 7.7 3.8 6.2
Soliditet 25.9 19.9 91.7
Resultatgrad 23.0 5.4 9.7
Rentedekningsgrad 2.6 1.1
Gjeldsgrad 2.9 4 0.1
Total kapitalrentabilitet 8.9 3.9 34.7
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex