Garberg As
Juridisk navn:  Garberg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40614409
Eitrheimsvegen 153 Eitrheimsvegen 153 Fax:
5750 Odda 5750 Odda
Fylke: Kommune:
Vestland Ullensvang
Org.nr: 968329618
Aksjekapital: 740.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 12/28/1993
Foretakstype: AS
Revisor: Odda Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
19.38%
Resultat  
  
105.48%
Egenkapital  
  
2.5%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 5.884.000 4.929.000 4.647.000 4.970.000 5.535.000
Resultat: 25.000 -456.000 -236.000 -292.000 -162.000
Egenkapital: 1.065.000 1.039.000 1.495.000 1.731.000 2.023.000
Regnskap for  Garberg As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 5.884.000 4.929.000 4.647.000 4.970.000 5.535.000
Driftskostnader -5.623.000 -5.175.000 -5.046.000 -5.055.000 -5.481.000
Driftsresultat 260.000 -247.000 -399.000 -85.000 55.000
Finansinntekter 8.000 10.000 360.000 3.000 1.000
Finanskostnader -243.000 -218.000 -197.000 -209.000 -218.000
Finans -235.000 -208.000 163.000 -206.000 -217.000
Resultat før skatt 25.000 -456.000 -236.000 -292.000 -162.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 25.000 -456.000 -236.000 -292.000 -162.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.408.000 4.698.000 4.990.000 5.306.000 5.627.000
Sum omløpsmidler 2.390.000 2.441.000 2.198.000 2.199.000 2.672.000
Sum eiendeler 6.798.000 7.139.000 7.188.000 7.505.000 8.299.000
Sum opptjent egenkapital 325.000 299.000 755.000 991.000 1.283.000
Sum egenkapital 1.065.000 1.039.000 1.495.000 1.731.000 2.023.000
Sum langsiktig gjeld 3.736.000 3.983.000 2.591.000 3.075.000 3.322.000
Sum kortsiktig gjeld 1.998.000 2.116.000 3.103.000 2.699.000 2.955.000
Sum gjeld og egenkapital 6.799.000 7.138.000 7.189.000 7.505.000 8.300.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.443.000 4.453.000 4.197.000 4.552.000 5.103.000
Andre inntekter 442.000 475.000 449.000 418.000 433.000
Driftsinntekter 5.884.000 4.929.000 4.647.000 4.970.000 5.535.000
Varekostnad -3.197.000 -2.449.000 -2.152.000 -2.477.000 -2.751.000
Lønninger -1.549.000 -1.639.000 -1.985.000 -1.576.000 -1.816.000
Avskrivning -313.000 -317.000 -316.000 -321.000 -322.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -564.000 -770.000 -593.000 -681.000 -592.000
Driftskostnader -5.623.000 -5.175.000 -5.046.000 -5.055.000 -5.481.000
Driftsresultat 260.000 -247.000 -399.000 -85.000 55.000
Finansinntekter 8.000 10.000 360.000 3.000 1.000
Finanskostnader -243.000 -218.000 -197.000 -209.000 -218.000
Finans -235.000 -208.000 163.000 -206.000 -217.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 25.000 -456.000 -236.000 -292.000 -162.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 3.265.000 3.575.000 3.885.000 4.195.000 4.505.000
Maskiner anlegg 0 0 0 5.000
Driftsløsøre 35.000 14.000 5.000 11.000 17.000
Sum varige driftsmidler 3.300.000 3.589.000 3.890.000 4.206.000 4.527.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.109.000 1.109.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000
Sum anleggsmidler 4.408.000 4.698.000 4.990.000 5.306.000 5.627.000
Varebeholdning 1.156.000 1.128.000 1.241.000 1.166.000 1.234.000
Kundefordringer 1.170.000 884.000 590.000 767.000 1.325.000
Andre fordringer 9.000 64.000 360.000 209.000 48.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 56.000 365.000 8.000 56.000 65.000
Sum omløpsmidler 2.390.000 2.441.000 2.198.000 2.199.000 2.672.000
Sum eiendeler 6.798.000 7.139.000 7.188.000 7.505.000 8.299.000
Sum opptjent egenkapital 325.000 299.000 755.000 991.000 1.283.000
Sum egenkapital 1.065.000 1.039.000 1.495.000 1.731.000 2.023.000
Sum avsetninger til forpliktelser 72.000 80.000 88.000 96.000 104.000
Gjeld til kredittinstitutt 685.000 822.000 788.000 570.000 749.000
Sum langsiktig gjeld 3.736.000 3.983.000 2.591.000 3.075.000 3.322.000
Leverandørgjeld 266.000 336.000 1.011.000 813.000 1.032.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 335.000 375.000 335.000 211.000 337.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 712.000 584.000 968.000 1.105.000 837.000
Sum kortsiktig gjeld 1.998.000 2.116.000 3.103.000 2.699.000 2.955.000
Sum gjeld og egenkapital 6.799.000 7.138.000 7.189.000 7.505.000 8.300.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 392.000 325.000 -905.000 -500.000 -283.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.2 0.7 0.8 0.9
Likviditetsgrad 2 0.6 0.6 0.3 0.4 0.5
Soliditet 15.7 14.6 20.8 23.1 24.4
Resultatgrad 4.4 -8.6 -1.7 1
Rentedekningsgrad 1.1 -1.1 -0.4 0.3
Gjeldsgrad 5.4 5.9 3.8 3.3 3.1
Total kapitalrentabilitet 3.9 -3.3 -0.5 -1.1 0.7
Signatur
01.03.2021
STYRETS FORMANN.
Prokurister
01.03.2021
PROKURA HVER FOR SEG
GARBERG SVEIN PETTER
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex