Garberg Auto As
Juridisk navn:  Garberg Auto As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 47701173
Postboks 224 Innbygda Trøhaugen Innbygda Fax:
7583 Selbu 7580 Selbu
Fylke: Kommune:
Trøndelag Selbu
Org.nr: 996433781
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 1/4/2011 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Selbu Økonomi & Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-28.76%
Resultat  
  
-164.74%
Egenkapital  
  
-24.36%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 14.614.000 20.515.000 19.847.000 22.574.000 13.747.000
Resultat: -705.000 1.089.000 1.859.000 1.214.000 615.000
Egenkapital: 6.580.000 8.699.000 8.028.000 6.891.000 6.069.000
Regnskap for  Garberg Auto As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 14.614.000 20.515.000 19.847.000 22.574.000 13.747.000
Driftskostnader -15.149.000 -19.150.000 -17.745.000 -21.106.000 -12.941.000
Driftsresultat -535.000 1.366.000 2.103.000 1.468.000 806.000
Finansinntekter 34.000 3.000 22.000 1.000 1.000
Finanskostnader -204.000 -279.000 -265.000 -255.000 -192.000
Finans -170.000 -276.000 -243.000 -254.000 -191.000
Resultat før skatt -705.000 1.089.000 1.859.000 1.214.000 615.000
Skattekostnad -234.000 -269.000 -422.000 -292.000 -186.000
Årsresultat -939.000 820.000 1.438.000 922.000 429.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.153.000 6.930.000 7.109.000 6.398.000 6.153.000
Sum omløpsmidler 9.734.000 7.887.000 7.979.000 6.831.000 6.322.000
Sum eiendeler 12.887.000 14.817.000 15.088.000 13.229.000 12.475.000
Sum opptjent egenkapital 6.479.000 8.598.000 7.928.000 6.790.000 5.968.000
Sum egenkapital 6.580.000 8.699.000 8.028.000 6.891.000 6.069.000
Sum langsiktig gjeld 4.778.000 5.506.000 6.241.000 5.718.000 5.824.000
Sum kortsiktig gjeld 1.529.000 613.000 819.000 620.000 581.000
Sum gjeld og egenkapital 12.887.000 14.818.000 15.089.000 13.229.000 12.474.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 14.362.000 20.217.000 19.616.000 22.293.000 13.519.000
Andre inntekter 252.000 297.000 230.000 281.000 227.000
Driftsinntekter 14.614.000 20.515.000 19.847.000 22.574.000 13.747.000
Varekostnad -11.569.000 -17.402.000 -16.127.000 -19.270.000 -11.297.000
Lønninger -297.000 -465.000 -507.000 -642.000 -681.000
Avskrivning -314.000 -319.000 -304.000 -226.000 -177.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.969.000 -964.000 -807.000 -968.000 -786.000
Driftskostnader -15.149.000 -19.150.000 -17.745.000 -21.106.000 -12.941.000
Driftsresultat -535.000 1.366.000 2.103.000 1.468.000 806.000
Finansinntekter 34.000 3.000 22.000 1.000 1.000
Finanskostnader -204.000 -279.000 -265.000 -255.000 -192.000
Finans -170.000 -276.000 -243.000 -254.000 -191.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -1.050.000 -150.000 -300.000 -100.000 0
Årsresultat -939.000 820.000 1.438.000 922.000 429.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 2.656.000 6.452.000 6.537.000 5.777.000 5.945.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 497.000 478.000 571.000 621.000 114.000
Sum varige driftsmidler 3.153.000 6.930.000 7.109.000 6.398.000 6.059.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 93.000
Sum anleggsmidler 3.153.000 6.930.000 7.109.000 6.398.000 6.153.000
Varebeholdning 2.364.000 4.426.000 2.313.000 3.240.000 3.790.000
Kundefordringer 3.200.000 16.000 276.000 334.000 572.000
Andre fordringer 124.000 202.000 150.000 189.000 142.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 4.046.000 3.243.000 5.241.000 3.068.000 1.818.000
Sum omløpsmidler 9.734.000 7.887.000 7.979.000 6.831.000 6.322.000
Sum eiendeler 12.887.000 14.817.000 15.088.000 13.229.000 12.475.000
Sum opptjent egenkapital 6.479.000 8.598.000 7.928.000 6.790.000 5.968.000
Sum egenkapital 6.580.000 8.699.000 8.028.000 6.891.000 6.069.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.778.000 5.506.000 6.241.000 5.718.000 5.824.000
Leverandørgjeld 82.000 129.000 154.000 95.000 131.000
Betalbar skatt 234.000 269.000 422.000 292.000 186.000
Skyldig offentlige avgifter 8.000 58.000 14.000 61.000 83.000
Utbytte -1.050.000 -150.000 -300.000 -100.000 0
Annen kortsiktig gjeld 155.000 158.000 229.000 173.000 182.000
Sum kortsiktig gjeld 1.529.000 613.000 819.000 620.000 581.000
Sum gjeld og egenkapital 12.887.000 14.818.000 15.089.000 13.229.000 12.474.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.205.000 7.274.000 7.160.000 6.211.000 5.741.000
Likviditetsgrad 1 6.4 12. 9.7 11 10.
Likviditetsgrad 2 4.8 5.6 6.9 5.8 4.4
Soliditet 51.1 58.7 53.2 52.1 48.7
Resultatgrad -3.7 6.7 10.6 6.5 5.9
Rentedekningsgrad -2.6 4.9 7.9 5.8 4.2
Gjeldsgrad 1.0 0.7 0.9 0.9 1.1
Total kapitalrentabilitet -3.9 9.2 14.1 11.1 6.5
Signatur
18.08.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
18.08.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
PROKURA
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex