Garberg Invest AS
Juridisk navn:  Garberg Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 98215016
Arnold Rørholts veg 15 Arnold Rørholts veg 15 Fax:
2114 Disenå 2114 Disenå
Fylke: Kommune:
Innlandet Sør-Odal
Org.nr: 989243756
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/21/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Fokus Regnskap Og Rådgivning As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.15%
Resultat  
  
-10.3%
Egenkapital  
  
4.55%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 439.000 434.000 403.000 395.000 327.000
Resultat: 148.000 165.000 367.000 382.000 349.000
Egenkapital: 2.645.000 2.530.000 2.401.000 2.038.000 1.681.000
Regnskap for  Garberg Invest AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 439.000 434.000 403.000 395.000 327.000
Driftskostnader -208.000 -184.000 -302.000 -204.000 -145.000
Driftsresultat 230.000 250.000 101.000 191.000 182.000
Finansinntekter 2.000 4.000 368.000 294.000 272.000
Finanskostnader -85.000 -89.000 -102.000 -103.000 -105.000
Finans -83.000 -85.000 266.000 191.000 167.000
Resultat før skatt 148.000 165.000 367.000 382.000 349.000
Skattekostnad -33.000 -36.000 -4.000 -25.000 -16.000
Årsresultat 115.000 129.000 363.000 357.000 333.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.771.000 3.771.000 3.602.000 2.987.000 2.912.000
Sum omløpsmidler 572.000 464.000 676.000 954.000 755.000
Sum eiendeler 4.343.000 4.235.000 4.278.000 3.941.000 3.667.000
Sum opptjent egenkapital 2.519.000 2.403.000 2.275.000 1.912.000 1.555.000
Sum egenkapital 2.645.000 2.530.000 2.401.000 2.038.000 1.681.000
Sum langsiktig gjeld 1.653.000 1.657.000 1.868.000 1.869.000 1.970.000
Sum kortsiktig gjeld 45.000 48.000 9.000 33.000 15.000
Sum gjeld og egenkapital 4.343.000 4.234.000 4.278.000 3.940.000 3.666.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 439.000 434.000 403.000 395.000 327.000
Driftsinntekter 439.000 434.000 403.000 395.000 327.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 -2.000 -7.000 -7.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -208.000 -184.000 -300.000 -197.000 -138.000
Driftskostnader -208.000 -184.000 -302.000 -204.000 -145.000
Driftsresultat 230.000 250.000 101.000 191.000 182.000
Finansinntekter 2.000 4.000 368.000 294.000 272.000
Finanskostnader -85.000 -89.000 -102.000 -103.000 -105.000
Finans -83.000 -85.000 266.000 191.000 167.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 115.000 129.000 363.000 357.000 333.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 3.558.000 3.558.000 3.390.000 2.772.000 2.701.000
Maskiner anlegg 0 0 2.000 9.000
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 3.558.000 3.558.000 3.390.000 2.774.000 2.710.000
Sum finansielle anleggsmidler 213.000 213.000 213.000 213.000 202.000
Sum anleggsmidler 3.771.000 3.771.000 3.602.000 2.987.000 2.912.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 572.000 464.000 676.000 954.000 755.000
Sum omløpsmidler 572.000 464.000 676.000 954.000 755.000
Sum eiendeler 4.343.000 4.235.000 4.278.000 3.941.000 3.667.000
Sum opptjent egenkapital 2.519.000 2.403.000 2.275.000 1.912.000 1.555.000
Sum egenkapital 2.645.000 2.530.000 2.401.000 2.038.000 1.681.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 2.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.653.000 1.657.000 1.868.000 1.869.000 1.970.000
Leverandørgjeld 9.000 11.000 4.000 4.000 1.000
Betalbar skatt 33.000 36.000 4.000 27.000 14.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.000 0 0 3.000 0
Sum kortsiktig gjeld 45.000 48.000 9.000 33.000 15.000
Sum gjeld og egenkapital 4.343.000 4.234.000 4.278.000 3.940.000 3.666.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 527.000 416.000 667.000 921.000 740.000
Likviditetsgrad 1 12.7 9.7 75.1 28.9 50.3
Likviditetsgrad 2 12.7 9.7 75.1 28.9 50.3
Soliditet 60.9 59.7 56.1 51.7 45.9
Resultatgrad 52.4 57.6 25.1 48.4 55.7
Rentedekningsgrad 2.7 2.8 1 1.9 1.7
Gjeldsgrad 0.6 0.7 0.8 0.9 1.2
Total kapitalrentabilitet 5.3 6 1 12.3 12.4
Signatur
19.01.2021
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex