Garberg Kristensen Invest AS
Juridisk navn:  Garberg Kristensen Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Freddy Kristensen Schouterrassen 30 C/O Freddy Kristensen Schouterrassen 30 Fax:
0573 Oslo 573 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 992643544
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 4/25/2008
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Sr-Bank Forretningspartner As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-42.94%
Egenkapital  
  
119.51%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 97.000 170.000 81.000 457.000 -24.000
Egenkapital: 16.000 -82.000 -252.000 -334.000 -790.000
Regnskap for  Garberg Kristensen Invest AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -7.000 -7.000 -5.000 -7.000 -8.000
Driftsresultat -7.000 -7.000 -5.000 -7.000 -8.000
Finansinntekter 122.000 194.000 104.000 480.000 0
Finanskostnader -18.000 -18.000 -17.000 -17.000 -17.000
Finans 104.000 176.000 87.000 463.000 -17.000
Resultat før skatt 97.000 170.000 81.000 457.000 -24.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 97.000 170.000 81.000 457.000 -24.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.572.000 1.449.000 1.328.000 1.224.000 744.000
Sum omløpsmidler 70.000 77.000 1.000 6.000 3.000
Sum eiendeler 1.642.000 1.526.000 1.329.000 1.230.000 747.000
Sum opptjent egenkapital -85.000 -182.000 -352.000 -434.000 -891.000
Sum egenkapital 16.000 -82.000 -252.000 -334.000 -790.000
Sum langsiktig gjeld 1.626.000 1.609.000 1.581.000 1.564.000 1.537.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 1.641.000 1.527.000 1.329.000 1.230.000 746.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.000 -7.000 -5.000 -7.000 -8.000
Driftskostnader -7.000 -7.000 -5.000 -7.000 -8.000
Driftsresultat -7.000 -7.000 -5.000 -7.000 -8.000
Finansinntekter 122.000 194.000 104.000 480.000 0
Finanskostnader -18.000 -18.000 -17.000 -17.000 -17.000
Finans 104.000 176.000 87.000 463.000 -17.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 97.000 170.000 81.000 457.000 -24.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.572.000 1.449.000 1.328.000 1.224.000 744.000
Sum anleggsmidler 1.572.000 1.449.000 1.328.000 1.224.000 744.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 70.000 77.000 1.000 6.000 3.000
Sum omløpsmidler 70.000 77.000 1.000 6.000 3.000
Sum eiendeler 1.642.000 1.526.000 1.329.000 1.230.000 747.000
Sum opptjent egenkapital -85.000 -182.000 -352.000 -434.000 -891.000
Sum egenkapital 16.000 -82.000 -252.000 -334.000 -790.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.626.000 1.609.000 1.581.000 1.564.000 1.537.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 1.641.000 1.527.000 1.329.000 1.230.000 746.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 70.000 77.000 1.000 6.000 3.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0 0
Soliditet 1 -5.4 -27.2 -105.8
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.4 -0.4 -0.3 -0.4 -0.5
Gjeldsgrad 101.6 -19.6 -6.3 -4.7 -1.9
Total kapitalrentabilitet 7 12.2 7.4 38.5 -1.1
Signatur
27.05.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex