Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Garpestad Ku DA
Juridisk navn:  Garpestad Ku DA
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51488500
Høylandsvegen 43 Høylandsvegen 43 Fax:
4347 Lye 4347 Lye
Fylke: Kommune:
Rogaland Time
Org.nr: 992878215
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 7/4/2008 1
Foretakstype: DA
Revisor: Bryne Revisjon AS
Regnskapsfører: Jæren Rekneskapslag Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
9.69%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
2.63%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2018
Omsetning: 10.399.000 9.480.000 9.923.000
Resultat: 0 0 0
Egenkapital: 1.289.000 1.256.000 661.000
Regnskap for  Garpestad Ku DA
Resultat 2021 2020 2018
Driftsinntekter 10.399.000 9.480.000 9.923.000
Driftskostnader -10.393.000 -9.455.000 -9.873.000
Driftsresultat 7.000 24.000 50.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0
Finanskostnader -8.000 -25.000 -50.000
Finans -7.000 -24.000 -50.000
Resultat før skatt 0
Skattekostnad 0
Årsresultat 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 85.000 19.000 29.000
Sum omløpsmidler 3.416.000 2.729.000 2.416.000
Sum eiendeler 3.501.000 2.748.000 2.445.000
Sum opptjent egenkapital 1.289.000 1.256.000 661.000
Sum egenkapital 1.289.000 1.256.000 661.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 2.213.000 1.492.000 1.784.000
Sum gjeld og egenkapital 3.502.000 2.748.000 2.445.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.426.000 8.546.000 8.763.000
Andre inntekter 972.000 933.000 1.160.000
Driftsinntekter 10.399.000 9.480.000 9.923.000
Varekostnad -5.269.000 -5.306.000 -5.481.000
Lønninger -1.464.000 -1.027.000 -1.225.000
Avskrivning -21.000 -5.000 -7.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -3.639.000 -3.117.000 -3.160.000
Driftskostnader -10.393.000 -9.455.000 -9.873.000
Driftsresultat 7.000 24.000 50.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0
Finanskostnader -8.000 -25.000 -50.000
Finans -7.000 -24.000 -50.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 29.000
Driftsløsøre 85.000 19.000 0
Sum varige driftsmidler 85.000 19.000 29.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 85.000 19.000 29.000
Varebeholdning 2.412.000 2.055.000 1.625.000
Kundefordringer 1.004.000 675.000 791.000
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 0
Sum omløpsmidler 3.416.000 2.729.000 2.416.000
Sum eiendeler 3.501.000 2.748.000 2.445.000
Sum opptjent egenkapital 1.289.000 1.256.000 661.000
Sum egenkapital 1.289.000 1.256.000 661.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 519.000 718.000 866.000
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 1.645.000 793.000 890.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 49.000 -19.000 28.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 2.213.000 1.492.000 1.784.000
Sum gjeld og egenkapital 3.502.000 2.748.000 2.445.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.203.000 1.237.000 632.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.8 1.4
Likviditetsgrad 2 0.5 0.5 0.4
Soliditet 36.8 45.7 2
Resultatgrad 0.1 0.3 0.5
Rentedekningsgrad 0.9 1.0 1
Gjeldsgrad 1.7 1.2 2.7
Total kapitalrentabilitet 0.2 0.9 2
Signatur
20.07.2020
SIGNATUR KVAR FOR SEG
GARPESTAD HALVAR
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex