Gartnerhallen Sa
Juridisk navn:  Gartnerhallen Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23249300
Nedre Kalbakkvei 40 Nedre Kalbakkvei 40 Fax: 22720117
1081 Oslo 1081 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 945958405
Aksjekapital: 1.508 NOK
Antall ansatte: 17
Etableringsdato: 5/15/1930
Foretakstype: SA
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Økonomibistand Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
11.75%
Resultat  
  
19.88%
Egenkapital  
  
4.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.941.849.000 2.632.547.000 2.468.548.000 2.430.061.000 2.303.158.000
Resultat: 11.881.000 9.911.000 3.648.000 -765.000 14.357.000
Egenkapital: 254.606.000 243.256.000 233.802.000 230.652.000 263.525.000
Regnskap for  Gartnerhallen Sa
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.941.849.000 2.632.547.000 2.468.548.000 2.430.061.000 2.303.158.000
Driftskostnader -2.944.532.000 -2.645.241.000 -2.478.853.000 -2.452.529.000 -2.304.777.000
Driftsresultat -2.683.000 -12.694.000 -10.305.000 -22.467.000 -1.619.000
Finansinntekter 15.234.000 28.753.000 20.251.000 22.098.000 16.795.000
Finanskostnader -670.000 -6.148.000 -6.298.000 -396.000 -819.000
Finans 14.564.000 22.605.000 13.953.000 21.702.000 15.976.000
Resultat før skatt 11.881.000 9.911.000 3.648.000 -765.000 14.357.000
Skattekostnad -531.000 -457.000 -498.000 -363.000 -398.000
Årsresultat 11.350.000 9.454.000 3.150.000 -1.128.000 13.959.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 110.339.000 98.656.000 99.221.000 85.824.000 82.849.000
Sum omløpsmidler 416.750.000 344.756.000 346.287.000 447.077.000 324.337.000
Sum eiendeler 527.089.000 443.412.000 445.508.000 532.901.000 407.186.000
Sum opptjent egenkapital 253.083.000 241.733.000 232.279.000 229.129.000 262.007.000
Sum egenkapital 254.606.000 243.256.000 233.802.000 230.652.000 263.525.000
Sum langsiktig gjeld 4.009.000 4.017.000 3.450.000 3.642.000 3.599.000
Sum kortsiktig gjeld 268.474.000 196.139.000 208.256.000 298.607.000 140.062.000
Sum gjeld og egenkapital 527.089.000 443.412.000 445.508.000 532.901.000 407.186.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.905.910.000 2.600.979.000 2.438.736.000 2.398.561.000 2.270.489.000
Andre inntekter 35.939.000 31.568.000 29.812.000 31.500.000 32.669.000
Driftsinntekter 2.941.849.000 2.632.547.000 2.468.548.000 2.430.061.000 2.303.158.000
Varekostnad -2.905.938.000 -2.600.533.000 -2.438.162.000 -2.396.279.000 -2.269.622.000
Lønninger -20.721.000 -19.906.000 -17.912.000 -22.088.000 -17.226.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -17.873.000 -24.802.000 -22.779.000 -34.162.000 -17.929.000
Driftskostnader -2.944.532.000 -2.645.241.000 -2.478.853.000 -2.452.529.000 -2.304.777.000
Driftsresultat -2.683.000 -12.694.000 -10.305.000 -22.467.000 -1.619.000
Finansinntekter 15.234.000 28.753.000 20.251.000 22.098.000 16.795.000
Finanskostnader -670.000 -6.148.000 -6.298.000 -396.000 -819.000
Finans 14.564.000 22.605.000 13.953.000 21.702.000 15.976.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 11.350.000 9.454.000 3.150.000 -1.128.000 13.959.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 13.724.000 6.235.000 0 0 0
Fast eiendom 2.334.000 2.334.000 2.334.000 2.334.000 2.334.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 38.000 60.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.372.000 2.394.000 2.334.000 2.334.000 2.334.000
Sum finansielle anleggsmidler 94.243.000 90.027.000 96.887.000 83.490.000 80.515.000
Sum anleggsmidler 110.339.000 98.656.000 99.221.000 85.824.000 82.849.000
Varebeholdning 0 0 1.926.000 19.988.000
Kundefordringer 217.100.000 165.466.000 180.826.000 250.559.000 160.163.000
Andre fordringer 414.000 29.049.000 33.843.000 54.894.000 7.596.000
Sum investeringer 79.240.000 30.123.000 130.437.000 136.101.000 131.947.000
Kasse, bank 119.996.000 120.118.000 1.181.000 3.597.000 4.643.000
Sum omløpsmidler 416.750.000 344.756.000 346.287.000 447.077.000 324.337.000
Sum eiendeler 527.089.000 443.412.000 445.508.000 532.901.000 407.186.000
Sum opptjent egenkapital 253.083.000 241.733.000 232.279.000 229.129.000 262.007.000
Sum egenkapital 254.606.000 243.256.000 233.802.000 230.652.000 263.525.000
Sum avsetninger til forpliktelser 4.009.000 4.017.000 3.450.000 3.642.000 3.599.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 20.151.000 47.202.000 0
Sum langsiktig gjeld 4.009.000 4.017.000 3.450.000 3.642.000 3.599.000
Leverandørgjeld 226.427.000 167.978.000 169.289.000 220.450.000 119.886.000
Betalbar skatt 500.000 458.000 500.000 500.000 600.000
Skyldig offentlige avgifter 186.000 2.240.000 1.688.000 3.020.000 829.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 41.361.000 25.463.000 16.628.000 27.435.000 18.747.000
Sum kortsiktig gjeld 268.474.000 196.139.000 208.256.000 298.607.000 140.062.000
Sum gjeld og egenkapital 527.089.000 443.412.000 445.508.000 532.901.000 407.186.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 148.276.000 148.617.000 138.031.000 148.470.000 184.275.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.8 1.7 1.5 2.3
Likviditetsgrad 2 1.6 1.8 1.7 1.5 2.2
Soliditet 48.3 54.9 52.5 43.3 64.7
Resultatgrad -0.1 -0.5 -0.4 -0.9 -0.1
Rentedekningsgrad -4.0 -2.1 -1.6 -56.7
Gjeldsgrad 1.1 0.8 0.9 1.3 0.5
Total kapitalrentabilitet 2.4 3.6 2.2 -0.1 3.7
Signatur
17.11.2021
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
17.11.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex