Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Gartneri- Og Landbrukstjenester AS
Juridisk navn:  Gartneri- Og Landbrukstjenester AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Mosengbakken 23 Mosengbakken 23 Fax:
3530 Røyse 3530 Røyse
Fylke: Kommune:
Viken Hole
Org.nr: 993482439
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 12/17/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Hverven Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
25.25%
Resultat  
  
-29.36%
Egenkapital  
  
19.09%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 38.049.000 30.379.000 32.833.000 28.174.000 28.380.000
Resultat: 77.000 109.000 71.000 342.000 38.000
Egenkapital: 287.000 241.000 236.000 181.000 119.000
Regnskap for  Gartneri- Og Landbrukstjenester AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 38.049.000 30.379.000 32.833.000 28.174.000 28.380.000
Driftskostnader -37.827.000 -30.239.000 -32.746.000 -27.822.000 -28.333.000
Driftsresultat 221.000 140.000 88.000 352.000 47.000
Finansinntekter 2.000 0 1.000 1.000
Finanskostnader -144.000 -33.000 -17.000 -11.000 -10.000
Finans -144.000 -31.000 -17.000 -10.000 -9.000
Resultat før skatt 77.000 109.000 71.000 342.000 38.000
Skattekostnad -31.000 -24.000 -16.000 -80.000 -9.000
Årsresultat 46.000 85.000 55.000 262.000 29.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 124.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 8.804.000 8.664.000 11.120.000 3.285.000 4.179.000
Sum eiendeler 8.928.000 8.664.000 11.120.000 3.285.000 4.179.000
Sum opptjent egenkapital 179.000 134.000 129.000 74.000 11.000
Sum egenkapital 287.000 241.000 236.000 181.000 119.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 8.642.000 8.423.000 10.884.000 3.104.000 4.060.000
Sum gjeld og egenkapital 8.928.000 8.664.000 11.120.000 3.285.000 4.178.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 38.049.000 30.379.000 32.833.000 28.174.000 28.380.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 38.049.000 30.379.000 32.833.000 28.174.000 28.380.000
Varekostnad -28.000 -34.000 -22.000 -62.000 0
Lønninger -37.257.000 -29.841.000 -32.376.000 -27.316.000 -28.045.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -542.000 -364.000 -348.000 -444.000 -288.000
Driftskostnader -37.827.000 -30.239.000 -32.746.000 -27.822.000 -28.333.000
Driftsresultat 221.000 140.000 88.000 352.000 47.000
Finansinntekter 2.000 0 1.000 1.000
Finanskostnader -144.000 -33.000 -17.000 -11.000 -10.000
Finans -144.000 -31.000 -17.000 -10.000 -9.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -80.000 0 -200.000 -60.000
Årsresultat 46.000 85.000 55.000 262.000 29.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 124.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 124.000 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 5.492.000 6.477.000 10.180.000 1.531.000 2.599.000
Andre fordringer 2.000 65.000 103.000 84.000 107.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 3.310.000 2.123.000 836.000 1.669.000 1.473.000
Sum omløpsmidler 8.804.000 8.664.000 11.120.000 3.285.000 4.179.000
Sum eiendeler 8.928.000 8.664.000 11.120.000 3.285.000 4.179.000
Sum opptjent egenkapital 179.000 134.000 129.000 74.000 11.000
Sum egenkapital 287.000 241.000 236.000 181.000 119.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 162.000 22.000 30.000 38.000 148.000
Betalbar skatt 31.000 24.000 16.000 80.000 9.000
Skyldig offentlige avgifter 8.392.000 7.551.000 4.999.000 2.546.000 2.635.000
Utbytte -80.000 0 -200.000 -60.000
Annen kortsiktig gjeld 57.000 746.000 5.839.000 240.000 1.208.000
Sum kortsiktig gjeld 8.642.000 8.423.000 10.884.000 3.104.000 4.060.000
Sum gjeld og egenkapital 8.928.000 8.664.000 11.120.000 3.285.000 4.178.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 162.000 241.000 236.000 181.000 119.000
Likviditetsgrad 1 1.0 1.0 1 1.1 1
Likviditetsgrad 2 1.0 1.0 1 1.1 1
Soliditet 3.2 2.8 2.1 5.5 2.8
Resultatgrad 0.6 0.5 0.3 1.2 0.2
Rentedekningsgrad 1.5 4.2 5.2 3 4.7
Gjeldsgrad 30.1 35.0 46.1 17.1 34.1
Total kapitalrentabilitet 2.5 1.6 0.8 10.7 1.1
Signatur
06.01.2009
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
06.01.2009
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex