Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Gartnerringen As
Juridisk navn:  Gartnerringen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91848566
v/Daglig leder Reidun Bergan Meheiaveien 724 Meheiaveien 724 Fax: 51974380
3614 Kongsberg 3614 Kongsberg
Fylke: Kommune:
Viken Kongsberg
Org.nr: 986362088
Aksjekapital: 104.100 NOK
Etableringsdato: 9/5/2003 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Merkur Regnskap Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
26.89%
Resultat  
  
610.81%
Egenkapital  
  
38.6%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 538.000 424.000 336.000 567.000 665.000
Resultat: 189.000 -37.000 -14.000 19.000 108.000
Egenkapital: 553.000 399.000 439.000 567.000 556.000
Regnskap for  Gartnerringen As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 538.000 424.000 336.000 567.000 665.000
Driftskostnader -350.000 -463.000 -353.000 -550.000 -559.000
Driftsresultat 188.000 -38.000 -17.000 17.000 106.000
Finansinntekter 1.000 2.000 3.000 3.000 2.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 1.000 2.000 3.000 3.000 2.000
Resultat før skatt 189.000 -37.000 -14.000 19.000 108.000
Skattekostnad -35.000 8.000 0 -8.000 -23.000
Årsresultat 154.000 -29.000 -14.000 11.000 85.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 5.000 15.000
Sum omløpsmidler 649.000 443.000 466.000 615.000 610.000
Sum eiendeler 649.000 443.000 466.000 620.000 625.000
Sum opptjent egenkapital 480.000 326.000 355.000 470.000 459.000
Sum egenkapital 553.000 399.000 439.000 567.000 556.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 96.000 44.000 27.000 53.000 69.000
Sum gjeld og egenkapital 649.000 443.000 465.000 620.000 625.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 538.000 424.000 336.000 567.000 665.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 538.000 424.000 336.000 567.000 665.000
Varekostnad -87.000 -4.000 -125.000 -180.000
Lønninger -46.000 -46.000 0 0 0
Avskrivning 0 -5.000 -10.000 -10.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -304.000 -330.000 -344.000 -415.000 -369.000
Driftskostnader -350.000 -463.000 -353.000 -550.000 -559.000
Driftsresultat 188.000 -38.000 -17.000 17.000 106.000
Finansinntekter 1.000 2.000 3.000 3.000 2.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 1.000 2.000 3.000 3.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 154.000 -29.000 -14.000 11.000 85.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 5.000 15.000
Sum Immatrielle midler 0 0 5.000 15.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 5.000 15.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 160.000 16.000 81.000 106.000 89.000
Andre fordringer 104.000 37.000 0 0 14.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 384.000 390.000 385.000 509.000 507.000
Sum omløpsmidler 649.000 443.000 466.000 615.000 610.000
Sum eiendeler 649.000 443.000 466.000 620.000 625.000
Sum opptjent egenkapital 480.000 326.000 355.000 470.000 459.000
Sum egenkapital 553.000 399.000 439.000 567.000 556.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 -20.000 -24.000
Betalbar skatt 35.000 0 0 8.000 23.000
Skyldig offentlige avgifter 10.000 4.000 -3.000 11.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 50.000 40.000 30.000 55.000 70.000
Sum kortsiktig gjeld 96.000 44.000 27.000 53.000 69.000
Sum gjeld og egenkapital 649.000 443.000 465.000 620.000 625.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 553.000 399.000 439.000 562.000 541.000
Likviditetsgrad 1 6.8 10.1 17.3 11.6 8.8
Likviditetsgrad 2 6.8 10.1 17.3 11.6 8.8
Soliditet 85.2 90.1 94.2 91.5 8
Resultatgrad 34.9 -5.1 3 15.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 29.1 -8.1 3.2 17.3
Signatur
11.01.2022
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
27.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex