Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Gastro Legegruppen Glazkov As
Juridisk navn:  Gastro Legegruppen Glazkov As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52866538
Skippergata 14 Skippergata 14 Fax:
5527 Haugesund 5527 Haugesund
Fylke: Kommune:
Rogaland Haugesund
Org.nr: 914817684
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 1/1/2015 1
Foretakstype: AS
Revisor: Tsrevisjon As
Regnskapsfører: Tveit Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
6.39%
Resultat  
  
32.87%
Egenkapital  
  
6.02%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 7.727.000 7.263.000 6.380.000 5.964.000 5.638.000
Resultat: 2.947.000 2.218.000 1.631.000 1.538.000 1.462.000
Egenkapital: 5.336.000 5.033.000 3.652.000 2.751.000 1.885.000
Regnskap for  Gastro Legegruppen Glazkov As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 7.727.000 7.263.000 6.380.000 5.964.000 5.638.000
Driftskostnader -4.813.000 -5.058.000 -4.737.000 -4.369.000 -4.107.000
Driftsresultat 2.913.000 2.205.000 1.644.000 1.595.000 1.531.000
Finansinntekter 35.000 23.000 12.000 11.000 9.000
Finanskostnader -1.000 -9.000 -25.000 -68.000 -77.000
Finans 34.000 14.000 -13.000 -57.000 -68.000
Resultat før skatt 2.947.000 2.218.000 1.631.000 1.538.000 1.462.000
Skattekostnad -643.000 -488.000 -379.000 -372.000 -366.000
Årsresultat 2.303.000 1.730.000 1.251.000 1.166.000 1.096.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.538.000 2.173.000 2.282.000 2.208.000 1.482.000
Sum omløpsmidler 7.037.000 4.280.000 3.681.000 3.376.000 3.277.000
Sum eiendeler 8.575.000 6.453.000 5.963.000 5.584.000 4.759.000
Sum opptjent egenkapital 5.306.000 5.003.000 3.622.000 2.721.000 1.855.000
Sum egenkapital 5.336.000 5.033.000 3.652.000 2.751.000 1.885.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 459.000 547.000
Sum kortsiktig gjeld 3.239.000 1.420.000 2.310.000 2.374.000 2.327.000
Sum gjeld og egenkapital 8.575.000 6.453.000 5.962.000 5.584.000 4.759.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.727.000 7.236.000 6.380.000 5.964.000 5.638.000
Andre inntekter 27.000 0 0 0
Driftsinntekter 7.727.000 7.263.000 6.380.000 5.964.000 5.638.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -2.627.000 -2.678.000 -2.623.000 -2.425.000 -2.270.000
Avskrivning -656.000 -1.107.000 -889.000 -758.000 -494.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.530.000 -1.273.000 -1.225.000 -1.186.000 -1.343.000
Driftskostnader -4.813.000 -5.058.000 -4.737.000 -4.369.000 -4.107.000
Driftsresultat 2.913.000 2.205.000 1.644.000 1.595.000 1.531.000
Finansinntekter 35.000 23.000 12.000 11.000 9.000
Finanskostnader -1.000 -9.000 -25.000 -68.000 -77.000
Finans 34.000 14.000 -13.000 -57.000 -68.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -2.000.000 -350.000 -350.000 -300.000 -200.000
Årsresultat 2.303.000 1.730.000 1.251.000 1.166.000 1.096.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 250.000 500.000 750.000
Sum Immatrielle midler 196.000 175.000 343.000 542.000 750.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 1.341.000 1.998.000 1.897.000 1.582.000 606.000
Driftsløsøre 0 42.000 84.000 126.000
Sum varige driftsmidler 1.341.000 1.998.000 1.939.000 1.665.000 732.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.538.000 2.173.000 2.282.000 2.208.000 1.482.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 63.000 6.000 12.000 3.000 0
Andre fordringer 44.000 18.000 37.000 50.000 67.000
Sum investeringer 1.524.000 0 0 0 0
Kasse, bank 5.407.000 4.256.000 3.632.000 3.323.000 3.210.000
Sum omløpsmidler 7.037.000 4.280.000 3.681.000 3.376.000 3.277.000
Sum eiendeler 8.575.000 6.453.000 5.963.000 5.584.000 4.759.000
Sum opptjent egenkapital 5.306.000 5.003.000 3.622.000 2.721.000 1.855.000
Sum egenkapital 5.336.000 5.033.000 3.652.000 2.751.000 1.885.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 459.000 547.000
Leverandørgjeld 117.000 46.000 26.000 32.000 0
Betalbar skatt 665.000 570.000 430.000 414.000 397.000
Skyldig offentlige avgifter 233.000 247.000 232.000 212.000 232.000
Utbytte -2.000.000 -350.000 -350.000 -300.000 -200.000
Annen kortsiktig gjeld 224.000 207.000 1.272.000 1.417.000 1.499.000
Sum kortsiktig gjeld 3.239.000 1.420.000 2.310.000 2.374.000 2.327.000
Sum gjeld og egenkapital 8.575.000 6.453.000 5.962.000 5.584.000 4.759.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.798.000 2.860.000 1.371.000 1.002.000 950.000
Likviditetsgrad 1 2.2 3 1.6 1.4 1.4
Likviditetsgrad 2 2.2 3 1.6 1.4 1.4
Soliditet 62.2 7 61.3 49.3 39.6
Resultatgrad 37.7 30.4 25.8 26.7 27.2
Rentedekningsgrad 2.913.0 2 65.8 23.5 19.9
Gjeldsgrad 0.6 0.3 0.6 1 1.5
Total kapitalrentabilitet 34.4 34.5 27.8 28.8 32.4
Signatur
04.05.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
04.05.2017
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex