Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Gastro Nova AS
Juridisk navn:  Gastro Nova AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51880580
Gandsveien 21 Gandsveien 21 Fax: 51880581
4017 Stavanger 4017 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 988412791
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 3/30/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjon Vest AS
Regnskapsfører: Summarum As
Utvikling:
Omsetning  
  
-43.47%
Resultat  
  
-77.37%
Egenkapital  
  
-3.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.809.000 4.969.000 4.904.000 4.557.000 4.576.000
Resultat: 343.000 1.516.000 2.425.000 1.568.000 1.499.000
Egenkapital: 1.160.000 1.200.000 554.000 545.000 524.000
Regnskap for  Gastro Nova AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.809.000 4.969.000 4.904.000 4.557.000 4.576.000
Driftskostnader -1.348.000 -3.649.000 -3.164.000 -2.788.000 -3.042.000
Driftsresultat 1.461.000 1.320.000 1.740.000 1.769.000 1.534.000
Finansinntekter -1.101.000 198.000 741.000 -85.000 42.000
Finanskostnader -17.000 -1.000 -55.000 -116.000 -76.000
Finans -1.118.000 197.000 686.000 -201.000 -34.000
Resultat før skatt 343.000 1.516.000 2.425.000 1.568.000 1.499.000
Skattekostnad -383.000 -340.000 -437.000 -447.000 -427.000
Årsresultat -40.000 1.175.000 1.988.000 1.121.000 1.072.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 14.000 97.000 149.000 282.000 377.000
Sum omløpsmidler 1.916.000 2.313.000 3.148.000 2.155.000 1.929.000
Sum eiendeler 1.930.000 2.410.000 3.297.000 2.437.000 2.306.000
Sum opptjent egenkapital 1.060.000 1.100.000 454.000 445.000 424.000
Sum egenkapital 1.160.000 1.200.000 554.000 545.000 524.000
Sum langsiktig gjeld 205.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 565.000 1.209.000 2.743.000 1.892.000 1.781.000
Sum gjeld og egenkapital 1.930.000 2.409.000 3.297.000 2.437.000 2.305.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.233.000 4.969.000 4.904.000 4.557.000 4.576.000
Andre inntekter 1.575.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.809.000 4.969.000 4.904.000 4.557.000 4.576.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -966.000 -2.887.000 -2.109.000 -1.858.000 -1.963.000
Avskrivning -14.000 -31.000 -127.000 -94.000 -91.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -368.000 -731.000 -928.000 -836.000 -988.000
Driftskostnader -1.348.000 -3.649.000 -3.164.000 -2.788.000 -3.042.000
Driftsresultat 1.461.000 1.320.000 1.740.000 1.769.000 1.534.000
Finansinntekter -1.101.000 198.000 741.000 -85.000 42.000
Finanskostnader -17.000 -1.000 -55.000 -116.000 -76.000
Finans -1.118.000 197.000 686.000 -201.000 -34.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -400.000 -1.980.000 -1.100.000 -1.000.000
Årsresultat -40.000 1.175.000 1.988.000 1.121.000 1.072.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 89.000 111.000 117.000 140.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 14.000 7.000 38.000 165.000 236.000
Sum varige driftsmidler 14.000 7.000 38.000 165.000 236.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 14.000 97.000 149.000 282.000 377.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 180.000 95.000
Andre fordringer 3.000 84.000 91.000 95.000 238.000
Sum investeringer 1.826.000 1.378.000 2.970.000 1.414.000 866.000
Kasse, bank 86.000 851.000 87.000 467.000 731.000
Sum omløpsmidler 1.916.000 2.313.000 3.148.000 2.155.000 1.929.000
Sum eiendeler 1.930.000 2.410.000 3.297.000 2.437.000 2.306.000
Sum opptjent egenkapital 1.060.000 1.100.000 454.000 445.000 424.000
Sum egenkapital 1.160.000 1.200.000 554.000 545.000 524.000
Sum avsetninger til forpliktelser 205.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 205.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 4.000 82.000 25.000 23.000 7.000
Betalbar skatt 89.000 319.000 431.000 424.000 381.000
Skyldig offentlige avgifter 121.000 59.000 45.000 138.000 195.000
Utbytte 0 -400.000 -1.980.000 -1.100.000 -1.000.000
Annen kortsiktig gjeld 351.000 349.000 262.000 207.000 198.000
Sum kortsiktig gjeld 565.000 1.209.000 2.743.000 1.892.000 1.781.000
Sum gjeld og egenkapital 1.930.000 2.409.000 3.297.000 2.437.000 2.305.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.351.000 1.104.000 405.000 263.000 148.000
Likviditetsgrad 1 3.4 1.9 1.1 1.1 1.1
Likviditetsgrad 2 3.4 1.9 1.1 1.1 1.1
Soliditet 60.1 49.8 16.8 22.4 22.7
Resultatgrad 5 26.6 35.5 38.8 33.5
Rentedekningsgrad 85.9 1 31.6 15.3 20.7
Gjeldsgrad 0.7 1 5 3.5 3.4
Total kapitalrentabilitet 18.7 6 75.3 69.1 68.4
Signatur
30.11.2012
STYRETS LEDER ALENE
Prokurister
30.11.2012
DAGLIG LEDER ALENE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex