Gausdal Mat AS
Juridisk navn:  Gausdal Mat AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90819005
Fjerdumsskogen 6 Fjerdumsskogen 6 Fax:
2651 Østre Gausdal 2651 Østre Gausdal
Fylke: Kommune:
Innlandet Gausdal
Org.nr: 994070649
Aksjekapital: 31.050 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 4/15/2009
Foretakstype: AS
Revisor: Gudbrandsdal Revisjon As
Regnskapsfører: Kantall As
Utvikling:
Omsetning  
  
8.61%
Resultat  
  
44.23%
Egenkapital  
  
9.13%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 9.198.000 8.469.000 10.067.000 9.482.000 9.417.000
Resultat: 675.000 468.000 1.168.000 856.000 787.000
Egenkapital: 6.097.000 5.587.000 5.236.000 4.300.000 3.845.000
Regnskap for  Gausdal Mat AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 9.198.000 8.469.000 10.067.000 9.482.000 9.417.000
Driftskostnader -8.535.000 -8.018.000 -8.914.000 -8.615.000 -8.606.000
Driftsresultat 663.000 452.000 1.153.000 866.000 812.000
Finansinntekter 13.000 16.000 16.000 3.000 3.000
Finanskostnader -1.000 -14.000 -28.000
Finans 13.000 16.000 15.000 -11.000 -25.000
Resultat før skatt 675.000 468.000 1.168.000 856.000 787.000
Skattekostnad -165.000 -117.000 -231.000 -201.000 -205.000
Årsresultat 510.000 351.000 937.000 655.000 581.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.775.000 1.995.000 2.243.000 1.834.000 1.852.000
Sum omløpsmidler 5.922.000 4.890.000 4.371.000 4.174.000 4.347.000
Sum eiendeler 7.697.000 6.885.000 6.614.000 6.008.000 6.199.000
Sum opptjent egenkapital 5.407.000 4.897.000 4.546.000 3.610.000 3.155.000
Sum egenkapital 6.097.000 5.587.000 5.236.000 4.300.000 3.845.000
Sum langsiktig gjeld 0 266.000 723.000
Sum kortsiktig gjeld 1.600.000 1.298.000 1.378.000 1.443.000 1.631.000
Sum gjeld og egenkapital 7.697.000 6.885.000 6.614.000 6.009.000 6.199.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.198.000 8.416.000 10.017.000 9.476.000 9.151.000
Andre inntekter 54.000 49.000 5.000 266.000
Driftsinntekter 9.198.000 8.469.000 10.067.000 9.482.000 9.417.000
Varekostnad -4.104.000 -4.056.000 -4.732.000 -4.484.000 -4.373.000
Lønninger -3.372.000 -2.817.000 -3.087.000 -3.033.000 -3.028.000
Avskrivning -244.000 -277.000 -150.000 -149.000 -163.000
Nedskrivning 0 0 -14.000
Andre driftskostnader -815.000 -868.000 -945.000 -949.000 -1.028.000
Driftskostnader -8.535.000 -8.018.000 -8.914.000 -8.615.000 -8.606.000
Driftsresultat 663.000 452.000 1.153.000 866.000 812.000
Finansinntekter 13.000 16.000 16.000 3.000 3.000
Finanskostnader -1.000 -14.000 -28.000
Finans 13.000 16.000 15.000 -11.000 -25.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 -200.000 -200.000
Årsresultat 510.000 351.000 937.000 655.000 581.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 1.309.000 1.394.000 1.480.000 1.565.000 1.651.000
Maskiner anlegg 3.000 9.000 36.000 69.000
Driftsløsøre 460.000 592.000 727.000 176.000 52.000
Sum varige driftsmidler 1.769.000 1.989.000 2.216.000 1.777.000 1.772.000
Sum finansielle anleggsmidler 6.000 6.000 28.000 57.000 81.000
Sum anleggsmidler 1.775.000 1.995.000 2.243.000 1.834.000 1.852.000
Varebeholdning 681.000 826.000 875.000 516.000 438.000
Kundefordringer 70.000 217.000 89.000 37.000 51.000
Andre fordringer 28.000 21.000 22.000 18.000 7.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 5.143.000 3.826.000 3.384.000 3.603.000 3.851.000
Sum omløpsmidler 5.922.000 4.890.000 4.371.000 4.174.000 4.347.000
Sum eiendeler 7.697.000 6.885.000 6.614.000 6.008.000 6.199.000
Sum opptjent egenkapital 5.407.000 4.897.000 4.546.000 3.610.000 3.155.000
Sum egenkapital 6.097.000 5.587.000 5.236.000 4.300.000 3.845.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 266.000 723.000
Leverandørgjeld 155.000 135.000 287.000 78.000 280.000
Betalbar skatt 166.000 117.000 231.000 201.000 205.000
Skyldig offentlige avgifter 965.000 772.000 573.000 676.000 654.000
Utbytte 0 -200.000 -200.000
Annen kortsiktig gjeld 315.000 273.000 287.000 288.000 291.000
Sum kortsiktig gjeld 1.600.000 1.298.000 1.378.000 1.443.000 1.631.000
Sum gjeld og egenkapital 7.697.000 6.885.000 6.614.000 6.009.000 6.199.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.322.000 3.592.000 2.993.000 2.731.000 2.716.000
Likviditetsgrad 1 3.7 3.8 3.2 2.9 2.7
Likviditetsgrad 2 3.3 3.1 2.5 2.5 2.4
Soliditet 79.2 81.1 79.2 71.6 6
Resultatgrad 7.2 5.3 11.5 9.1 8.6
Rentedekningsgrad 1 61.9 2
Gjeldsgrad 0.3 0.2 0.3 0.4 0.6
Total kapitalrentabilitet 8.8 6.8 17.7 14.5 13.1
Signatur
05.04.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex