Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Gea Norway As
Juridisk navn:  Gea Norway As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22021600
Gjerdrums Vei 8 Gjerdrums Vei 8 Fax: 22021601
0484 Oslo 484 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 912985512
Aksjekapital: 2.500.000 NOK
Antall ansatte: 26
Etableringsdato: 9/29/1953
Foretakstype: AS
Tidligere navn: westfalia separator as
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
48.6%
Resultat  
  
81.75%
Egenkapital  
  
35.46%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 241.172.000 162.296.000 206.938.000 116.783.000 140.633.000
Resultat: 9.073.000 4.992.000 -1.360.000 -2.044.000 6.645.000
Egenkapital: 29.607.000 21.857.000 17.524.000 18.145.000 24.276.000
Regnskap for  Gea Norway As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 241.172.000 162.296.000 206.938.000 116.783.000 140.633.000
Driftskostnader -227.864.000 -160.829.000 -209.879.000 -121.948.000 -134.639.000
Driftsresultat 13.307.000 1.467.000 -2.942.000 -5.165.000 5.994.000
Finansinntekter 5.914.000 6.863.000 5.819.000 4.490.000 4.082.000
Finanskostnader -10.149.000 -3.338.000 -4.237.000 -1.370.000 -3.430.000
Finans -4.235.000 3.525.000 1.582.000 3.120.000 652.000
Resultat før skatt 9.073.000 4.992.000 -1.360.000 -2.044.000 6.645.000
Skattekostnad -1.677.000 -665.000 531.000 811.000 -1.221.000
Årsresultat 7.396.000 4.327.000 -830.000 -1.233.000 5.425.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.128.000 2.484.000 2.750.000 2.222.000 1.453.000
Sum omløpsmidler 76.462.000 89.185.000 67.773.000 73.593.000 55.325.000
Sum eiendeler 77.590.000 91.669.000 70.523.000 75.815.000 56.778.000
Sum opptjent egenkapital 27.107.000 19.357.000 15.024.000 15.645.000 21.776.000
Sum egenkapital 29.607.000 21.857.000 17.524.000 18.145.000 24.276.000
Sum langsiktig gjeld 0 636.000 1.151.000 1.263.000
Sum kortsiktig gjeld 47.983.000 69.812.000 52.364.000 56.519.000 31.239.000
Sum gjeld og egenkapital 77.590.000 91.669.000 70.524.000 75.815.000 56.778.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 239.973.000 158.041.000 205.038.000 111.293.000 135.893.000
Andre inntekter 1.199.000 4.255.000 1.900.000 5.490.000 4.740.000
Driftsinntekter 241.172.000 162.296.000 206.938.000 116.783.000 140.633.000
Varekostnad -186.876.000 -112.515.000 -161.340.000 -78.877.000 -94.811.000
Lønninger -29.984.000 -26.949.000 -33.987.000 -28.766.000 -26.408.000
Avskrivning -271.000 -181.000 -125.000 -171.000 -170.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -10.733.000 -21.184.000 -14.427.000 -14.134.000 -13.250.000
Driftskostnader -227.864.000 -160.829.000 -209.879.000 -121.948.000 -134.639.000
Driftsresultat 13.307.000 1.467.000 -2.942.000 -5.165.000 5.994.000
Finansinntekter 5.914.000 6.863.000 5.819.000 4.490.000 4.082.000
Finanskostnader -10.149.000 -3.338.000 -4.237.000 -1.370.000 -3.430.000
Finans -4.235.000 3.525.000 1.582.000 3.120.000 652.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 7.396.000 4.327.000 -830.000 -1.233.000 5.425.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 176.000 1.342.000 1.604.000 1.063.000 207.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 382.000 571.000 576.000 588.000 675.000
Sum varige driftsmidler 382.000 571.000 576.000 588.000 675.000
Sum finansielle anleggsmidler 571.000 571.000 571.000 571.000 571.000
Sum anleggsmidler 1.128.000 2.484.000 2.750.000 2.222.000 1.453.000
Varebeholdning 406.000 1.653.000 2.329.000 4.157.000 763.000
Kundefordringer 8.484.000 30.302.000 40.261.000 30.295.000 31.368.000
Andre fordringer 56.043.000 46.711.000 16.316.000 8.530.000 6.173.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 11.528.000 10.519.000 8.867.000 30.611.000 17.022.000
Sum omløpsmidler 76.462.000 89.185.000 67.773.000 73.593.000 55.325.000
Sum eiendeler 77.590.000 91.669.000 70.523.000 75.815.000 56.778.000
Sum opptjent egenkapital 27.107.000 19.357.000 15.024.000 15.645.000 21.776.000
Sum egenkapital 29.607.000 21.857.000 17.524.000 18.145.000 24.276.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 636.000 1.151.000 1.263.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 636.000 1.151.000 1.263.000
Leverandørgjeld 6.241.000 5.786.000 26.850.000 26.430.000 17.802.000
Betalbar skatt 493.000 0 0 0 1.133.000
Skyldig offentlige avgifter 4.931.000 5.436.000 10.104.000 5.691.000 3.626.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 36.318.000 58.590.000 15.410.000 24.398.000 8.678.000
Sum kortsiktig gjeld 47.983.000 69.812.000 52.364.000 56.519.000 31.239.000
Sum gjeld og egenkapital 77.590.000 91.669.000 70.524.000 75.815.000 56.778.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 28.479.000 19.373.000 15.409.000 17.074.000 24.086.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.3 1.3 1.3 1.8
Likviditetsgrad 2 1.6 1.3 1.2 1.2 1.7
Soliditet 38.2 23.8 24.8 23.9 42.8
Resultatgrad 5.5 0.9 -1.4 -4.4 4.3
Rentedekningsgrad 1.3 0.4 -0.7 -3.8 1.7
Gjeldsgrad 1.6 3.2 3 3.2 1.3
Total kapitalrentabilitet 24.8 9.1 4.1 -0.9 17.7
Signatur
11.05.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
03.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex