Geir-Jonny As
Juridisk navn:  Geir-Jonny As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91575612
Myrkdalsvegen 682 Myrkdalsvegen 682 Fax:
5713 Vossestrand 5713 Vossestrand
Fylke: Kommune:
Vestland Voss
Org.nr: 914983169
Aksjekapital: 80.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/3/2015 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vossestrand Rekneskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
4.59%
Resultat  
  
41.67%
Egenkapital  
  
10%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 707.000 676.000 532.000 673.000 653.000
Resultat: 17.000 12.000 -98.000 25.000 -189.000
Egenkapital: -153.000 -170.000 -182.000 -84.000 -109.000
Regnskap for  Geir-Jonny As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 707.000 676.000 532.000 673.000 653.000
Driftskostnader -681.000 -655.000 -624.000 -641.000 -841.000
Driftsresultat 27.000 22.000 -91.000 32.000 -188.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -10.000 -10.000 -8.000 -6.000 -1.000
Finans -10.000 -10.000 -8.000 -6.000 -1.000
Resultat før skatt 17.000 12.000 -98.000 25.000 -189.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 17.000 12.000 -98.000 25.000 -189.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 38.000 47.000 71.000 94.000
Sum omløpsmidler 66.000 93.000 65.000 118.000 56.000
Sum eiendeler 66.000 131.000 112.000 189.000 150.000
Sum opptjent egenkapital -233.000 -250.000 -262.000 -164.000 -189.000
Sum egenkapital -153.000 -170.000 -182.000 -84.000 -109.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 219.000 302.000 294.000 272.000 259.000
Sum gjeld og egenkapital 66.000 132.000 112.000 188.000 150.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 701.000 670.000 532.000 665.000 642.000
Andre inntekter 6.000 6.000 0 8.000 11.000
Driftsinntekter 707.000 676.000 532.000 673.000 653.000
Varekostnad 0 -9.000 -3.000 0 -29.000
Lønninger -439.000 -457.000 -425.000 -440.000 -581.000
Avskrivning -24.000 -24.000 -24.000 -24.000 -27.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -218.000 -165.000 -172.000 -177.000 -204.000
Driftskostnader -681.000 -655.000 -624.000 -641.000 -841.000
Driftsresultat 27.000 22.000 -91.000 32.000 -188.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -10.000 -10.000 -8.000 -6.000 -1.000
Finans -10.000 -10.000 -8.000 -6.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 17.000 12.000 -98.000 25.000 -189.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 24.000 47.000 71.000 94.000
Sum varige driftsmidler 0 24.000 47.000 71.000 94.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 15.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 38.000 47.000 71.000 94.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 45.000 72.000 43.000 105.000 44.000
Andre fordringer 0 0 0 0 5.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 21.000 21.000 22.000 12.000 6.000
Sum omløpsmidler 66.000 93.000 65.000 118.000 56.000
Sum eiendeler 66.000 131.000 112.000 189.000 150.000
Sum opptjent egenkapital -233.000 -250.000 -262.000 -164.000 -189.000
Sum egenkapital -153.000 -170.000 -182.000 -84.000 -109.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 65.000 72.000 62.000 48.000 28.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 23.000 18.000 18.000 25.000 15.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 90.000 76.000 79.000 63.000 45.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 42.000 137.000 135.000 137.000 171.000
Sum kortsiktig gjeld 219.000 302.000 294.000 272.000 259.000
Sum gjeld og egenkapital 66.000 132.000 112.000 188.000 150.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -153.000 -209.000 -229.000 -154.000 -203.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.3 0.2 0.4 0.2
Likviditetsgrad 2 0.3 0.3 0.2 0.4 0.3
Soliditet -231.8 -128.8 -162.5 -44.7 -72.7
Resultatgrad 3.8 3.3 -17.1 4.8 -28.8
Rentedekningsgrad 2.7 2.2 -11.4 5.3 -188.0
Gjeldsgrad -1.4 -1.8 -1.6 -3.2 -2.4
Total kapitalrentabilitet 40.9 16.7 -81.3 1 -125.3
Signatur
23.02.2015
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex