Geir-Jonny As
Juridisk navn:  Geir-Jonny As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91575612
Myrkdalsvegen 682 Myrkdalsvegen 682 Fax:
5713 Vossestrand 5713 Vossestrand
Fylke: Kommune:
Vestland Voss
Org.nr: 914983169
Aksjekapital: 80.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/3/2015 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vossestrand Rekneskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
14.14%
Resultat  
  
188.24%
Egenkapital  
  
32.03%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 807.000 707.000 676.000 532.000 673.000
Resultat: 49.000 17.000 12.000 -98.000 25.000
Egenkapital: -104.000 -153.000 -170.000 -182.000 -84.000
Regnskap for  Geir-Jonny As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 807.000 707.000 676.000 532.000 673.000
Driftskostnader -749.000 -681.000 -655.000 -624.000 -641.000
Driftsresultat 57.000 27.000 22.000 -91.000 32.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -8.000 -10.000 -10.000 -8.000 -6.000
Finans -8.000 -10.000 -10.000 -8.000 -6.000
Resultat før skatt 49.000 17.000 12.000 -98.000 25.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 49.000 17.000 12.000 -98.000 25.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 45.000 0 38.000 47.000 71.000
Sum omløpsmidler 117.000 66.000 93.000 65.000 118.000
Sum eiendeler 162.000 66.000 131.000 112.000 189.000
Sum opptjent egenkapital -184.000 -233.000 -250.000 -262.000 -164.000
Sum egenkapital -104.000 -153.000 -170.000 -182.000 -84.000
Sum langsiktig gjeld 77.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 189.000 219.000 302.000 294.000 272.000
Sum gjeld og egenkapital 162.000 66.000 132.000 112.000 188.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 771.000 701.000 670.000 532.000 665.000
Andre inntekter 36.000 6.000 6.000 0 8.000
Driftsinntekter 807.000 707.000 676.000 532.000 673.000
Varekostnad -9.000 0 -9.000 -3.000 0
Lønninger -518.000 -439.000 -457.000 -425.000 -440.000
Avskrivning -24.000 -24.000 -24.000 -24.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -222.000 -218.000 -165.000 -172.000 -177.000
Driftskostnader -749.000 -681.000 -655.000 -624.000 -641.000
Driftsresultat 57.000 27.000 22.000 -91.000 32.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -8.000 -10.000 -10.000 -8.000 -6.000
Finans -8.000 -10.000 -10.000 -8.000 -6.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 49.000 17.000 12.000 -98.000 25.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 24.000 47.000 71.000
Sum varige driftsmidler 0 24.000 47.000 71.000
Sum finansielle anleggsmidler 45.000 0 15.000 0 0
Sum anleggsmidler 45.000 0 38.000 47.000 71.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 108.000 45.000 72.000 43.000 105.000
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 9.000 21.000 21.000 22.000 12.000
Sum omløpsmidler 117.000 66.000 93.000 65.000 118.000
Sum eiendeler 162.000 66.000 131.000 112.000 189.000
Sum opptjent egenkapital -184.000 -233.000 -250.000 -262.000 -164.000
Sum egenkapital -104.000 -153.000 -170.000 -182.000 -84.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 65.000 72.000 62.000 48.000
Sum langsiktig gjeld 77.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 58.000 23.000 18.000 18.000 25.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 92.000 90.000 76.000 79.000 63.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 39.000 42.000 137.000 135.000 137.000
Sum kortsiktig gjeld 189.000 219.000 302.000 294.000 272.000
Sum gjeld og egenkapital 162.000 66.000 132.000 112.000 188.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -72.000 -153.000 -209.000 -229.000 -154.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.3 0.3 0.2 0.4
Likviditetsgrad 2 0.6 0.3 0.3 0.2 0.4
Soliditet -64.2 -231.8 -128.8 -162.5 -44.7
Resultatgrad 7.1 3.8 3.3 -17.1 4.8
Rentedekningsgrad 7.1 2.7 2.2 -11.4 5.3
Gjeldsgrad -2.6 -1.4 -1.8 -1.6 -3.2
Total kapitalrentabilitet 35.2 40.9 16.7 -81.3 1
Signatur
23.02.2015
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex