Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Geir Fanuelsen Transport AS
Juridisk navn:  Geir Fanuelsen Transport AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90586529
Pettersvollen 27E Pettersvollen 27E Fax:
3032 Drammen 3032 Drammen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 963075235
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 63
Etableringsdato: 1/2/1992 1
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
19.38%
Resultat  
  
22.63%
Egenkapital  
  
44.87%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 21.133.000 17.702.000 13.326.000 11.036.000 8.142.000
Resultat: 699.000 570.000 36.000 191.000 -93.000
Egenkapital: 1.724.000 1.190.000 737.000 700.000 510.000
Regnskap for  Geir Fanuelsen Transport AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 21.133.000 17.702.000 13.326.000 11.036.000 8.142.000
Driftskostnader -20.409.000 -17.116.000 -13.267.000 -10.826.000 -8.221.000
Driftsresultat 724.000 586.000 58.000 210.000 -79.000
Finansinntekter 2.000 5.000 1.000 0 0
Finanskostnader -27.000 -22.000 -22.000 -19.000 -14.000
Finans -25.000 -17.000 -21.000 -19.000 -14.000
Resultat før skatt 699.000 570.000 36.000 191.000 -93.000
Skattekostnad -166.000 -116.000 0 0 0
Årsresultat 533.000 453.000 36.000 191.000 -93.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.362.000 703.000 838.000 521.000 621.000
Sum omløpsmidler 4.588.000 3.490.000 2.482.000 2.106.000 1.460.000
Sum eiendeler 5.950.000 4.193.000 3.320.000 2.627.000 2.081.000
Sum opptjent egenkapital 1.624.000 1.090.000 637.000 600.000 410.000
Sum egenkapital 1.724.000 1.190.000 737.000 700.000 510.000
Sum langsiktig gjeld 1.050.000 361.000 561.000 238.000 326.000
Sum kortsiktig gjeld 3.177.000 2.642.000 2.022.000 1.689.000 1.245.000
Sum gjeld og egenkapital 5.951.000 4.193.000 3.320.000 2.627.000 2.081.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 21.133.000 17.672.000 13.326.000 11.036.000 8.142.000
Andre inntekter 30.000 0 0 0
Driftsinntekter 21.133.000 17.702.000 13.326.000 11.036.000 8.142.000
Varekostnad -485.000 -853.000 -266.000 -302.000 -314.000
Lønninger -12.399.000 -10.155.000 -8.023.000 -6.783.000 -4.981.000
Avskrivning -219.000 -171.000 -123.000 -83.000 -42.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.306.000 -5.937.000 -4.855.000 -3.658.000 -2.884.000
Driftskostnader -20.409.000 -17.116.000 -13.267.000 -10.826.000 -8.221.000
Driftsresultat 724.000 586.000 58.000 210.000 -79.000
Finansinntekter 2.000 5.000 1.000 0 0
Finanskostnader -27.000 -22.000 -22.000 -19.000 -14.000
Finans -25.000 -17.000 -21.000 -19.000 -14.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 533.000 453.000 36.000 191.000 -93.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.088.000 429.000 584.000 267.000 351.000
Sum varige driftsmidler 1.088.000 429.000 584.000 267.000 351.000
Sum finansielle anleggsmidler 274.000 274.000 254.000 254.000 270.000
Sum anleggsmidler 1.362.000 703.000 838.000 521.000 621.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 2.615.000 1.790.000 1.527.000 1.063.000 575.000
Andre fordringer 591.000 475.000 239.000 216.000 227.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.382.000 1.224.000 715.000 827.000 657.000
Sum omløpsmidler 4.588.000 3.490.000 2.482.000 2.106.000 1.460.000
Sum eiendeler 5.950.000 4.193.000 3.320.000 2.627.000 2.081.000
Sum opptjent egenkapital 1.624.000 1.090.000 637.000 600.000 410.000
Sum egenkapital 1.724.000 1.190.000 737.000 700.000 510.000
Sum avsetninger til forpliktelser 23.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.050.000 361.000 561.000 238.000 326.000
Leverandørgjeld 447.000 517.000 333.000 313.000 247.000
Betalbar skatt 143.000 116.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.529.000 1.100.000 965.000 744.000 573.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.058.000 908.000 724.000 633.000 424.000
Sum kortsiktig gjeld 3.177.000 2.642.000 2.022.000 1.689.000 1.245.000
Sum gjeld og egenkapital 5.951.000 4.193.000 3.320.000 2.627.000 2.081.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.411.000 848.000 460.000 417.000 215.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.3 1.2 1.2 1.2
Likviditetsgrad 2 1.4 1.3 1.2 1.2 1.2
Soliditet 29.0 28.4 22.2 26.6 24.5
Resultatgrad 3.4 3.3 0.4 1.9
Rentedekningsgrad 26.8 26.6 2.6 11.1 -5.6
Gjeldsgrad 2.5 2.5 3.5 2.8 3.1
Total kapitalrentabilitet 12.2 14.1 1.8 8 -3.8
Signatur
22.10.2010
GEIR FANUELSEN
Prokurister
22.10.2010
Prokura hver for seg:
Geir Fanuelsen
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex