Geiranger Hotelldrift AS
Juridisk navn:  Geiranger Hotelldrift AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70263005
Geirangervegen 22 Geirangervegen 22 Fax: 70263170
6216 Geiranger 6216 Geiranger
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Stranda
Org.nr: 965846271
Aksjekapital: 750.000 NOK
Antall ansatte: 14
Etableringsdato: 12/16/1992
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
28.46%
Resultat  
  
17.37%
Egenkapital  
  
-48.93%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 23.040.000 17.935.000 32.457.000 31.341.000 30.758.000
Resultat: -3.087.000 -3.736.000 3.631.000 3.290.000 2.316.000
Egenkapital: 762.000 1.492.000 4.406.000 3.852.000 2.784.000
Regnskap for  Geiranger Hotelldrift AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 23.040.000 17.935.000 32.457.000 31.341.000 30.758.000
Driftskostnader -26.099.000 -21.674.000 -28.769.000 -28.038.000 -28.290.000
Driftsresultat -3.059.000 -3.739.000 3.687.000 3.303.000 2.468.000
Finansinntekter 2.000 4.000 1.000 6.000 3.000
Finanskostnader -30.000 -1.000 -57.000 -18.000 -156.000
Finans -28.000 3.000 -56.000 -12.000 -153.000
Resultat før skatt -3.087.000 -3.736.000 3.631.000 3.290.000 2.316.000
Skattekostnad 679.000 822.000 -806.000 -755.000 -573.000
Årsresultat -2.408.000 -2.914.000 2.826.000 2.536.000 1.743.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.855.000 5.989.000 5.405.000 3.323.000 2.202.000
Sum omløpsmidler 5.707.000 3.375.000 1.741.000 2.889.000 2.556.000
Sum eiendeler 11.562.000 9.364.000 7.146.000 6.212.000 4.758.000
Sum opptjent egenkapital -55.000 676.000 3.590.000 3.036.000 1.968.000
Sum egenkapital 762.000 1.492.000 4.406.000 3.852.000 2.784.000
Sum langsiktig gjeld 65.000 60.000 394.000
Sum kortsiktig gjeld 10.800.000 7.872.000 2.675.000 2.300.000 1.580.000
Sum gjeld og egenkapital 11.561.000 9.364.000 7.146.000 6.212.000 4.758.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.960.000 8.104.000 32.335.000 31.262.000 30.552.000
Andre inntekter 14.081.000 9.832.000 122.000 80.000 206.000
Driftsinntekter 23.040.000 17.935.000 32.457.000 31.341.000 30.758.000
Varekostnad -3.944.000 -3.373.000 -5.163.000 -5.210.000 -5.841.000
Lønninger -11.748.000 -8.902.000 -13.134.000 -12.561.000 -11.665.000
Avskrivning -28.000 -53.000 -118.000 -581.000 -648.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -10.357.000 -9.661.000 -10.354.000 -9.686.000 -10.136.000
Driftskostnader -26.099.000 -21.674.000 -28.769.000 -28.038.000 -28.290.000
Driftsresultat -3.059.000 -3.739.000 3.687.000 3.303.000 2.468.000
Finansinntekter 2.000 4.000 1.000 6.000 3.000
Finanskostnader -30.000 -1.000 -57.000 -18.000 -156.000
Finans -28.000 3.000 -56.000 -12.000 -153.000
Konsernbidrag -521.000 -468.000 0
Utbytte -1.750.000 -1.000.000 -500.000
Årsresultat -2.408.000 -2.914.000 2.826.000 2.536.000 1.743.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 962.000 757.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 448.000 182.000 355.000 473.000 2.152.000
Sum varige driftsmidler 448.000 182.000 355.000 473.000 2.152.000
Sum finansielle anleggsmidler 4.445.000 5.050.000 5.050.000 2.850.000 50.000
Sum anleggsmidler 5.855.000 5.989.000 5.405.000 3.323.000 2.202.000
Varebeholdning 337.000 360.000 46.000 48.000 122.000
Kundefordringer 767.000 1.469.000 6.000 352.000 468.000
Andre fordringer 272.000 159.000 906.000 894.000 693.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.477.000 1.171.000 783.000 1.594.000 1.273.000
Sum omløpsmidler 5.707.000 3.375.000 1.741.000 2.889.000 2.556.000
Sum eiendeler 11.562.000 9.364.000 7.146.000 6.212.000 4.758.000
Sum opptjent egenkapital -55.000 676.000 3.590.000 3.036.000 1.968.000
Sum egenkapital 762.000 1.492.000 4.406.000 3.852.000 2.784.000
Sum avsetninger til forpliktelser 65.000 60.000 205.000
Gjeld til kredittinstitutt 2.890.000 2.536.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 65.000 60.000 394.000
Leverandørgjeld 6.193.000 3.113.000 332.000 72.000 139.000
Betalbar skatt 654.000 760.000 652.000
Skyldig offentlige avgifter 554.000 634.000 640.000 501.000 492.000
Utbytte -1.750.000 -1.000.000 -500.000
Annen kortsiktig gjeld 1.164.000 1.590.000 1.049.000 968.000 298.000
Sum kortsiktig gjeld 10.800.000 7.872.000 2.675.000 2.300.000 1.580.000
Sum gjeld og egenkapital 11.561.000 9.364.000 7.146.000 6.212.000 4.758.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -5.093.000 -4.497.000 -934.000 589.000 976.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.4 0.7 1.3 1.6
Likviditetsgrad 2 0.5 0.4 0.6 1.2 1.5
Soliditet 6.6 15.9 61.7 6 58.5
Resultatgrad -13.3 -20.8 11.4 10.5 8
Rentedekningsgrad -102.0 -3.739.0 64.7 183.5 15.8
Gjeldsgrad 14.2 5.3 0.6 0.6 0.7
Total kapitalrentabilitet -26.4 -39.9 51.6 53.3 51.9
Signatur
20.05.2022
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
10.08.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex