Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Geiteryggen Cafe AS
Juridisk navn:  Geiteryggen Cafe AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35545090
Skien Lufthavn Skien Lufthavn Fax:
3728 Skien 3728 Skien
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Skien
Org.nr: 966733918
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 16
Etableringsdato: 5/28/1993
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Aider Sør As
Utvikling:
Omsetning  
  
-24.93%
Resultat  
  
-600%
Egenkapital  
  
-171.43%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.854.000 3.802.000 3.764.000 3.721.000 3.263.000
Resultat: -120.000 24.000 3.000 -17.000 -150.000
Egenkapital: -190.000 -70.000 -93.000 -97.000 -80.000
Regnskap for  Geiteryggen Cafe AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.854.000 3.802.000 3.764.000 3.721.000 3.263.000
Driftskostnader -2.975.000 -3.779.000 -3.762.000 -3.739.000 -3.415.000
Driftsresultat -121.000 23.000 2.000 -19.000 -152.000
Finansinntekter 1.000 2.000 2.000 2.000 3.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Finans 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000
Resultat før skatt -120.000 24.000 3.000 -17.000 -150.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -120.000 24.000 3.000 -17.000 -150.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 20.000 29.000 52.000 31.000 49.000
Sum omløpsmidler 413.000 556.000 580.000 692.000 666.000
Sum eiendeler 433.000 585.000 632.000 723.000 715.000
Sum opptjent egenkapital -290.000 -170.000 -193.000 -197.000 -180.000
Sum egenkapital -190.000 -70.000 -93.000 -97.000 -80.000
Sum langsiktig gjeld 116.000 116.000 116.000 216.000 199.000
Sum kortsiktig gjeld 507.000 538.000 609.000 604.000 595.000
Sum gjeld og egenkapital 433.000 584.000 632.000 723.000 714.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.854.000 3.802.000 3.764.000 3.721.000 3.263.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.854.000 3.802.000 3.764.000 3.721.000 3.263.000
Varekostnad -899.000 -1.204.000 -1.180.000 -1.180.000 -1.013.000
Lønninger -1.546.000 -1.938.000 -1.978.000 -1.899.000 -1.746.000
Avskrivning -9.000 -23.000 -24.000 -17.000 -17.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -521.000 -614.000 -580.000 -643.000 -639.000
Driftskostnader -2.975.000 -3.779.000 -3.762.000 -3.739.000 -3.415.000
Driftsresultat -121.000 23.000 2.000 -19.000 -152.000
Finansinntekter 1.000 2.000 2.000 2.000 3.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Finans 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -120.000 24.000 3.000 -17.000 -150.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 14.000 31.000 49.000
Driftsløsøre 20.000 29.000 38.000 0 0
Sum varige driftsmidler 20.000 29.000 52.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 20.000 29.000 52.000 31.000 49.000
Varebeholdning 94.000 80.000 67.000 53.000 85.000
Kundefordringer 19.000 17.000 25.000 61.000 6.000
Andre fordringer 37.000 70.000 100.000 83.000 47.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 263.000 388.000 388.000 495.000 527.000
Sum omløpsmidler 413.000 556.000 580.000 692.000 666.000
Sum eiendeler 433.000 585.000 632.000 723.000 715.000
Sum opptjent egenkapital -290.000 -170.000 -193.000 -197.000 -180.000
Sum egenkapital -190.000 -70.000 -93.000 -97.000 -80.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 116.000 116.000 116.000 216.000 199.000
Leverandørgjeld 51.000 74.000 63.000 88.000 130.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 166.000 166.000 200.000 158.000 137.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 290.000 299.000 346.000 358.000 327.000
Sum kortsiktig gjeld 507.000 538.000 609.000 604.000 595.000
Sum gjeld og egenkapital 433.000 584.000 632.000 723.000 714.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -94.000 18.000 -29.000 88.000 71.000
Likviditetsgrad 1 0.8 1 1 1.1 1
Likviditetsgrad 2 0.6 0.9 0.8 1.1 1
Soliditet -43.9 -14.7 -13.4 -11.2
Resultatgrad -4.2 0.6 0.1 -0.5 -4.7
Rentedekningsgrad 2 2
Gjeldsgrad -3.3 -9.3 -7.8 -8.5 -9.9
Total kapitalrentabilitet -27.7 4.3 0.6 -2.4 -20.9
Signatur
26.02.2020
SIGNATUR
BERG PER OLAV
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex