Genet Loulsegeds Minnefond
Juridisk navn:  Genet Loulsegeds Minnefond
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22980404
Postboks 312 C/O Mezmur Shiferaw Holmenveien 28B Fax: 23140946
2001 Lillestrøm 374 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 980104478
Aksjekapital: 10.000 NOK
Etableringsdato: 11/30/1998
Foretakstype: STI
Revisor: Revisjonssenteret AS
Regnskapsfører: Progressum Fri As
Utvikling:
Omsetning  
  
-24.02%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 253.000 333.000 580.000 867.000 1.043.000
Resultat: 0 -21.000 180.000 99.000 27.000
Egenkapital: 371.000 371.000 392.000 213.000 115.000
Regnskap for  Genet Loulsegeds Minnefond
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 253.000 333.000 580.000 867.000 1.043.000
Driftskostnader -254.000 -354.000 -401.000 -768.000 -1.016.000
Driftsresultat -1.000 -22.000 179.000 99.000 27.000
Finansinntekter 1.000 0 1.000 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 0 1.000 0 0
Resultat før skatt 0 -21.000 180.000 99.000 27.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 -21.000 180.000 99.000 27.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 375.000 410.000 433.000 241.000 131.000
Sum eiendeler 375.000 410.000 433.000 241.000 131.000
Sum opptjent egenkapital 361.000 361.000 382.000 203.000 105.000
Sum egenkapital 371.000 371.000 392.000 213.000 115.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.000 39.000 40.000 29.000 17.000
Sum gjeld og egenkapital 375.000 410.000 432.000 242.000 132.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 253.000 333.000 580.000 867.000 1.043.000
Driftsinntekter 253.000 333.000 580.000 867.000 1.043.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 5.000 -208.000 -219.000 -141.000 -127.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -259.000 -146.000 -182.000 -627.000 -889.000
Driftskostnader -254.000 -354.000 -401.000 -768.000 -1.016.000
Driftsresultat -1.000 -22.000 179.000 99.000 27.000
Finansinntekter 1.000 0 1.000 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 0 1.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 -21.000 180.000 99.000 27.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 4.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 375.000 410.000 433.000 241.000 127.000
Sum omløpsmidler 375.000 410.000 433.000 241.000 131.000
Sum eiendeler 375.000 410.000 433.000 241.000 131.000
Sum opptjent egenkapital 361.000 361.000 382.000 203.000 105.000
Sum egenkapital 371.000 371.000 392.000 213.000 115.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.000 16.000 16.000 15.000 7.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.000 23.000 24.000 14.000 10.000
Sum kortsiktig gjeld 4.000 39.000 40.000 29.000 17.000
Sum gjeld og egenkapital 375.000 410.000 432.000 242.000 132.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 371.000 371.000 393.000 212.000 114.000
Likviditetsgrad 1 93.8 10.5 10.8 8.3 7.7
Likviditetsgrad 2 93.8 10.5 10.8 8.3 7.8
Soliditet 98.9 90.5 90.7 8 87.1
Resultatgrad -0.4 -6.6 30.9 11.4 2.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 0 -5.4 41.7 40.9 20.5
Signatur
11.12.2020
SIGNATUR HVER FOR SEG
SHIFERAW MEZMUR
SIGNATUR HVER FOR SEG
KRISTOFERSEN BJØRN
Prokurister
11.12.2020
PROKURA HVER FOR SEG
SHIFERAW MEZMUR
PROKURA HVER FOR SEG
KRISTOFERSEN BJØRN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex