Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Geno Global AS
Juridisk navn:  Geno Global AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95020600
Storhamargata 44 Storhamargata 44 Fax: 62520610
2317 Hamar 2317 Hamar
Fylke: Kommune:
Innlandet Hamar
Org.nr: 985194378
Aksjekapital: 18.000.000 NOK
Etableringsdato: 11/12/2002
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
10.68%
Resultat  
  
1805.56%
Egenkapital  
  
34.29%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 27.680.000 25.009.000 25.610.000 18.512.000 14.054.000
Resultat: 2.058.000 108.000 -4.176.000 5.142.000 -7.342.000
Egenkapital: 6.274.000 4.672.000 4.590.000 9.416.000 5.306.000
Regnskap for  Geno Global AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 27.680.000 25.009.000 25.610.000 18.512.000 14.054.000
Driftskostnader -25.596.000 -24.528.000 -23.020.000 -14.023.000 -13.183.000
Driftsresultat 2.084.000 481.000 2.591.000 4.489.000 871.000
Finansinntekter 1.404.000 698.000 1.041.000 1.659.000 1.397.000
Finanskostnader -1.429.000 -1.070.000 -7.808.000 -1.005.000 -9.611.000
Finans -25.000 -372.000 -6.767.000 654.000 -8.214.000
Resultat før skatt 2.058.000 108.000 -4.176.000 5.142.000 -7.342.000
Skattekostnad -457.000 -26.000 -650.000 -1.033.000 141.000
Årsresultat 1.602.000 82.000 -4.826.000 4.110.000 -7.201.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.281.000 8.738.000 8.764.000 16.144.000 20.185.000
Sum omløpsmidler 12.960.000 10.624.000 14.787.000 8.715.000 7.452.000
Sum eiendeler 21.241.000 19.362.000 23.551.000 24.859.000 27.637.000
Sum opptjent egenkapital -11.726.000 -13.328.000 -13.410.000 -8.584.000 -12.694.000
Sum egenkapital 6.274.000 4.672.000 4.590.000 9.416.000 5.306.000
Sum langsiktig gjeld 7.230.000 7.230.000 7.230.000 11.230.000 16.230.000
Sum kortsiktig gjeld 7.737.000 7.459.000 11.730.000 4.213.000 6.100.000
Sum gjeld og egenkapital 21.241.000 19.361.000 23.550.000 24.859.000 27.636.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 27.572.000 25.009.000 25.610.000 18.512.000 14.054.000
Andre inntekter 108.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 27.680.000 25.009.000 25.610.000 18.512.000 14.054.000
Varekostnad -17.600.000 -15.647.000 -10.549.000 -7.850.000 -6.647.000
Lønninger -1.585.000 -1.892.000 -1.664.000 -1.019.000 -1.361.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.411.000 -6.989.000 -10.807.000 -5.154.000 -5.175.000
Driftskostnader -25.596.000 -24.528.000 -23.020.000 -14.023.000 -13.183.000
Driftsresultat 2.084.000 481.000 2.591.000 4.489.000 871.000
Finansinntekter 1.404.000 698.000 1.041.000 1.659.000 1.397.000
Finanskostnader -1.429.000 -1.070.000 -7.808.000 -1.005.000 -9.611.000
Finans -25.000 -372.000 -6.767.000 654.000 -8.214.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 1.602.000 82.000 -4.826.000 4.110.000 -7.201.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 773.000 1.230.000 1.256.000 1.906.000 2.938.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 7.508.000 7.508.000 7.508.000 14.238.000 17.247.000
Sum anleggsmidler 8.281.000 8.738.000 8.764.000 16.144.000 20.185.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 5.994.000 5.496.000 9.772.000 5.793.000 5.472.000
Andre fordringer 1.295.000 1.206.000 1.676.000 1.995.000 1.465.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 5.672.000 3.921.000 3.339.000 928.000 515.000
Sum omløpsmidler 12.960.000 10.624.000 14.787.000 8.715.000 7.452.000
Sum eiendeler 21.241.000 19.362.000 23.551.000 24.859.000 27.637.000
Sum opptjent egenkapital -11.726.000 -13.328.000 -13.410.000 -8.584.000 -12.694.000
Sum egenkapital 6.274.000 4.672.000 4.590.000 9.416.000 5.306.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 7.230.000 7.230.000 7.230.000 11.230.000 16.230.000
Leverandørgjeld 7.736.000 6.143.000 11.722.000 4.127.000 4.039.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 271.000 5.000 0 7.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.000 1.045.000 2.000 86.000 2.054.000
Sum kortsiktig gjeld 7.737.000 7.459.000 11.730.000 4.213.000 6.100.000
Sum gjeld og egenkapital 21.241.000 19.361.000 23.550.000 24.859.000 27.636.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.223.000 3.165.000 3.057.000 4.502.000 1.352.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.4 1.3 2.1 1.2
Likviditetsgrad 2 1.7 1.4 1.3 2.1 1.2
Soliditet 29.5 24.1 19.5 37.9 19.2
Resultatgrad 7.5 1.9 10.1 24.2 6.2
Rentedekningsgrad 1.5 0.4 0.3 4.5 0.1
Gjeldsgrad 2.4 3.1 4.1 1.6 4.2
Total kapitalrentabilitet 16.4 6.1 15.4 24.7 8.2
Signatur
01.07.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
01.07.2020
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex