Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Geo Investment AS
Juridisk navn:  Geo Investment AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73912013
Lilleruts Vei 79B Lilleruts Vei 79B Fax:
1364 Fornebu 1364 Fornebu
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 989218557
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/22/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Småbedrifts Partner Midt-Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.28%
Resultat  
  
90.54%
Egenkapital  
  
-1.22%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 238.000 235.000 228.000 225.000 219.000
Resultat: -51.000 -539.000 112.000 1.019.000 1.340.000
Egenkapital: 5.488.000 5.556.000 6.114.000 6.385.000 6.245.000
Regnskap for  Geo Investment AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 238.000 235.000 228.000 225.000 219.000
Driftskostnader -140.000 -124.000 -127.000 -168.000 -162.000
Driftsresultat 98.000 111.000 101.000 57.000 58.000
Finansinntekter 11.000 -528.000 97.000 1.049.000 1.369.000
Finanskostnader -160.000 -122.000 -86.000 -87.000 -88.000
Finans -149.000 -650.000 11.000 962.000 1.281.000
Resultat før skatt -51.000 -539.000 112.000 1.019.000 1.340.000
Skattekostnad -17.000 -18.000 -83.000 -129.000 -220.000
Årsresultat -68.000 -558.000 29.000 890.000 1.120.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.128.000 6.187.000 6.664.000 6.725.000 6.785.000
Sum omløpsmidler 2.053.000 2.099.000 2.622.000 3.425.000 4.108.000
Sum eiendeler 8.181.000 8.286.000 9.286.000 10.150.000 10.893.000
Sum opptjent egenkapital 5.368.000 5.436.000 5.994.000 6.265.000 6.125.000
Sum egenkapital 5.488.000 5.556.000 6.114.000 6.385.000 6.245.000
Sum langsiktig gjeld 2.597.000 2.684.000 2.768.000 2.854.000 2.938.000
Sum kortsiktig gjeld 96.000 46.000 404.000 910.000 1.710.000
Sum gjeld og egenkapital 8.181.000 8.286.000 9.286.000 10.149.000 10.893.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 238.000 235.000 228.000 225.000 219.000
Driftsinntekter 238.000 235.000 228.000 225.000 219.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -59.000 -60.000 -60.000 -61.000 -62.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -81.000 -64.000 -67.000 -107.000 -100.000
Driftskostnader -140.000 -124.000 -127.000 -168.000 -162.000
Driftsresultat 98.000 111.000 101.000 57.000 58.000
Finansinntekter 11.000 -528.000 97.000 1.049.000 1.369.000
Finanskostnader -160.000 -122.000 -86.000 -87.000 -88.000
Finans -149.000 -650.000 11.000 962.000 1.281.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 -300.000 -750.000 -1.450.000
Årsresultat -68.000 -558.000 29.000 890.000 1.120.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 5.849.000 5.908.000 5.968.000 6.028.000 6.089.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 5.849.000 5.908.000 5.968.000 6.028.000 6.089.000
Sum finansielle anleggsmidler 279.000 279.000 696.000 696.000 696.000
Sum anleggsmidler 6.128.000 6.187.000 6.664.000 6.725.000 6.785.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 270.000 501.000 1.461.000
Sum investeringer 1.732.000 822.000 1.711.000 1.873.000 2.015.000
Kasse, bank 322.000 1.277.000 641.000 1.051.000 631.000
Sum omløpsmidler 2.053.000 2.099.000 2.622.000 3.425.000 4.108.000
Sum eiendeler 8.181.000 8.286.000 9.286.000 10.150.000 10.893.000
Sum opptjent egenkapital 5.368.000 5.436.000 5.994.000 6.265.000 6.125.000
Sum egenkapital 5.488.000 5.556.000 6.114.000 6.385.000 6.245.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.597.000 2.684.000 2.768.000 2.854.000 2.938.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 17.000 18.000 83.000 129.000 220.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 -300.000 -750.000 -1.450.000
Annen kortsiktig gjeld 80.000 27.000 22.000 31.000 40.000
Sum kortsiktig gjeld 96.000 46.000 404.000 910.000 1.710.000
Sum gjeld og egenkapital 8.181.000 8.286.000 9.286.000 10.149.000 10.893.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.957.000 2.053.000 2.218.000 2.515.000 2.398.000
Likviditetsgrad 1 21.4 45.6 6.5 3.8 2.4
Likviditetsgrad 2 21.4 45.6 6.5 3.8 2.4
Soliditet 67.1 67.1 65.8 62.9 57.3
Resultatgrad 41.2 47.2 44.3 25.3 26.5
Rentedekningsgrad 0.6 0.9 1.2 0.7 0.7
Gjeldsgrad 0.5 0.5 0.5 0.6 0.7
Total kapitalrentabilitet 1.3 2.1 10.9 13.1
Signatur
28.03.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
28.03.2017
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex