Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Gh Bygg Og Stillasutleie As
Juridisk navn:  Gh Bygg Og Stillasutleie As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97083446
Havstadodden 6 Havstadodden 6 Fax:
4842 Arendal 4842 Arendal
Fylke: Kommune:
Agder Arendal
Org.nr: 996789551
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 4/4/2011 1
Foretakstype: AS
Revisor: Agder-Team Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
56.54%
Resultat  
  
4556.25%
Egenkapital  
  
60.16%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 11.291.000 7.213.000 7.205.000 5.549.000 5.625.000
Resultat: 745.000 16.000 42.000 254.000 428.000
Egenkapital: 788.000 492.000 481.000 443.000 240.000
Regnskap for  Gh Bygg Og Stillasutleie As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 11.291.000 7.213.000 7.205.000 5.549.000 5.625.000
Driftskostnader -10.492.000 -7.179.000 -7.145.000 -5.300.000 -5.188.000
Driftsresultat 799.000 34.000 60.000 249.000 436.000
Finansinntekter 1.000 1.000 7.000 0
Finanskostnader -55.000 -19.000 -19.000 -2.000 -8.000
Finans -55.000 -18.000 -18.000 5.000 -8.000
Resultat før skatt 745.000 16.000 42.000 254.000 428.000
Skattekostnad -149.000 -6.000 -3.000 -52.000 -22.000
Årsresultat 596.000 11.000 39.000 202.000 406.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.223.000 154.000 202.000 166.000 127.000
Sum omløpsmidler 3.976.000 1.852.000 1.649.000 1.575.000 1.314.000
Sum eiendeler 6.199.000 2.006.000 1.851.000 1.741.000 1.441.000
Sum opptjent egenkapital 688.000 392.000 381.000 343.000 140.000
Sum egenkapital 788.000 492.000 481.000 443.000 240.000
Sum langsiktig gjeld 3.270.000 376.000 437.000 270.000 50.000
Sum kortsiktig gjeld 2.141.000 1.138.000 934.000 1.028.000 1.151.000
Sum gjeld og egenkapital 6.199.000 2.006.000 1.852.000 1.741.000 1.441.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.991.000 7.213.000 7.205.000 5.549.000 5.625.000
Andre inntekter 300.000 0 0 0
Driftsinntekter 11.291.000 7.213.000 7.205.000 5.549.000 5.625.000
Varekostnad -5.542.000 -3.031.000 -2.974.000 -2.076.000 -2.825.000
Lønninger -3.947.000 -3.301.000 -3.121.000 -2.636.000 -1.858.000
Avskrivning -45.000 -35.000 -47.000 -31.000 -15.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -958.000 -812.000 -1.003.000 -557.000 -490.000
Driftskostnader -10.492.000 -7.179.000 -7.145.000 -5.300.000 -5.188.000
Driftsresultat 799.000 34.000 60.000 249.000 436.000
Finansinntekter 1.000 1.000 7.000 0
Finanskostnader -55.000 -19.000 -19.000 -2.000 -8.000
Finans -55.000 -18.000 -18.000 5.000 -8.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -300.000 0 0 0
Årsresultat 596.000 11.000 39.000 202.000 406.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 1.852.000 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 79.000 86.000 141.000 161.000 109.000
Sum varige driftsmidler 1.930.000 86.000 141.000 161.000 109.000
Sum finansielle anleggsmidler 292.000 68.000 61.000 4.000 18.000
Sum anleggsmidler 2.223.000 154.000 202.000 166.000 127.000
Varebeholdning 2.012.000 370.000 370.000 370.000 0
Kundefordringer 820.000 760.000 484.000 432.000 604.000
Andre fordringer 209.000 77.000 9.000 28.000 6.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 936.000 645.000 785.000 745.000 705.000
Sum omløpsmidler 3.976.000 1.852.000 1.649.000 1.575.000 1.314.000
Sum eiendeler 6.199.000 2.006.000 1.851.000 1.741.000 1.441.000
Sum opptjent egenkapital 688.000 392.000 381.000 343.000 140.000
Sum egenkapital 788.000 492.000 481.000 443.000 240.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.270.000 376.000 437.000 270.000 50.000
Leverandørgjeld 662.000 217.000 90.000 53.000 305.000
Betalbar skatt 149.000 6.000 3.000 52.000 22.000
Skyldig offentlige avgifter 411.000 392.000 424.000 532.000 567.000
Utbytte -300.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 619.000 524.000 417.000 391.000 257.000
Sum kortsiktig gjeld 2.141.000 1.138.000 934.000 1.028.000 1.151.000
Sum gjeld og egenkapital 6.199.000 2.006.000 1.852.000 1.741.000 1.441.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.835.000 714.000 715.000 547.000 163.000
Likviditetsgrad 1 1.9 1.6 1.8 1.5 1.1
Likviditetsgrad 2 0.9 1.3 1.4 1.2 1.1
Soliditet 12.7 24.5 2 25.4 16.7
Resultatgrad 7.1 0.5 0.8 4.5 7.8
Rentedekningsgrad 14.5 1.8 3.2 124.5 54.5
Gjeldsgrad 6.9 3.1 2.9 2.9 5
Total kapitalrentabilitet 12.9 1.7 3.3 14.7 30.3
Signatur
29.09.2020
STYRETS LEDER ALENE.
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex