Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Gigagøy Norge AS
Juridisk navn:  Gigagøy Norge AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66695000
Postboks 491 Stortorget 3 Fax: 66695001
2001 Lillestrøm 2000 Lillestrøm
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 990995613
Aksjekapital: 2.366.400 NOK
Etableringsdato: 2/12/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Høilund Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-1200%
Egenkapital  
  
1.62%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 18.000 0 0 0
Resultat: -22.000 2.000 -24.000 -53.000 -952.000
Egenkapital: 7.569.000 7.448.000 7.298.000 7.110.000 3.552.000
Regnskap for  Gigagøy Norge AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 18.000 0 0 0
Driftskostnader -22.000 -16.000 -24.000 -43.000 -898.000
Driftsresultat -22.000 2.000 -24.000 -43.000 -897.000
Finansinntekter 0 0 0 0 3.000
Finanskostnader 0 0 0 -11.000 -58.000
Finans 0 0 0 -11.000 -55.000
Resultat før skatt -22.000 2.000 -24.000 -53.000 -952.000
Skattekostnad 31.000 33.000 51.000 903.000 0
Årsresultat 10.000 34.000 27.000 850.000 -952.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.548.000 7.411.000 7.268.000 7.062.000 4.698.000
Sum omløpsmidler 21.000 37.000 47.000 66.000 65.000
Sum eiendeler 7.569.000 7.448.000 7.315.000 7.128.000 4.763.000
Sum opptjent egenkapital 5.202.000 5.082.000 4.931.000 4.744.000 1.186.000
Sum egenkapital 7.569.000 7.448.000 7.298.000 7.110.000 3.552.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 374.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 18.000 18.000 837.000
Sum gjeld og egenkapital 7.568.000 7.448.000 7.315.000 7.128.000 4.763.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 18.000 0 0 0
Driftsinntekter 0 18.000 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -16.000 -10.000 -18.000 -37.000 -892.000
Driftskostnader -22.000 -16.000 -24.000 -43.000 -898.000
Driftsresultat -22.000 2.000 -24.000 -43.000 -897.000
Finansinntekter 0 0 0 0 3.000
Finanskostnader 0 0 0 -11.000 -58.000
Finans 0 0 0 -11.000 -55.000
Konsernbidrag 111.000 116.000 161.000 2.708.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 10.000 34.000 27.000 850.000 -952.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 17.000 22.000 28.000 34.000 39.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 17.000 22.000 28.000 34.000 39.000
Sum finansielle anleggsmidler 7.531.000 7.389.000 7.240.000 7.029.000 4.658.000
Sum anleggsmidler 7.548.000 7.411.000 7.268.000 7.062.000 4.698.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 8.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 21.000 37.000 47.000 66.000 57.000
Sum omløpsmidler 21.000 37.000 47.000 66.000 65.000
Sum eiendeler 7.569.000 7.448.000 7.315.000 7.128.000 4.763.000
Sum opptjent egenkapital 5.202.000 5.082.000 4.931.000 4.744.000 1.186.000
Sum egenkapital 7.569.000 7.448.000 7.298.000 7.110.000 3.552.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 374.000
Leverandørgjeld 0 0 18.000 18.000 37.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 800.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 18.000 18.000 837.000
Sum gjeld og egenkapital 7.568.000 7.448.000 7.315.000 7.128.000 4.763.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 21.000 37.000 29.000 48.000 -772.000
Likviditetsgrad 1 2.6 3.7 0.1
Likviditetsgrad 2 0 0 2.6 3.7 0.1
Soliditet 1 1 99.8 99.7 74.6
Resultatgrad 11.1
Rentedekningsgrad -3.9 -15.4
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.3
Total kapitalrentabilitet -0.3 0 -0.3 -0.6 -18.8
Signatur
04.09.2020
STYRETS LEDER OG TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
04.09.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I SAMMEN.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex