Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Gimmestads As
Juridisk navn:  Gimmestads As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66787662
Engersand Havn 46 Engersand Havn 46 Fax: 66900798
3427 Gullaug 3427 Gullaug
Fylke: Kommune:
Viken Lier
Org.nr: 982214386
Aksjekapital: 150.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 7/10/2000
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ance As
Utvikling:
Omsetning  
  
32.67%
Resultat  
  
358.38%
Egenkapital  
  
17.5%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.657.000 1.249.000 2.313.000 3.757.000 4.980.000
Resultat: 447.000 -173.000 622.000 727.000 1.051.000
Egenkapital: 2.618.000 2.228.000 2.363.000 1.880.000 1.521.000
Regnskap for  Gimmestads As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.657.000 1.249.000 2.313.000 3.757.000 4.980.000
Driftskostnader -1.209.000 -1.425.000 -1.696.000 -3.034.000 -3.930.000
Driftsresultat 447.000 -175.000 617.000 722.000 1.050.000
Finansinntekter 2.000 5.000 5.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 2.000 5.000 5.000 1.000
Resultat før skatt 447.000 -173.000 622.000 727.000 1.051.000
Skattekostnad -57.000 38.000 -139.000 -168.000 -252.000
Årsresultat 390.000 -135.000 483.000 559.000 799.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 4.000 23.000 42.000
Sum omløpsmidler 2.899.000 2.522.000 2.979.000 2.637.000 2.995.000
Sum eiendeler 2.899.000 2.522.000 2.983.000 2.660.000 3.037.000
Sum opptjent egenkapital 2.468.000 2.078.000 2.213.000 1.730.000 1.371.000
Sum egenkapital 2.618.000 2.228.000 2.363.000 1.880.000 1.521.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 1.000
Sum kortsiktig gjeld 281.000 294.000 620.000 780.000 1.515.000
Sum gjeld og egenkapital 2.899.000 2.522.000 2.983.000 2.660.000 3.037.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.657.000 1.249.000 2.313.000 3.757.000 4.980.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.657.000 1.249.000 2.313.000 3.757.000 4.980.000
Varekostnad -38.000 -14.000 -133.000 -527.000 -498.000
Lønninger -1.046.000 -1.259.000 -1.316.000 -2.068.000 -2.995.000
Avskrivning -4.000 -19.000 -19.000 -18.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -125.000 -148.000 -228.000 -420.000 -419.000
Driftskostnader -1.209.000 -1.425.000 -1.696.000 -3.034.000 -3.930.000
Driftsresultat 447.000 -175.000 617.000 722.000 1.050.000
Finansinntekter 2.000 5.000 5.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 2.000 5.000 5.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -200.000 0
Årsresultat 390.000 -135.000 483.000 559.000 799.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 4.000 23.000 42.000
Sum varige driftsmidler 0 4.000 23.000 42.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 4.000 23.000 42.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 179.000 193.000 98.000 437.000 496.000
Andre fordringer 36.000 42.000 0 5.000 38.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.684.000 2.287.000 2.881.000 2.194.000 2.462.000
Sum omløpsmidler 2.899.000 2.522.000 2.979.000 2.637.000 2.995.000
Sum eiendeler 2.899.000 2.522.000 2.983.000 2.660.000 3.037.000
Sum opptjent egenkapital 2.468.000 2.078.000 2.213.000 1.730.000 1.371.000
Sum egenkapital 2.618.000 2.228.000 2.363.000 1.880.000 1.521.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 1.000
Leverandørgjeld 3.000 6.000 1.000 12.000 130.000
Betalbar skatt 57.000 0 139.000 169.000 253.000
Skyldig offentlige avgifter 120.000 167.000 352.000 303.000 530.000
Utbytte 0 0 -200.000 0
Annen kortsiktig gjeld 101.000 120.000 128.000 196.000 602.000
Sum kortsiktig gjeld 281.000 294.000 620.000 780.000 1.515.000
Sum gjeld og egenkapital 2.899.000 2.522.000 2.983.000 2.660.000 3.037.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.618.000 2.228.000 2.359.000 1.857.000 1.480.000
Likviditetsgrad 1 10.3 8.6 4.8 3.4 2
Likviditetsgrad 2 10.3 8.6 4.8 3.4 2
Soliditet 90.3 88.3 79.2 70.7 50.1
Resultatgrad 27.0 26.7 19.2 21.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.3 0.4 1
Total kapitalrentabilitet 15.4 -6.9 20.9 27.3 34.6
Signatur
27.03.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
27.03.2020
Styret kan meddele prokura; jfr vedtektene § 6.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex