Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Giske Kommunale Legesenter As
Juridisk navn:  Giske Kommunale Legesenter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70188960
Ytterland 1 Ytterland 1 Fax:
6050 Valderøya 6050 Valderøya
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Giske
Org.nr: 923166408
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 6/26/2019
Foretakstype: AS
Revisor: Nord-Vest Revisjon AS
Regnskapsfører: View Ledger As
Utvikling:
Omsetning  
  
1164.89%
Resultat  
  
154.27%
Egenkapital  
  
27.13%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019
Omsetning: 7.817.000 618.000
Resultat: 229.000 -422.000
Egenkapital: 834.000 656.000
Regnskap for  Giske Kommunale Legesenter As
Resultat 2020 2019
Driftsinntekter 7.817.000 618.000
Driftskostnader -7.536.000 -1.032.000
Driftsresultat 281.000 -414.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -53.000 -9.000
Finans -53.000 -9.000
Resultat før skatt 229.000 -422.000
Skattekostnad -50.000 93.000
Årsresultat 178.000 -329.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.504.000 1.810.000
Sum omløpsmidler 1.583.000 2.746.000
Sum eiendeler 3.087.000 4.556.000
Sum opptjent egenkapital -151.000 -329.000
Sum egenkapital 834.000 656.000
Sum langsiktig gjeld 1.440.000 1.600.000
Sum kortsiktig gjeld 813.000 2.299.000
Sum gjeld og egenkapital 3.087.000 4.555.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.785.000 140.000
Andre inntekter 6.032.000 478.000
Driftsinntekter 7.817.000 618.000
Varekostnad -101.000
Lønninger -3.857.000 -419.000
Avskrivning -370.000 -34.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -3.309.000 -478.000
Driftskostnader -7.536.000 -1.032.000
Driftsresultat 281.000 -414.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -53.000 -9.000
Finans -53.000 -9.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 178.000 -329.000
Balanse detaljer          
Goodwill 313.000 393.000
Sum Immatrielle midler 356.000 486.000
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 1.148.000 1.324.000
Sum varige driftsmidler 1.148.000 1.324.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 1.504.000 1.810.000
Varebeholdning 208.000 308.000
Kundefordringer 87.000 134.000
Andre fordringer 131.000 87.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 1.158.000 2.216.000
Sum omløpsmidler 1.583.000 2.746.000
Sum eiendeler 3.087.000 4.556.000
Sum opptjent egenkapital -151.000 -329.000
Sum egenkapital 834.000 656.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 1.440.000 1.600.000
Leverandørgjeld 245.000 2.051.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 224.000 164.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 343.000 85.000
Sum kortsiktig gjeld 813.000 2.299.000
Sum gjeld og egenkapital 3.087.000 4.555.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 770.000 447.000
Likviditetsgrad 1 1.9 1.2
Likviditetsgrad 2 1.7 1.1
Soliditet 27.0 14.4
Resultatgrad 3.6
Rentedekningsgrad 5.3
Gjeldsgrad 2.7 5.9
Total kapitalrentabilitet 9.1 -9.1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex