Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Gjøvik Avløserlag Sa
Juridisk navn:  Gjøvik Avløserlag Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61189870
c/o Gjøvik Kommune Postboks 630 Rådhuset Fax: 61189764
2810 Gjøvik 2810 Gjøvik
Fylke: Kommune:
Innlandet Gjøvik
Org.nr: 971299738
Aksjekapital: 37 NOK
Antall ansatte: 152
Etableringsdato: 2/20/1995
Foretakstype: SA
Revisor: Nilsons Revisjonskontor AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.76%
Resultat  
  
-86.4%
Egenkapital  
  
2.2%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 25.136.000 25.587.000 24.141.000 23.498.000 24.146.000
Resultat: 57.000 419.000 347.000 7.000 62.000
Egenkapital: 1.673.000 1.637.000 1.318.000 1.059.000 1.061.000
Regnskap for  Gjøvik Avløserlag Sa
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 25.136.000 25.587.000 24.141.000 23.498.000 24.146.000
Driftskostnader -25.119.000 -25.226.000 -23.822.000 -23.520.000 -24.103.000
Driftsresultat 17.000 361.000 319.000 -23.000 43.000
Finansinntekter 58.000 77.000 44.000 30.000 34.000
Finanskostnader -18.000 -19.000 -16.000 0 -15.000
Finans 40.000 58.000 28.000 30.000 19.000
Resultat før skatt 57.000 419.000 347.000 7.000 62.000
Skattekostnad -20.000 -100.000 -88.000 -10.000 -23.000
Årsresultat 37.000 318.000 260.000 -3.000 39.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 9.757.000 9.854.000 8.769.000 8.463.000 8.626.000
Sum eiendeler 9.757.000 9.854.000 8.769.000 8.463.000 8.626.000
Sum opptjent egenkapital 1.637.000 1.600.000 1.282.000 1.022.000 1.025.000
Sum egenkapital 1.673.000 1.637.000 1.318.000 1.059.000 1.061.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 8.084.000 8.217.000 7.450.000 7.405.000 7.565.000
Sum gjeld og egenkapital 9.758.000 9.854.000 8.769.000 8.464.000 8.627.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 25.098.000 25.541.000 24.007.000 23.352.000 23.951.000
Andre inntekter 37.000 45.000 134.000 145.000 195.000
Driftsinntekter 25.136.000 25.587.000 24.141.000 23.498.000 24.146.000
Varekostnad -3.000 -29.000 -5.000 -7.000 -2.000
Lønninger -24.865.000 -24.941.000 -23.563.000 -23.277.000 -23.844.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -251.000 -256.000 -254.000 -236.000 -257.000
Driftskostnader -25.119.000 -25.226.000 -23.822.000 -23.520.000 -24.103.000
Driftsresultat 17.000 361.000 319.000 -23.000 43.000
Finansinntekter 58.000 77.000 44.000 30.000 34.000
Finanskostnader -18.000 -19.000 -16.000 0 -15.000
Finans 40.000 58.000 28.000 30.000 19.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 37.000 318.000 260.000 -3.000 39.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 3.694.000 3.994.000 3.013.000 3.531.000 3.767.000
Andre fordringer 150.000 131.000 140.000 133.000 131.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 5.913.000 5.729.000 5.616.000 4.799.000 4.728.000
Sum omløpsmidler 9.757.000 9.854.000 8.769.000 8.463.000 8.626.000
Sum eiendeler 9.757.000 9.854.000 8.769.000 8.463.000 8.626.000
Sum opptjent egenkapital 1.637.000 1.600.000 1.282.000 1.022.000 1.025.000
Sum egenkapital 1.673.000 1.637.000 1.318.000 1.059.000 1.061.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 903.000 854.000 781.000 908.000 683.000
Betalbar skatt 20.000 100.000 88.000 10.000 23.000
Skyldig offentlige avgifter 3.703.000 3.846.000 3.634.000 3.501.000 3.980.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.458.000 3.417.000 2.948.000 2.986.000 2.878.000
Sum kortsiktig gjeld 8.084.000 8.217.000 7.450.000 7.405.000 7.565.000
Sum gjeld og egenkapital 9.758.000 9.854.000 8.769.000 8.464.000 8.627.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.673.000 1.637.000 1.319.000 1.058.000 1.061.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.2 1.2 1.1 1.1
Likviditetsgrad 2 1.2 1.2 1.2 1.1 1.1
Soliditet 17.1 16.6 1 12.5 12.3
Resultatgrad 0.1 1.4 1.3 -0.1 0.2
Rentedekningsgrad 0.9 1 19.9 2.9
Gjeldsgrad 4.8 5 5.7 7 7.1
Total kapitalrentabilitet 0.8 4.4 4.1 0.1 0.9
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex