Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Gjøvik Hotelldrift As
Juridisk navn:  Gjøvik Hotelldrift As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61140000
Postboks 2055 Jernbanegata 5 Fax: 61140001
7411 Trondheim 2821 Gjøvik
Fylke: Kommune:
Innlandet Gjøvik
Org.nr: 975801977
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 25
Etableringsdato: 10/3/1995
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Norrein As
Utvikling:
Omsetning  
  
-8.91%
Resultat  
  
594.81%
Egenkapital  
  
215.29%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 14.421.000 15.832.000 18.312.000 19.528.000 21.527.000
Resultat: 381.000 -77.000 -690.000 696.000 517.000
Egenkapital: 279.000 -242.000 -81.000 590.000 590.000
Regnskap for  Gjøvik Hotelldrift As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 14.421.000 15.832.000 18.312.000 19.528.000 21.527.000
Driftskostnader -14.038.000 -15.898.000 -18.989.000 -18.805.000 -20.963.000
Driftsresultat 384.000 -66.000 -676.000 723.000 565.000
Finansinntekter 30.000 47.000 58.000 78.000 89.000
Finanskostnader -34.000 -58.000 -73.000 -106.000 -137.000
Finans -4.000 -11.000 -15.000 -28.000 -48.000
Resultat før skatt 381.000 -77.000 -690.000 696.000 517.000
Skattekostnad 141.000 -85.000 20.000 -170.000 -133.000
Årsresultat 521.000 -162.000 -671.000 526.000 384.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 305.000 412.000 1.387.000 2.226.000 3.179.000
Sum omløpsmidler 3.053.000 3.371.000 3.098.000 4.899.000 4.590.000
Sum eiendeler 3.358.000 3.783.000 4.485.000 7.125.000 7.769.000
Sum opptjent egenkapital 179.000 -342.000 -181.000 490.000 490.000
Sum egenkapital 279.000 -242.000 -81.000 590.000 590.000
Sum langsiktig gjeld 952.000 1.507.000 2.260.000 3.033.000 3.886.000
Sum kortsiktig gjeld 2.127.000 2.519.000 2.305.000 3.503.000 3.294.000
Sum gjeld og egenkapital 3.358.000 3.784.000 4.484.000 7.126.000 7.770.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 14.176.000 15.839.000 18.316.000 19.534.000 21.534.000
Andre inntekter 245.000 -6.000 -4.000 -6.000 -7.000
Driftsinntekter 14.421.000 15.832.000 18.312.000 19.528.000 21.527.000
Varekostnad -4.158.000 -4.513.000 -5.623.000 -6.050.000 -6.937.000
Lønninger -5.425.000 -5.878.000 -6.845.000 -6.499.000 -7.168.000
Avskrivning -344.000 -975.000 -960.000 -953.000 -977.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.111.000 -4.532.000 -5.561.000 -5.303.000 -5.881.000
Driftskostnader -14.038.000 -15.898.000 -18.989.000 -18.805.000 -20.963.000
Driftsresultat 384.000 -66.000 -676.000 723.000 565.000
Finansinntekter 30.000 47.000 58.000 78.000 89.000
Finanskostnader -34.000 -58.000 -73.000 -106.000 -137.000
Finans -4.000 -11.000 -15.000 -28.000 -48.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -526.000 -383.000
Årsresultat 521.000 -162.000 -671.000 526.000 384.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 237.000 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 68.000 412.000 1.387.000 2.225.000 3.178.000
Sum varige driftsmidler 68.000 412.000 1.387.000 2.225.000 3.178.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 1.000 1.000
Sum anleggsmidler 305.000 412.000 1.387.000 2.226.000 3.179.000
Varebeholdning 227.000 269.000 284.000 338.000 300.000
Kundefordringer 137.000 187.000 248.000 213.000 276.000
Andre fordringer 186.000 13.000 24.000 157.000 9.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.503.000 2.903.000 2.542.000 4.191.000 4.006.000
Sum omløpsmidler 3.053.000 3.371.000 3.098.000 4.899.000 4.590.000
Sum eiendeler 3.358.000 3.783.000 4.485.000 7.125.000 7.769.000
Sum opptjent egenkapital 179.000 -342.000 -181.000 490.000 490.000
Sum egenkapital 279.000 -242.000 -81.000 590.000 590.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 20.000 119.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 952.000 1.507.000 2.260.000 3.033.000 3.886.000
Leverandørgjeld 712.000 968.000 872.000 987.000 993.000
Betalbar skatt 97.000 85.000 0 270.000 207.000
Skyldig offentlige avgifter 570.000 757.000 682.000 813.000 885.000
Utbytte 0 0 -526.000 -383.000
Annen kortsiktig gjeld 748.000 709.000 751.000 907.000 825.000
Sum kortsiktig gjeld 2.127.000 2.519.000 2.305.000 3.503.000 3.294.000
Sum gjeld og egenkapital 3.358.000 3.784.000 4.484.000 7.126.000 7.770.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 926.000 852.000 793.000 1.396.000 1.296.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.3 1.3 1.4 1.4
Likviditetsgrad 2 1.3 1.2 1.2 1.3 1.3
Soliditet 8.3 -6.4 -1.8 8.3 7.6
Resultatgrad 2.7 -0.4 -3.7 3.7 2.6
Rentedekningsgrad 11.3 -1.1 -9.3 6.8 4.1
Gjeldsgrad 11.0 -16.6 -56.4 11.1 12.2
Total kapitalrentabilitet 12.3 -0.5 -13.8 11.2 8.4
Signatur
16.03.2021
STYRETS FORMANN OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
11.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex